Seznam organizací a jednotlivců spolupracujících na realizaci projektu
Formulář obsahuje seznam organizací a jednotlivců spolupracují na realizaci projektu. Pro větší přehlednost je seznam rozdělen do skupin, dle forem spolupráce. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detail s emailovou adresou a bližšími informacemi. Projekt Českých biblioték je otevřený k různým druhům spolupráce a rádi přivítáme spolupráci s každým kdo by se chtěl do projektu zapojit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
JménoPracovištěSpolupráce zaForma spolupráce
Vedeni projektu
Vrba Vladimír, Ing.  TKVSprávce projektu
Zembinská Zdena  Společnost přátel Českých přírodovědných biblioték, o.s. 
Anděra Miloš, RNDr., CSc. Národní muzeum, zoologické oddělení Metodické vedení mammalogické bibliotéky
Hudec Karel, Doc. RNDr., DrSc.   Metodické vedení ornitologické biblioteky
Hanel Lubomír, Prof. RNDr., CSc. CHKO Blaník Metodické vedení ichtyologické bibliotéky
Moravec Jiří , RNDr., CSc. Národní muzeum, zoologické oddělení Metodické vedení bibliotéky obojživelníků a plazů
Pešout Pavel, Ing. Agentura ochrany přírody a krajiny Konzultace při zpracování časopisů týkajících se ochrany přírody
Liška Jiří, RNDr. CSc.   Konzultace při převodu lichenologické literatury do databáze
Novák Daniel, Ing. CSc. ČZU, Studijní a informační centrumSIC - ČZUSpolupracuje na zařazení diplomových a disertačních prací evidovaných v ČZU-SIC
Málková Petra, Ing. Česká zemědělská univerzita v Praze Podílí se na správě ornitologické biblioteky a spolupracuje na společném projektu ČZU a ČPB
Muzea  
Benda Petr, RNDr., Ph.D. Národní muzeum, zoologické odděleníRedakci časopisu Lynx, n.s. a VespertílioSpolupracuje na převodu obsahu časopisů do databáze
Cáder Radovan, Mgr. Muzeum PodblanickaRedakci Sborníku vlastivědných prací z PodblanickaSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Chytil Josef, RNDr., Ph.D. Muzeum J. A. Komenského, ORNIS Spolupracuje na převodu ornitologické literatury vydávané Ornitologickou stanicí Muzea Komenského (ORNIS)
Koudelková Alena Mgr. Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského krajeRedakci časopisu Sborník muzea Karlovarského krajeSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Lepší Petr CHKO Blanský lesRedakci Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - přírodní vědySestavil Souhrnný obsah ročníků Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 1–50 (1958–2010) a spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Lipavská Helena, PhDr. Polabské muzeum Poděbrady Spolupracuje na převodu obsahu časopisu Vlastivědný zpravodaj Polabí a na literatuře vydávané muzeem
Mocek Bohuslav, RNDr. Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéRedakci časopisu Acta Musei Reginaehradecensis s. A.Spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Pudil Martin Severočeské muzeum v LiberciRedakci Sborníku Severočeského muzea v Liberci.Spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Pujmanová Magdalena Vlastivědné muzeum a galerie v České LípěRedakci časopisu BezdězSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Roháčová Magdaléna Muzeum Beskyd, Frýdek-MístekRedakci časopisu Acta Musei BeskidensisSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Rus Ivo, Ing. Regionální muzeum v KolíněRedakci Sborníku Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědnáSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze a na vyhledávání přírodovědné literatury v okrese Kolín
Táborský Ivan, Mgr. Oblastní muzeum v Mostě Spolupracuje na převodu obsahu Sborníku Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná do databáze
Vacík Roman, RNDr. Západočeské muzeum v PlzniRedakci Sborníku Západočeského muzea v Plzni. Příroda.Spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Benda Pavel, Ing., Ph.D. Správa Národního parku České ŠvýcarskoRedakci Zpravodaje Ornitologického klubu při Labských pískovcíchSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze a všeobecná podpora projektu ČPB
Funk Andrej Redakce ŽivaRedakci časopisu Živa a Herpetologické InformaceSpolupracuje na převodu obsahu časopisů do databáze
Hert Ivo, Ing.  Redakci Zpravodaje Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov Spolupracuje na indexaci dravců a sov s využitím vlastní druhové bibliografie sov a na převodu obsahu časopisů do databáze
Kasina Jiří, Ing. MyslivostRedakci časopisů Myslivost, Myslivost - příloha Lovecký pes,Myslivost - příloha Myslivecké zábavy 
Klvaňová Alena, Mgr., Ph.D. Česká společnost ornitologickáRedakci časopisu Ptačí světSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Kůs Evžen RNDr. Zoologická zahrada, PrahaRedakci časopisu Gazella 
Lumpe Petr  Redakci časopisu KomeníčekSpolupracuje na převodu obsahu časopisu Komeníček
Malíček Jiří Mgr. Univerzita Karlova v PrazeRedakci časopisu BryonoraSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Mandák Martin  Redakci časopisu Acrocephalus (Ostrava)Spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Paclík Martin  Redakci časopisu SylviaSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Pecháčková Sylvie, RNDr. Západočeská pobočka České botanické společnostiodpovědná redaktorka časopisu CallunaSpolupracuje na převodu obsahu časopisu Zpravodaj Západočeské pobočky České (Československé) botanické společnosti a Calluna do databáze
Prokopova Milena Správa CHKO Český lesRedakci časopisu Český les - Příroda a historieSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Schröpfer Libor, Mgr.  Redakci časopisu SlukaSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze a dále na převodu obsahů časopisů Erika, Zprávy muzeí Západočeského kraje Příroda, Prunella, Columba, Otus, včetně jejich indexace
Škorpíková Vlasta  Redakci časopisu CrexSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze
Bílková Jitka, Mgr. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna Spolupracující při zařazení diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou.
Bureš Petr, Doc. RNDr., Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Pírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie Spolupracuje při zařazení diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou.
Křehlová Jana, PhDr. Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Spolupracuje při zařazování diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou do databáze
Landová Helena, PhDr. Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna Spolupracuje při zařazování diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou do databáze
Skokanová Alena, Mgr. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna Spolupracuje při zařazování diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou.
Poprach Karel  Občanské sdružení TYTO 
Holubová Marcela, Ing. Správa CHKO Kokořínsko Spolupracuje na převodu obsahu publikací vydaných Správou CHKO Kokořínsko do databáze, dále spolupracuje na údržbě seznamu významných lokalit a .památných stromů na území CHKO Kokořínsko.
Koleček Jaroslav   Spolupracuje na převodu ornitologické literatury vydávané Moravským ornitologický spolkem
Marečková Dita, DiS. Městský úřad Mělník Spolupracuje na převodu obsahu publikací vydaných MÚ Mělník do databáze, dále spolupracuje na údržbě seznamu významných lokalit a památných stromů na území obce s RP Mělník.
Pruner Luboš   Spolupracuje na vyhledávání a zařazování české entomologické literatury
Šabatka Ladislav   Spolupracuje na indexaci časopisu Myslivost, včetně příloh Lovecký pes a Myslivecké zábavy.
Špryňar Pavel   Spolupracuje na převodu obsahu časopisů do databáze a to Bohemia centralis a Český kras, citací okresu Praha západ a okresu Beroun.
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348