Detail publikace.
 
Název: Pod Blaníkem - vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví
Název pro citace: Pod Blaníkem
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1997
Vychazí: 4x ročně
Místo vydávání: Vlašim
Vydavatel:
Vydavatel 2:
ISSN pro tisk: 1213-1040
Návaznost: První číslo pod Blaníkem vyšlo v roce 1921 a poslední 1942. Po více jak padesátileté pomlce bylo jeho vydávání v roce 1997 obnoveno.
Zaměření: Uveřejňuje příspěvky o přírodě, krajině, životním prostředí, technických památkách, kultuře, historii i současném dění na Podblanicku. Každý rok vychází samostatná monotématická příloha.
Stav v databázi: Do databáze byly zařazeny obsahy všech nových ročníků I. (XXIII) 1997 až X. (XXXII) 2006 dle bibliografického rejstříku, který byl publikován v čísle V. (XXVII) / 4/2001 a v čísle X. (XXXII) / 4/2006. Dále jsou zařazena čísla XI.(XXXIII) 1/2007 až XXIV.(XLVI.) 4/2020.
Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníková 264, 258 01 Vlašim
Mail: vlasim@csop.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99856e35-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 562 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348