Seznam botanických nepublikovaných prací, mimo prací disertačních
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
Types of quotesRokAutorCitaceDeponovánoBibl.DPDF
Dílčí zpráva2005Janeček E. Algologický průzkum 2005-2006. Dílčí zpráva za rok 2005. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2011Kaštovský J. a kol. Algologický průzkum Hradčanských rybníků 2011. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum Národní přírodní památky Swamp. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva2002Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd na území NP Saské Švýcarsko a přilehlé pískovcové oblasti. Strana: 6 stran            Bo Opk DPDF
Výzkumná zpráva2001Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd v národním parku České Švýcarsko a přilehlých pískovcových oblastech. Strana: 4 strany            Bo Opk DPDF
Středoškolská práce2015Hrušková K. Ambrózie – výzkum vlivu konkurenčně silných domácích druhů rostlin na ambrózii peřenolistou (Ambrosia artemisiifolia L.). Strana: 0 stran            Bo DPDF
Inventarizační zpráva1993Šuk V. Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum]. Strana: 3 strany ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Závěrečná výzk.zpr.1984Hofman Č. Bílkova zahrada v Kunvaldě. Strana: 0nestránkováno,10 foto,2 mapy            Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1997Višňák R. & Nevrlý M. Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. Strana: 45 stran Měs. ú. Liberec           Opk Bo Mam DPDF
Výzkumná zpráva2000Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá ve Slezsku I. Strana: 18 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1997Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá-západ. Strana: 11 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1998Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Palhanec, zpracováno pro společnost Kabet Morava s.r.o., Opava. Strana: 0            Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1995Anonym Biologické hodnocení stavby „Vodní dílo Malé Březno". Strana: 185 stran, tab., foto v textu P-EKO, Ústí nad.Labem           Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. Strana: 25 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva2001Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území kolem navrhované komunikace v údolí potoka Bečva mezi obcemi Hať a Vřesina (o. Opava). Katastrální území obcí Hať, Vřesina, Darkovice. Strana: 44 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1999Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území plánovaného motokrosového areálu v k.ú. Vršovice (o. Opava). Strana: 16 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Višňák R. a kol. Biologický průzkum mokřadu v Liberci, Rochlické ul. Strana: 35 stran Okr.ú. Liberec          Mega Bo Zoolog DPDF
Inventarizační zpráva1996Višňák R., Honců M. & Vitáček Z. Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N. Strana: 38 stran Severočeské muzeum v Liberci           Bo Zoolog DPDF
Inventarizační zpráva1992Procházka F. Boršov u Litětin. Strana: 6 stran            Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1994Kuncová J. & Vondráček J. Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník). Strana: 39 stran 2 tab., 1 mapa AOPK ČR           Opk Zoolog Bo DPDF
Inventarizační zpráva1976Pivničková M. Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Fišerová D. Botanická inventarizace lokality Hrnčířské louky. Strana: 22 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1977Molíková M. Botanická inventarizace národní přírodní rezervace Ve Studeném u Samechova. Strana: 0            Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Březina u Sobotína. Strana: 9 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Maršlkov-Rasovna. Strana: 21 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Odolí Merty. Strana: 24 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Sviní vrch u Rudoltic. Strana: 9 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněné krajinné oblasti Pochvalovská stráň. Strana: 14 stran,2 mapy,4 foto SSPPOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Ostrov u Jedomělic. Strana: 9 stran,2 mapy,4 foto,1981. SSPPOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Bureš L. & Hrouda L. Botanická inventarizace připravované přírodní rezervace Niva Moravice. Strana: 19 stran            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Písečný přesyp u Píst. Strana: 6 stran,2 mapky,3 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Stráň u Splavu. Strana: 13 stran,2 mapy,10 foto Státní ústav památkové péče a ochrany přírody           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Straně u Chroustova. Strana: 10 stran,1 mapka,4 foto KSSPPOP, Středočeský kraj           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Novotný I. Botanická inventarizace Šévy. Strana: 64 stran,2 mapky            Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1996Trégler M. Botanická sekce chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Strana: 2 stran, 1 mapa AOPK ČR           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1978Jiráková J. Botanické zhodnocení vybrané části Středního Povltaví pro účely ochrany přírody. Strana: 135 stran,30 obr.,5 map,5 příl.,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Loučky. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Na Oklice. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2005Husáková J. Botanický inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum - Státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1993Plánská M. Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring Národní přírodní rezervace Jezevčí vrch v Lužických horách. Strana: 74 stran ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2013Štechová T. & Štech M. Botanický inventarizační průzkum EVL Dolejší rybník. Strana: nestránkováno AOPK ČR           Bryo Opk DPDF
