Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2009 Benda P. & Obuch J.: First record of a mole in Syria (Soricomorpha: Talpidae: Talpa). První nález krtka v Syrii (Soricomorpha: Talpidae: Talpa). Lynx n. s. 40: 129-132. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.SýrieDPDF
 2007 Lohaj R. & Mlejnek R.: Two new species of Laemostenus (Antisphodrus) (Coleoptera: Carabiade) from Turkey and Syria. Acta Soc. Zool. Bohemicae 71(1): 7-14. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.SýrieDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348