The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
 D.enlistmentQuotationDPDF
 19.02.2020 Davidová T. (2018): Vzpomínka na Zdeňka Smetánku. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 347 -350. DAbsPdf
 19.02.2020 Jiroušek B. (2018): Za profesorem Josefem Petráněm. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 343 -346. DAbsPdf
 19.02.2020 Křesťan J. (2018): Klikatá cesta, pevný cíl… Jubilant Václav Bartůšek. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 337 -341. DAbsPdf
 19.02.2020 Redakce (2018): Půlkulaté výročí paní docentky Lydie Petráňové. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 333 -335. DAbsPdf
 19.02.2020 Redakce (2018): Dr. Eduard Šimek – čerstvý osmdesátník, který stále nezapomíná na kraj svého mládí. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 327 -331. DAbsPdf
 19.02.2020 Hradecká V. (2018): Sedmdesát let profesora PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., Dr. h. c. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 323 -326. DAbsPdf
 19.02.2020 Fiedlerová L. (2018): Park Sidonie Nádherné (Obnova zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích) . – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 297 -322. DAbsPdf
 19.02.2020 Bartůšek V. (2018): Tematika piaristů v regionální historiografii jako celek s přihlédnutím k periodikům v letech 2000 – 2016. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 277 -296. DAbsPdf
 19.02.2020 Procházka P. (2018): Bobr evropský na Podblanicku. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 269 -275. DAbsPdf
 19.02.2020 Mašková Janotová Š. (2018): „Povolání správných mužů – povolání horníka.“ Průběh Lánské akce na Benešovsku. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 229 -266. DAbsPdf
 19.02.2020 Plavec M. (2018): „Boj proti bolševismu pokračuje“ – Výcvikový prostor Waffen SS Böhmen v roce 1945 ve světle dešifrovaných depeší. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 195 -227. DAbsPdf
 19.02.2020 Horáček M. (2018): Cesta k vybudování soustavné kanalizace v Benešově. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 179 -193. DAbsPdf
 19.02.2020 Kreuz P. (2018): Neznámý pramen k dějinám hrdelního soudnictví města Benešova z poloviny 18. století. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 167 -177. DAbsPdf
 19.02.2020 Řepa T. (2018): Kaple Božího hrobu ve Voticích. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 145 -165. DAbsPdf
 19.02.2020 Davidová T. & Fleková K. (2018): Dlaždice z Benešova a Martinic: turnajová scéna na gotické dlažbě. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 123 -144. DAbsPdf
 19.02.2020 Davidová T., Kapustka K. & Přichystal A. (2018): Mezolitické osídlení v katastru obce Střechov nad Sázavou (okres Benešov). – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 99 -121. DAbsPdf
 19.02.2020 Hanel L. (2018): K poznání habitatu mihule potoční (Lampetra planeri) ve Strašickém potoce (CHKO Blaník). – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 81 -95. DAbsPdf
 19.02.2020 Hanel L., Baňař P. & Hanelová J. (2018): Ploštice čeledi kněžicovitých (Pentatomidae) na Podblanicku. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 45 -80. DAbsPdf
 19.02.2020 Kocourek P. (2018): Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) Dolního Posázaví II. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 7 -44. DAbsPdf
 19.02.2020 (2018): Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Ročník 52 (2018) č. 1-2. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 52(1-2) 1 a 2 obálky. DAbsPdf
 19.02.2020 Redakce (2015): Bibliografie Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka ročník 1 až 50. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 185 -267. DAbsPdf
 19.02.2020 Krůta V. (2015): In memoriam Eva Procházková. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 173 -181. DAbsPdf
 19.02.2020 Zelený V. (2015): Za profesorem Zdeňkem Brandlem. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 169 -171. DAbsPdf
 19.02.2020 Procházková E. (2015): Geneze regionálních vlastivědných periodik na Benešovsku a Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 149 -166. DAbsPdf
 19.02.2020 Jiroušek B. (2015): Humanitní bádání na stránkách Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 133 -148. DAbsPdf
 19.02.2020 Kovařík V. (2015): Současný stav zámeckých parků na Podblanicku. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 115 -130. DAbsPdf
 19.02.2020 Kovařík V. (2015): Zámecké parky v minulém půlstoletí ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 105 -114. DAbsPdf
 19.02.2020 Hanel L. (2015): Půlstoletí zoologických průzkumů Podblanicka ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 69 -104. DAbsPdf
 19.02.2020 Pešout P. (2015): Padesát let botanického výzkumu na Podblanicku ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 27 -67. DAbsPdf
 19.02.2020 Zemek V. (2015): Neživá příroda na Podblanicku v padesáti ročnících Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 17 -25. DAbsPdf
 19.02.2020 Zelený V. (2015): K historii vydávání Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 9 -13. DAbsPdf
 19.02.2020 Pánek J. (2015): Podblanický sborník jako probuzení. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 5 -7. DAbsPdf
 19.02.2020 (2015): Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Ročník 51 (2015) č. 1-2. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 51(1-2) 1 a 2 obálky. DAbsPdf
 18.02.2020 Anonym (2019): Slezská ornitologická společnost. [Silesian Ornithological Society.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 84. DAbsPdf
 18.02.2020 Molitor P. & Mandák M. (eds.) (2019): Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 28: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2018. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 28: sightings of species from the Red List in 2018.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 60 -83. DAbsPdf
 18.02.2020 Molitor P. & Dluhošová J. (2019): Když se predátor stane kořistí. [When a predator becomes a prey.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 58 -59. DAbsPdf