Inventarizační zpráva2013Štechová T. Botanický inventarizační průzkum EVL Rašeliniště Kapličky. Strana: nestránkováno AOPK ČR           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHN Březinské tisy. Strana: 18 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Farská louka. Strana: 14stran,1 mapa,4 foto.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Kytlice. Strana: 13stran,1 mapa,2 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1973Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Peklo. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1980Rydlo J. & Sedláčková D. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště U kuštátské kaple. Strana: 9 stran,4 obr.,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Kubíková J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Branické skály. Strana: 433 stran,2 mapky            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Kotýz. Strana: 17stran,2 mapy,19 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Faltys V. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Na dolíku. Strana: 3 strany,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Otmíčská hora. Strana: 11stran,2 mapy,2 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1984Klaudisová A. & Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Písčina u Tišíc. Strana: 15 stran,2 obr.,10 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Radouň. Strana: 15stran,2 mapy,6 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydjo J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Váha. Strana: 18 stran,2 foto,mapy a tab. v textu KSSPPOP, Středočeský kraj           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1987Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum lokality V jezírkách. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Stanzel J. Botanický inventarizační průzkum lomu Chvály v Horních Počernicích. Strana: 16 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Morávková K. Botanický inventarizační průzkum mokřadní louky pod sídlištěm Broumovská při Jablonecké ulici - Liberec VI. Strana: 36 stran Měs. ú. Liberec           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1990Abtová M. Botanický inventarizační průzkum náhradní lokality slanomilné vegetace Bylany. Strana: 22 stran,3 obr.,2 tab.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2012Hrčka D. Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Polabská černava. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2004SAGITTARIA Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2005Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňský rybník. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace Jouglovka. Strana: 24 stran,8 obr. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace na systému tůní Tonice-Okrouhllk-Bezedné u Velkého Oseka. Strana: 41 stran,21 obr. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace Všetatská černava. Strana: 25 stran,7 obr. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhovaného chráněného naleziště Na horách. Strana: 26 stran,7 obr. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum návrhu chráněného přírodního výtvoru Balvaniska. Strana: 7stran,1 mapa,1 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1980Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Dolnokralovické hadce. Strana: 19 stran,1 mapka,9 foto,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1978Pivníčková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Dománovický les. Strana: 15 stran,2 mapy,6 foto KSSPPOP, Středočeský kraj           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Hasina. Strana: 28 stran,2 mapy 10 foto lit. SSPPOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Medonosová E. Botanický inventarizační průzkum navrženého území Hvězda. Strana: 35stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Rychtařík P. Botanický inventarizační průzkum oblasti Hamerského rybníka u Harnru na Jezeře. Strana: 30 stran AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2009Mrlíková Z. & Vacková D. Botanický inventarizační průzkum PR Příhrazské skály. Závěrečná zpráva za rok 2009. Strana: 14 stran Správa CHKO Český ráj           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1996Švejdova K. Botanický inventarizační průzkum přechodně chráněná plochy U Šídy. Strana: 11 stran Správa CHKO Jizerské hory           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1996Švejdová K. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Klikvová louka. Strana: 8 stran Správa CHKO Jizerské hory           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1993Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Milá. Strana: 13 stran ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2009Ekrtová E., Ekrt L. & Košnar J. Botanický inventarizačni průzkum Přirodni památky Rašeliniště u Suchdola Strana: 26 stran Krajský úřad - Jihočeský kraj           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1993Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Štěpánovská hora. Strana: 20 stran ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. Strana: nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Kubíková J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích a chráněného přírodního výtvoru Vinořský park. Strana: 363 stran,1 mapa,1983            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bořek. Strana: 3 strany,1 mapa,lit. SSPPOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1989Housková E. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bukovec. Strana: 21 stran            Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1980Burda J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Černá hora. Strana: 15 stran, 2 mapy,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1980Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Dolnokralovické hadce. Strana: 19 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. Strana: 46 stran ,5 map,2 obr.,18 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1979Sedláčková D. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Kočičí skály. Strana: 5 stran,1 mapa,lit.,1981. SSPPOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1979Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Libický luh. Strana: 27 stran,8 obr.,2 mapy,lit. KSSPPOP, Středočeský kraj           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1979Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Libický luh. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1977Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Lipská hora. Strana: 31 stran,příl.,3 obr.,6 foto,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1991Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Oblík. Strana: 6 stran,tab            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Polabská černava. Strana: 32 stran,4 mapy,18 foto            Opk Bo DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348