Detail citace
 
Autor: Jan Burda a kolektiv
Název: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Meandry Smědé.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 1995
Publikace: Neveřejná
Strana: 55 stran, přílohy
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz
Odkaz na: PDF
Deponovano: Okr.ú. Liberec
Typ citace: Studie, koncepce
V bibliotéce: Ornitologie; Mammalogie; Entomologie;
Hesla: Inventar. průzkum botanický; Inventar. průzkum zoologický;
Poznámka: Převzato z Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka, pro soupis dodal: Sýkorová J., Okresní úřad, referát životního prostředí Liberec
Anotace: Obsahuje botanické a zoologické hodnocení nivy Smědé v úseku od Předlánců ke státní hranici. Výsledkem je návrh hranic PR v katastrální mapě a návrh budoucího managementu. Studii tvoří následující dílčí práce: 1) Burda J.: Meandry řeky Smědé pod Předlánce - botanická charakteristika. Obsahuje fytocenologický a floristický přehled s poznámkami, na jakém biotopu druh roste. 2) Kůrka A.: Arachnofauna nivy řeky Smědé v úseku Višňová - Černousy - Ves (Pavouci-Araneida). Zjištěno 86 druhů, z nich 9 hodnoceno jako vzácné (např. Arctosa cinerea, Marpissa radiata aj.). 3) Vonička P.: Výsledky průzkumu střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) údolní nivy řeky Smědé v úseku Předlánce - státní hranice. Ze 128 druhů označeno 14 jako vzácné na území ČR anebo regionálně. Autor z tohoto hlediska hodnotí území jako jedinečné v rámci severních Čech. 4) Vitáček Z.: Výsledky základního průzkumu obratlovců v údolní nivě řeky Smědé v úseku Předlánce - státní hranice. Práce uvádí 120 druhfi, z toho 35 zákonem zvláště chráněných. Zdůrazňuje bohatost rybí fauny, výskyt bekasíny otavní, sýčka obecného, ledňáčka říčního, lejska šedého aj., ze skupiny savců např. vydry říční.
ID: 70241 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: Sborník SM přir. věd. 20/1997
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348