The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
20.10.2019 Király G., Trávníček B. & Žíla V. (2019): Taxonomic revision of Rubus ser. Sylvatici in the Pannonian Basin and adjacent regions. Preslia 91(3): : 231 -255. strana PresliaDPDF
20.10.2019 Kirschner J., Štěpánek J., Vašut R. J. & Zámečník J. (2019): New species of Taraxacum native to central Europe. Preslia 91(3): : 213 -230. strana PresliaDPDF
20.10.2019 Popelka O., Trávníček B., Šiková P., Jandová M. & Duchoslav M. (2019): Natural hybridization between diploid Ficaria calthifolia and tetraploid Ficaria verna subsp. verna in central Europe: evidence from morphology, ecology and life-history traits. [Přirozená hybridizace mezi diploidní Ficaria calthifolia a tetraploidní Ficaria verna subsp. verna zjištěná na základě studia morfologie, ekologie a životní historie.] Preslia 91(3): : 179 -212. strana PresliaDPDF
20.10.2019 (2019): Preslia. The Journal of the Czech Botanical Society, 91/3, 2019. Cover and contents. [Preslia. Časopis České botanické společnosti, 91/3, 2019. Obálka s obsahem.] Preslia 91(3): : 1 -4. strana obálky PresliaDPDF
20.10.2019 Koopman J., Kalinowski P., Stech M. & Więcław H. (2019): Carex ×kneuckeri, a hybrid new for central Europe and neotypification of this name. [Carex ×kneuckeri, nový hybrid pro střední Evropu a neotypifikace jeho jména.] Preslia 91(2): : 161 -170. strana PresliaDPDF
20.10.2019 Silbernagl L. & Schönswetter P. (2019): Genetically divergent cytotypes of Vaccinium uliginosum co-occurring in the central Eastern Alps can be distinguished based on the morphology of their flowers. [Geneticky divergentní cytotypy Vaccinium uliginosum ze střední části Východních Alp se liší morfologií květů.] Preslia 91(2): : 143 -159. strana PresliaDPDF
20.10.2019 Šmarda P., Knápek O., Březinová A., Horová L., Grulich V., Danihelka J., Veselý P., Šmerda J., Rotreklová O. & Bureš P. (2019): Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. [Velikost genomu a genomický obsah guaninu a cytosinu (GC) českých cévnatých rostlin s novými měřeními pro 1700 druhů.] Preslia 91(2): : 117 -142. strana PresliaDPDF
20.10.2019 Zelený D. & Chytrý M. (2019): Ecological Specialization Indices for species of the Czech flora. [Indexy ekologické specializace pro druhy české flóry.] Preslia 91(2): : 93 -116. strana PresliaDPDF
20.10.2019 (2019): Preslia. The Journal of the Czech Botanical Society, 91/2, 2019. Cover and contents. [Preslia. Časopis České botanické společnosti, 91/2, 2019. Obálka s obsahem.] Preslia 91(2): : 1 -4. strana obálky PresliaDPDF
18.10.2019 Redakce (2019): Kalendář Přírodovědců. Přirodovědci.cz 2019(3): : 39 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Režňák J. (2019): Zpívající balonek. I na zcela běžných předmětech lze ukázat zajímavé přírodní jevy. Přirodovědci.cz 2019(3): : 38 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Souček P. (2019): Za kutnohorskými fosiliemi. Okolí Kutné Hory je bohaté na křídové zkameněliny a teplomilné druhy. Přirodovědci.cz 2019(3): : 37 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Hampl V. (2019): Superorganismus ve střevech termitů. Vědci poodhalili metabolickou kapacitu prvoka z termitích útrob. Přirodovědci.cz 2019(3): : 36 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Modrý D. & Votýpka J. (2019): O gorilách a lidech. Snašimi nejbližšími příbuznými sdílíme kromě evoluční historie také řadu infekcí. Přirodovědci.cz 2019(3): : 30 -35. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Redakce (2019): Postavte si hmyzí hotel. Stavba domečku pro včely či čmeláky má svá přesná pravidla. Přirodovědci.cz 2019(3): : 29 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Redakce (2019): Biologické myšlení v podzemí. Inspirativní biologická polemika z normalizačních časů. Přirodovědci.cz 2019(3): : 29 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Redakce (2019): Banát - přenesená krajina. Čeští kolonisté si do Rumunska přinesli hlavně obraz svého domova. Přirodovědci.cz 2019(3): : 28 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Redakce (2019): Třicet let od sametové revoluce. Oslavy kulatého výročí listopadových událostí s bohatým programem. Přirodovědci.cz 2019(3): : 27 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Andrle M. (2019): Otevřené dveře ke skutečné vědě. Přírodovědecká fakulta UK podává pomocnou ruku mladým přírodovědcům. Přirodovědci.cz 2019(3): : 26 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Andrle M. (2019): Hranice parazitismu nejsou ostré. Brát parazity jako čisté zlo je dnes již neudržitelné. Přirodovědci.cz 2019(3): : 24 -25. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Fatka O. (2019): Praziti dávnověku. Fosilní nálezy ukazují, že cizopasení je evolučně velmi stará strategie. Přirodovědci.cz 2019(3): : 22 -23. