Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2010 Latková H. & Sándor A.K. : Another record of Pipistrellus kuhlii in Dobrogea (Romania). Ďalší nález Pipistrellus kuhlii v Dobrudži (Rumunsko). Vespertilio 13-14: 149-150. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RumunskoDPDF
 2006 Anonym: CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat : 4 strany  RumunskoDPDF
 2011 Kaminiecká B.: Dobrá zpráva pro Dunajskou deltu. Ptačí svět 18(2): 2. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2012 Ondra P.: Dunajská delta v létě. Vanellus 7: 89-99. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2013 Copilaş-Ciocianu D. , Pârvulescu L., Petrusek A.: Genetická diverzita blešivců druhového komplexu Gammarus balcanicus v rumunských Karpatech: důsledek třetihorních změn mořské hladiny? Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 43. strana Sborník z konference-abstraktRumunskoDPDF
 1932 Nedici Q.: Honební zákonodárství v král. rumunském. Stráž myslivosti 10( 5): 78-84. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2008 Boďová M.: Informácie z 13. stretnutia poradného zboru Eurobats – Kluž, Rumunsko. Information from the 13th EUROBATS Advisory Committee meeting – Cluj, Romania. Vespertilio 12: 130-131. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RumunskoDPDF
 2013 Ziegrosser P.: Jak jsem hledal v Rumunsku privátní lovecký revír. Myslivost 2013( 3): 28-29. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1956 Anonym: Karel Jaroš čestným členem rumunské asociace. Myslivost 1956: 165. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1936 rs.: Královští rumunští hosté na honech v Československu. Stráž myslivosti 14(22): 618-620. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1924 Schreiber A.: Lovec. obrázky z Rumunska. Stráž myslivosti 2( 9): 104-105. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1924 Schreiber A.: Lovec. obrázky z Rumunska. Stráž myslivosti 2(10): 113-114. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1956 Anonym: Medvědi v Rumunsku. Myslivost 1956: 156. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2014 Brúderová T. & Kúdela M.: Muchničky – trapiči i ohrožené druhy. The Black Flies – Pests or Endangered Species? Živa 62(5): 244-246. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1997 Šlégl J.: Muntele Maře (horský hřeben v Rumunsku). Skalničky 28(4): 137-139. strana et 153,1 obr.,2 foto ČasopisRumunskoDPDF
 1939 Farský O.: Myslivost v Rumunsku. Stráž myslivosti 17( 8): 124-126. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1959 Boháček R.: Na návštěvě u rumunských přátel. Myslivost 1959: 8-9. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2013 Mikoláš M.: Na rumunských tokaništích. Myslivost 2013( 5): 43-44. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2009 Kubelka V.: Ohlédnutí za úspěšnou Dunajskou deltou 2008 - "pohled bahňákologa". Vanellus 3: 61-63. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1958 Šmaha J.: Ornitologické poznámky z Rumunska. Zprávy ČSOS 3-4: 25-27. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1998 Redakce Ptačího světa: Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus). Ptačí svět 5(3): 7. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2013 Šálek M., Červinka J., Banea O.C., Krofel M., Cirovic D., Penezic A., Selanec I., Grill S.: Početnost a habitatové preference šakala obecného ve vybraných oblastech Balkánského poloostrova. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 224. strana Sborník z konference-abstraktRumunskoDPDF
 2013 Kvasnica J.M.: Přízeň vlčího boha. Naše příroda 2013( 1): 0 ČasopisRumunskoDPDF
 2009 Šťastný J.: Rediscovery of Ilybius samokovi in Bulgaria and a first record of Ilybius pseudoneglectus from Romania. Znovuobjevení potápníka Ilybius samokovi v Bulharsku a první nález Ilybius pseudoneglectus pro Rumunsko. Klapalekiana 45(3-4): 221-223. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2010 Kaľavský M., Latková H., Fenďa P. & Plachý J.: Roztoče (Acarina: Mesostigmata) a blchy (Siphonaptera) v búdkach výrika lesného (Otus scops) v centrálnej Transylvánii, Rumunsko (predbežné výsledky). Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 108. strana Sborník z konference-abstraktRumunskoDPDF
 2014 Brlík V.: Rumunsko tak trochu jinak. Ptačí svět 21(2): 22-24. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1956 Anonym: Rumunsko. Myslivost 1956: 77. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1936 Kolomazník K.: S našimi bažanty do Rumunska. Stráž myslivosti 14(15): 439-441. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2013 Svojanovská H., Král J., Šťáhlavský F.: Studium karyotypů sekáčů rodu Dicranolasma (Arachnida, Opilionides). Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 222. strana Sborník z konference-abstraktRumunskoDPDF
 1961 VeIecký A.: Tetřevovití v Rumunsku. Myslivost 1961( 8): 125. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2015 Hegyeli Z., Kecskés A., Korbut Z. & Banaszek A.: The distribution and genetic diversity of the common hamster Cricetus cricetus in Central and Western Romania. Folia Zool. 64(2): 173-182. strana Časopis impaktovanýRumunskoDPDF
 2006 Popa O. P. & Popa L. O.: The most westward European occurrence point for Dreissena bugensis (Andrusov 1897). Malacologica Bohemoslovaca 5: 3-5. strana Internetový časopisRumunskoDPDF
 2000 Houdková B.: Tisa zasažena smrtonosným kyanidem. Ptačí svět 7(2): 11. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1938 Vaněk J.: Tragický skon srnce. Stráž myslivosti 16(20-21): 508. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2000 Redakce: Třetí únik toxických důlních látek v Rumunsku. (World Birtwatch 22/2) Zpravodaj IBA 7(1): 2. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2014 Roleček J., Čornej I. I. & Tokarjuk A. I.: Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Srovnávací analýza mimořádně druhově bohatých širokolistých suchých trávníků východní části střední Evropy. Preslia 86(1): 13-34. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1940 Kadlec O.: V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4): 49-76. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1963 Ja: Z Rumunska. Myslivost 1963( 2): 30. strana ČasopisRumunskoDPDF
 2008 Čeřovský J.: Za pivoňkou tenkolistou do Sedmihradska. Živa 56(5): 208-209. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1958 Anonym: Zajímavosti z SSSR a lidových demokracií. Myslivost 1958: 13. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1958 Anonym: Zajímavosti z SSSR a lidových demokracií. Myslivost 1958: 45. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1956 Andronache I.: Zážitky z Rumunska. Myslivost 1956: 104-105. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1960 Manciur E.: Zvěř - velké bohatství Rumunska. Myslivost 1960(11): 167-168. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1968 Ja: Zvěř a hluk. Myslivost 1968(11): 257. strana ČasopisRumunskoDPDF
 1956 Anonym: Z Rumunské lidové republiky. Myslivost 1956: 44. strana ČasopisRumunskoDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348