 18.02.2020 Špilák R. (2019): Potravní parazitismus straky obecné (Pica pica) na poštolce obecné (Falco tinnunculus) v Havířově. [Food parasitism of the Eurasian Magpie (Pica pica) on the Common Kestrel (Falco tinnunculus) in Havířov.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 56 -57. DAbsPdf
 18.02.2020 Špilák R. (2019): Zajímavý způsob lovu krahujce obecného (Accipiter nisus) v Havířově. [Remarkable way of predation by the Sparrowhawk (Accipiter nisus) in Havířov.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 54 -55. DAbsPdf
 18.02.2020 Molitor P., Miškovský M. & Pechník R. (2019): První hnízdění racka středomořského (Larus michahellis) ve Slezsku. [First nesting of the Yellow-legged Gull (Larus michahellis) in Silesia.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 51 -53. DAbsPdf
 18.02.2020 Šuhaj J. (2019): Zimní výskyt lyskonoha ploskozobého (Phalaropus fulicarius) ve Slezsku. [Winter occurrence of the Red Phalarope (Phalaropus fulicarius) in Silesia.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 47 -50. DAbsPdf
 18.02.2020 Křenek D. & Ševčíková K. (2019): Kos horský (Turdus torquatus) v CHKO Beskydy v letech 1975–2019. [The Ring Ouzel (Turdus torquatus) in Beskydy PLA in 1975?2019.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 38 -46. DAbsPdf
 18.02.2020 Křenek D. (2019): Výskyt lindušky horské (Anthus spinoletta) v CHKO Beskydy. [Occurrence of the Water Pipit (Anthus spinoletta) in Beskydy PLA.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 34 -37. DAbsPdf
 18.02.2020 Molitor P., Miškovský M. & Pechník R. (2019): Hnízdění racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) a racka černohlavého (Larus melanocephalus) na jezeře v Dolním Benešově v roce 2019. [Breeding of the Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) and Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) on a lake in Dolní Benešov in 2019.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 28 -33. DAbsPdf
 18.02.2020 Molitor P., Miškovský M., Pechník R. & Boucný D. (2019): Hnízdní populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2019. [Breeding population of the Montagu's Harrier (Circus pygargus) in Opava region in 2019.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 22 -27. DAbsPdf
 18.02.2020 Křenek D., Ševčíková K. & Tomášek V. (2019): Akce Beskydské houkání 2019. [Operation Beskydy Hooting 2019.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 16 -21. DAbsPdf
 18.02.2020 Brlík V. & Ševčíková K. (2019): Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2019. [Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2019.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 11 -15. DAbsPdf
 18.02.2020 Zimola J. (2019): Hnízdní avifauna přírodní rezervace Hvozdnice v roce 2018. [The breeding avifauna of the Hvozdnice Nature Reserve in 2018.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 3 -10. DAbsPdf
 18.02.2020 Mandák M. (2019): Úvodem. [Introduction.] – Acrocephalus (Ostrava) 34 2. DAbsPdf
 04.02.2020 Petr J. (2019): Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 125 -126. DAbsPdf
 04.02.2020 Pecl K. (2019): RNDr. Petr Bürger (* 24. 6. 1951 – † 18. 3. 2019). – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 122 -124. DAbsPdf
 04.02.2020 Krampl F. & Popadič A. (2019): In memoriam Miloslav Samec (* 20. 7. 1937 – † 8. 12. 2018). – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 120 -121. DAbsPdf
 04.02.2020 Mikeš V. (2019): Melanický mýval severní Procyon lotor (Mammalia: Carnivora: Procyonidae). [Melanistic Northern Raccoon Procyon lotor (Mammalia: Carnivora: Procyonidae).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 118 -119. DAbsPdf
 04.02.2020 Skořepa L. (2019): Phymatodes (Phymatoderus) glabratus (Charpentier, 1825; Coleoptera, Cerambycidae) v Čechách. [Phymatodes (Phymatoderus) glabratus (Charpentier, 1825; Coleoptera, Cerambycidae) in the Bohemia.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 117. DAbsPdf
 04.02.2020 Kletečka Z. (2019): Strašník dalmatský – Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758; Chilopoda) – nový mediteránní druh v jižních Čechách. [Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758; Chilopoda) – new Mediterranean species in South Bohemia.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 115 -116. DAbsPdf
 04.02.2020 Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds.) (2019): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VI. [Interesting and rare ornithological records in South Bohemia VI.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 93 -114. DAbsPdf
 04.02.2020 Kvičerová J. & Mikeš V. (2019): Parazitologické výzkumy jako zdroj údajů o rozšíření drobných savců (Soricomorpha, Rodentia) v jižních Čechách. [Parasitological surveys as a source of data on distribution of small mammals (Soricomorpha, Rodentia) in South Bohemia.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 84 -92. DAbsPdf
 04.02.2020 Mikeš V. (2019): Příspěvek k rozšíření plcha velkého (Glis glis) v Česku. [Contribution to the edible dormouse (Glis glis) distribution in Czechia.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 79 -83. DAbsPdf
 04.02.2020 Mikeš V. & Kovačiková L. (2019): Historický výskyt krysy obecné (Rattus rattus) v jižních Čechách. [Historical occurrence of the black rat (Rattus rattus) in South Bohemia.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 70 -78. DAbsPdf
 04.02.2020 Kolář V., Hadačová V., Kolář J. & Hesoun P. (2019): Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech III. [Water beetles and bugs of selected protected areas in Southern Bohemia III.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 58 -69. DAbsPdf
 04.02.2020 Blabolil P., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Muška M., Potužák J. & Peterka J. (2019): Biota odstavených ramen dolního toku řeky Blanice. [Biota of the lower Blanice River oxbows.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 44 -57. DAbsPdf
 04.02.2020 Lepší M. & Lepší P. (red.) (2019): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXV. [Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXV.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 5 -43. DAbsPdf
 04.02.2020 (2019): Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 59/2019. – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 59 1 a 2 obálky. DAbsPdf
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348