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Altová A. (2019): Nechtěné suvenýry z cest. Exotické nemoci mohou být jak nepříjemné, tak nebezpečné. Přirodovědci.cz 2019(3): : 20 -21. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Janšta Petr (2019): Hálky a evoluční "války". Parazitické vztahy jsou mimořádné zajímavé i z hlediska evoluce. Přirodovědci.cz 2019(3): : 18 -19. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Drda Morávková A. (2019): Paraziti a "smetí" v lidské DNA. O funkci většiny lidského genomu se vědci stále jen dohadují. Přirodovědci.cz 2019(3): : 16 -17. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Urfus T. (2019): Příživníci mezi rostlinami. Život na cizí účet není v rostlinné říši žádnou vzácností. Přirodovědci.cz 2019(3): : 14 -15. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Bulantová J. & Horák P. (2019): Slunce, seno, motolice. Požitek z koupání mohou v horkých dnech zkazit nejen sinice. Přirodovědci.cz 2019(3): : 12 -13. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Votýpka J. (2019): Paraziti, kam se podíváš! Ačkoliv nás parazité trochu děsí, náš svět je bez nich sotva myslitelný. Přirodovědci.cz 2019(3): : 8 -11. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Nesměrák K. (2019): Od chaosu k systému. Výstava v Knihovně chemie PřF UK mapuje historii vzniku periodické tabulky. Přirodovědci.cz 2019(3): : 7 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Andrle M. (2019): Naše fakulta má další juniorský ERC grant! Udělení tohoto grantu je pro výzkum známkou nejvyšší kvality. Přirodovědci.cz 2019(3): : 6 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2019 Votýpka J. (2019): Bezbřehá rozmanitost parazitů. Společnými silami za biologickou rozmanitost Země. Přirodovědci.cz 2019(3): : 4 -5. strana Přirodovědci.czDPDF
11.10.2019 Redakce (2019): Pozvánka na podzimní exkurze MOS. Moudivláček 2019(2): : 7 -8. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Redakce (2019): Výstava fotografií Příroda Olomoucka. Moudivláček 2019(2): : 7 . strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Vymazal M. (2019): Závěr sezónní výstavy Dravci, sokoli a sovy v Přerově. Moudivláček 2019(2): : 7 . strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Kačaba L. (2019): Ptáci v Bibli (2. část). Moudivláček 2019(2): : 6 . strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Ševčíková K. (2019): Mějme rádi ptáky, ale tak, aby měli rádi i oni nás! Moudivláček 2019(2): : 5 -6. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Šírek J. (2019): Zajímavá pozorování ze střední Moravy (duben – září 2019). Moudivláček 2019(2): : 4 -5. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Kovařík P., Lehký J. & Ševčíková K. (2019): Ze správních řízení: Zamezení používání pesticidů v rezervacích na Prostějovsku. Moudivláček 2019(2): : 3 -4. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Ševčíková K., Křenek D. & Tomášek V. (2019): Jak dopadl výzkumný terénní víkend Horní Vsacko? Moudivláček 2019(2): : 2 -3. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Ševčíková K. (2019): Vážení čtenáři, čas letí jako splašený kůň, jako lovící sokol. ... Moudivláček 2019(2): : 1 . strana MoudivláčekDPDF
10.10.2019 Servus M. (2019): Tak trochu poprázdninové přemítání o lidech, horách a o tom, co se děje kolem nás.. Ochrana přírody 74(4): : 1 . strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Slezák V., Štencl R. & Havira M. (2019): Půl století CHKO Jeseníky aneb jesenické proměny. [A Half of Century for the Jeseníky Mts. Protected Landscape Area or the Jeseníky Mts. Metamorphoses.] Ochrana přírody 74(4): : 2 -5. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Koudelka M. (2019): 70 let od objevení Hlinitých jeskyní. [Seventy years since the Hlinité jeskyně/Clayish Caves Discovery.] Ochrana přírody 74(4): : 6 -9. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Chlapek J. & Servus M. (2019): NPR Rejvíz ve víru kůrovcové gradace – cvičení z ochrany přírody pro pokročilé. [The Rejvíz National Nature Reserve in the Heat of the European Spruce Bark Beetle Outbreak – Training for Advanced in Nature Conservation.] Ochrana přírody 74(4): : 10 -13. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Lisal K. & Čižmár M. (2019): Kozmické ptačí louky – iniciativa k ochraně přírody. [Kozmice Bird Meadows – A Private Nature Conservation Initiative.] Ochrana přírody 74(4): : 14 -17. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Jelínková J. (2019): Povolování kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění. [Permitting Woody Plant Felling in Relation to the Purpose of Dispossession Set out by a Special Law.] Ochrana přírody 74(4): : 18 -19. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Šaj P. (2019): Sokol stěhovavý v Jeseníkách a moderní technologie k jeho ochraně. [The Peregrine in the Jeseníky Mts. and Current Technologies to Protect It.] Ochrana přírody 74(4): : 20 -23. