Detail publikace: Aythya
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Aythya
Název pro citace: Aythya
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis
Vznik: 2008
Práva: © katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze
Vychází: nepravidelně
Zaměření: Zpravodaj přináší informace o výsledcích a výstupech jednotlivých monitorovacích projektů zaměřených na vodní a mokřadní druhy ptáků. Je určen dobrovolným spolupracovníkům sčítání i širší veřejnosti.
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Stav v databázi: Zařazeny obsahy od č. 1/2008 do č. 5/2014
Id: 0e110ede-fea6-11de-92b8-b7249233d63c / 5165 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348