Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2002 Jogan N.: Atlas of flora of Slovenia: present state and perspectives. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 22-23. strana Sborník z konference-abstraktSlovinskoDPDF
 2010 Čech A.: České družstvo obhájilo stříbrné medaile na evropském šampionátu v kombinované lovecké střelbě. Myslivost 2010( 9): 26-28. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 2003 Volter L.: Exkurze katedry biologie ZČU do Slovinska. Columba 9(2): 9-10. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 1991 Červený J. & Kryštufek B.: First record of Eptesicus nilssoni, Keyserling at Blasius,1839 (Chiroptera, Mammalia) in Slovenia. Biološki vestnik (Ljubljana) 39( 3): 21-25. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 2005 Šilc U. & Čarni A.: Changes in weed vegetation on extensively managed fields of central Slovenia between 1939 and 2002. Biológia 60(4): 409-416. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 2011 Kasina J.: Jan Brtník získal stříbro, družstvo bylo bronzové. Myslivost 2011(10): 52-54. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 2008 Vítek J.: Krajinou Triglavského národního parku. Landscape Features of the Triglav National Park (Slovenia). Ochrana přírody 63( 3): 26-29. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 2002 Málková P.: Ochrana rybáka obecného ve Slovinsku. (podle BirdLife in Europe 6/3,4) Zpravodaj IBA 9: 3. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 2010 Čech A.: Pavel Zázvorka – absolutní Mistr Evropy v kombinované lovecké střelbě! Myslivost 2010( 8): 15. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 2002 Wraber T.: Projects on floras and identification keys in Slovenia. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 33-34. strana Sborník z konference-abstraktSlovinskoDPDF
 1997 Voříšek P.: Seminář o způsobech získávání prostředků na ochranu ptáků - Cerknica (Slovinsko), 6.-8 březen 1997. Ptačí svět 4(2): 2. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 1994 ku: Slovinsko - chráněná území světového významu. Ochrana přírody 49( 7): 223. strana ČasopisSlovinskoDPDF
 2009 Kryštufek B.: Unusual occurrence of the Bicoloured White-toothed Shrew (Crocidura leucodon): perspective from Slovenia (Soricomorpha: Soricidae). Neobvyklý výskyt bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon): slovinská zkušenost (Soricomorpha: Soricidae). Lynx n. s. 40: 133-134. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.SlovinskoDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348