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Křížek M., Uxa T. & Krause D. (2019): Periglaciální fenomén a problematika jeho ochrany. [Periglacial Phenomenon and its Conservation.] Ochrana přírody 74(4): : 24 -28. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Lučan R. K., Lučanová A. & Vavřík M. (2019): Červenohorské sedlo: historie a současnost sledování (nejen) ptačí migrace na našich horách. [The Červenohorské sedlo Mountain Pass: Historical and Recent Research Projects Focused (not only) on Bird Migration in Mountain Areas in the Czech Republic.] Ochrana přírody 74(4): : 29 -33. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Ouhrabka V. (2019): Krasové jevy v údolí Moravy pod Králickým Sněžníkem. [Karts Phenomena in the Morava River Valley in the Králický Sněžník Mts.] Ochrana přírody 74(4): : 34 -37. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Plesník J. (2019): Dvě zprávy o stavu jedné planety. [Two Reports on the State of the Single Planet.] Ochrana přírody 74(4): : 38 -41. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Patzelt Z. (2019): Rozhovor s Janem Jeníkem. Ochrana přírody 74(4): : 42 -43. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Krása A. (2019): Vietnam – země ochranářských paradoxů. [Vietnam – A Country of Nature Conservation Paradoxes.] Ochrana přírody 74(4): : 44 -48. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Nekolný L. (2019): Ochrana přírody v interaktivních science centrech. Ochrana přírody 74(4): : Kulér I.-III. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Suldovská O. (2019): Problematika a ochrana zpřístupněných jeskyní Evropy. Ochrana přírody 74(4): : Kulér III.-V. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Korec E. & Grieblová A. (2019): Návrat zubra evropského do české přírody. Ochrana přírody 74(4): : Kulér V.-VI. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Ucová S. & Plesník J. (2019): Seminář CITES zaostřil na Čínu. Ochrana přírody 74(4): : Kulér VI.-VII. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Nitsch O. (2019): Zkušenosti s environmentální výchovou a osvětou v rámci projektu LIFE České středohoří. Ochrana přírody 74(4): : Kulér VII.-VIII. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Nečasová M. (2019): Lov beze zbraně aneb mapování výskytu jeleních druhů pomocí audionahrávek. Ochrana přírody 74(4): : Kulér VIII.-IX. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Patzelt Z. (2019): Těžká doba. Ochrana přírody 74(4): : Kulér IX. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Kmet J. (2019): Jiří Matuška – vitální šedesátník. Ochrana přírody 74(4): : Kulér IX.-X. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Hrozek A. & Růžičková Z. (2019): Tomáš Besta – vedoucí ochránců přírody Lužických hor čerstvým šedesátníkem. Ochrana přírody 74(4): : Kulér X.-XI. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Filipová P. (ed.) (2019): Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny (přehled vybraných aktualit za období červen 2019 – červenec 2019). Ochrana přírody 74(4): : Kulér XI.-XII. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Plesník J. (2019): O molekulách v ochraně přírody. Ochrana přírody 74(4): : Kulér XII.-XIII. strana Ochrana přírodyDPDF
03.10.2019 Redakce (2019): Použitá literatura. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 23 -25. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Habr V. & Klos M. (2019): Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Brno Modřice. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 20 -22. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Pohořelý M. & Moško J. (2019): Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 16 -19. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Vološinová D. (2019): Rizikové polutanty v kalech z ČOV. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 11 -15. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Matějů L., Boštíková Z. & Zimová M. (2019): Hodnocení mikrobiologické kvality čistírenských kalů. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 8 -10. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Kos M. (2019): Aktuální názory na využívání kalů. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 5 -8. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Holoubek I. & Matějů V. (2019): Odpadní kaly z ČOV a sedimenty – zdroj kontaminace prostředí a rizika s tím spojená. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 2 -4. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Havíř F. (2019): Předmluva. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 1 . strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 (2019): Jihomoravské EKO LISTY. Ročník 16 - speciál. Obálka a obsah. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 1 - 28. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
