Seznam třid
12
 Vědecký názevTřída_CZPodtřída_VNadřád_VŘády
     
  Hexactinellida Křemití  
  Desmospongiae Rohovití  
  Calcarea Vápenatí  
  Tentaculifera Tykadlovky  
  Atentaculata Žebrovky  
  Cubozoa Čtyřhranky  
  Anthozoa Korálnatci  
  Scyphozoa Medúzy  
  Hydrozoa Polypovci  
  Amphioxi Kopinatci  Řády
  Cephalaspidomorphi Mihule  Řády
  Sarcopterygii NozdratíDipnoi Řády
  Sarcopterygii NozdratíCoelacanthimorpha Řády
  Amphibia Obojživelníci  Řády
  Actinopterygii PaprskoploutvíChondrostei Řády
  Actinopterygii PaprskoploutvíNeopterygii Řády
  Chondrichthyes ParybyElasmobranchii Řády
  Chondrichthyes ParybyHolocephali Řády
  Reptilia PlaziAmniota Řády
  Reptilia PlaziDiapsida Řády
  Aves Ptáci Ratitae; PalaeognathaeŘády
  Aves Ptáci  Řády
  Aves Ptáci Carinatae; NeognathaeŘády
  Thaliacea Salpy  Řády
  Mammalia SavciPrototheriaMetatheriaŘády
  Mammalia SavciPrototheriaPlacentaliaŘády
  Mammalia SavciPrototheriaPantotheriaŘády
  Mammalia SavciTheriaMetatheriaŘády
  Mammalia SavciTheriaPlacentaliaŘády
  Mammalia SavciTheriaPantotheriaŘády
  Myxini Sliznatky  
  Ascidiacea SumkyEnterogona Řády
  Ascidiacea SumkyOctocnemida Řády
  Apendicularia Vršenky  Řády
  Concentricycloidea Diskovci  
  Ophiuroidea Hadice  
  Asteroidea Hvězdice  
  Echinoidea Ježovky  
  Crinoidea Lilijice  
  Holothuroidea Sumýši  
  Secernentea    
  Adenophorea Nitkovci  
  Eutardigrada    Řády
  Maxillopoda  CopepodaPoecilostomatoidaŘády
  Arthropoda    Řády
  Pauropoda Drobnužky  
  Insecta HmyzApterygotaParaneopteraŘády
  Insecta HmyzPterygotaParaneopteraŘády
  Protura Hmyzenky  Řády
  Merosomata Hrotnatci  
  Pentastomida Jazyčnatky  
  Branchiura Kapřivci  
  Ascothoracida Kapsovci  
  Copepoda Klanonožci  
  Ostracoda LasturnatkyPodocopa 
  Branchiopoda LupenonožciPhyllopodaDiplostraca
  Diplopoda MnohonožkyChilognathaColobognathaŘády
  Diplopoda MnohonožkyChilognathaPentazoniaŘády
  Diplopoda MnohonožkyChilognathaMerochetaŘády
  Diplopoda MnohonožkyChilognathaNematophoraŘády
  Diplopoda MnohonožkyPenicillataColobognathaŘády
  Diplopoda MnohonožkyPenicillataPentazoniaŘády
  Diplopoda MnohonožkyPenicillataMerochetaŘády
  Diplopoda MnohonožkyPenicillataNematophoraŘády
  Pantopoda Nohatky  
  Arachnida PavoukovciMicruraAcariformesŘády
  Malacostraca Rakovci  
  Mystacocarida Rakovčíci  
  Entognatha Skrytočelistní  Řády
  Symphyla Stonoženky  
  Chilopoda StonožkyNotostigmophora 
  Remipedia Veslonožci  
  Diptura Vidličnatky  
  Cephalocarida Volnohlavci  
  Monogenea Jednorodí Oligonchoinea
  Trematoda Motolice  
  Turbellaria Ploštěnky  
  Cestoda TasemniceNephroposticophoraEucestoda
  Enopla    Řády
  Stenolaemata    Řády
  Phylactolaemata mechovky  Řády
  Aplacophora Červovci  
  Cephalopoda hlavonožciColeoideaDecapodiformesŘády
  Cephalopoda Hlavonožci  
  Scaphopoda Kelnatky  
  Bivalvia MlžiPalaeoheterodontaEupulmonataŘády
  Bivalvia MlžiPalaeoheterodontaBasommatophoraŘády
  Bivalvia MlžiHeterodontaEupulmonataŘády
  Bivalvia MlžiHeterodontaBasommatophoraŘády
  Gastropoda PlžiProsobranchiaHeterostrophaŘády
  Gastropoda PlžiProsobranchiaArchaeogastropodaŘády
  Gastropoda PlžiProsobranchiaCaenogastropodaŘády
  Gastropoda PlžiPulmonataHeterostrophaŘády
  Gastropoda PlžiPulmonataArchaeogastropodaŘády
  Gastropoda PlžiPulmonataCaenogastropodaŘády
  Monoplacophora Přílipkovci  
  Polyplacophora Štítkonošci  
  Myzostomida Lilijicovci  
  Oligochaeta Máloštětinatci  
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348