02.10.2019 Jiskra P. (2019): Nová chráněná území v Doupovských horách. Arnika 2019(1): : 57 -60. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Wieser S. (2019): Zajímavá místa Karlovarského kraje - Údolí Stříbrného potoka u Nancy, nyní v Rájeckém údolí. Arnika 2019(1): : 52 -56. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Tájková P. (2019): Divočina za humny - přírodní zahrada. Arnika 2019(1): : 48 -51. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Jiskrová J. (2019): Udělali jsme pro přírodu - bývalá pískovna Vřesová, snaha o obnovu jedné z nejvýznamnějších lokalit obojživelníků v Karlovarském kraji. Arnika 2019(1): : 46 -47. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Wieser S. (2019): O šíření jestřábníku oranžového v Karlovarském kraji. Arnika 2019(1): : 43 -45. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Se začátkem letošního července Agentura ve spolupráci s městem Boží Dar osadila nové botanické cedulky na naučné stezce v národní přírodní rezervaci Božidarská rašeliniště. Arnika 2019(1): : 42 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Reiser P. (2019): Zapomenutá voda pod Andělksou horou. Arnika 2019(1): : 40 -42. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Peksa O. (2019): Lišejníky Slavkovského lesa VI. - lichenoflóra hadců. Arnika 2019(1): : 36 -39. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Ouda M. (2019): Elodes elongata, brouček vlhkých lokalit se vyskytuje i v České republice. Arnika 2019(1): : 34 -35. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Wieser S. (2019): Proměny v čase - Objímavé stromy. Arnika 2019(1): : 33 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Tájek P. & Tájková P. (2019): Netopýr alkathoe - nový druh netopýra pro Karlovarský kraj. Arnika 2019(1): : 30 -32. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Tomíček R. (2019): Pozůstatky hornické činnosti v okolí Čisté II. - Štola svaté Barbory. Arnika 2019(1): : 26 -29. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Matějů J. & Melichar V. (2019): Bochnatka americká, první setkání v Karlovarském kraji. Arnika 2019(1): : 23 -25. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Koncem letošního května byl ze sklaního hřebene v národní přírodní památce Křížky natrvalo odstraněn sloup elektrického vedení, ... Arnika 2019(1): : 22 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Jaška P. (2019): Strnad luční obsadil zachovalá bezlesí Slavkovského lesa. Arnika 2019(1): : 18 -22. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - V sobotu v polovině července tohoto roku se Karlovarský kraj poprvé zapojili do pořádání celorepublikové akce Dny lidové architektury. Arnika 2019(1): : 17 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - V dubnu letošního roku vyšla knížka Motýli a vážky Mariánskolázeňska. Arnika 2019(1): : 17 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Fiala T. (2019): Šíření kůrovce v CHKO Slavkovský les. Arnika 2019(1): : 16 -17. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Dvořák L. (2019): Život v podzemí X. - Měkkýši ve vchodu. Arnika 2019(1): : 14 -15. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - Počátkem srpna letošního roku nás navždy opustil Jan Havránek - významná osobnost, která v 70. letech stála u zrodu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Arnika 2019(1): : 13 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - V červnu letošního roku byla na Seznam světového dědictví UNESCO zapsána Hornická kulturní krajina Erzbebirge/Krunošnohoří. Arnika 2019(1): : 13 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Benedikt S. (2019): Drabčíci podčeldi staninae v západních Čechách. Arnika 2019(1): : 10 -13. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Beran V. (2019): Sokol stěhovavý poprvé zahnízdil v Mariánských Lázních. Arnika 2019(1): : 8 -9. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Kožíšková H. (2019): Památný strom Jilm u Hvězdy. Arnika 2019(1): : 7 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - Z objektu bývalé fary v Michalových Horách vznikla základna Ligy lesní moudrosti. Arnika 2019(1): : 6 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Hejl L. (2019): Vzácná houba kyjanka Zollingerova nalezena v Mariánských Lázních. Arnika 2019(1): : 5 -6. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Jaška P. (2019): Kočka divoká po tři sta letech ve Slavkovském lese. Arnika 2019(1): : 2 -4. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 (2019): Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2019. Arnika 2019(1): : 1 - 4. strana obálky ArnikaDPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348