Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2010 Janák J.: Adinopsis mauritiana sp. n. – the first known species of the tribe Deinopsini from the Mascarene Islands and a new record of Adinopsis lemur from Madagascar (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Adinopsis mauritiana sp. n. – první známý druh tribu Deinopsini z Maskarénských ostrovů a nový nález Adinopsis lemur z Madagaskaru (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Klapalekiana 46(3-4): 181-188. strana ČasopisMadagaskarDPDF
 2006 Jůnek T.: Ekologie a chování ksukola ocasatého (Daubentonia madagascariensis) v agroekosystému východního Madagaskaru. : 113 listů,vázaný,obr.,mapy  MadagaskarDPDF
 2010 Patzelt Z.: Madagaskar, katastrofa jménem člověk Ochrana přírody 65(1): 30. strana ČasopisMadagaskarDPDF
 2011 Hošková L.: Nový druh chřástala. Ptačí svět 18(1): 2. strana ČasopisMadagaskarDPDF
 2009 Jirků H., Starostová Z., Kubička L., Kratochvíl L.: Reprodukční cyklus samic madagaskarského gekona Paroedura picta. Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů : 91. strana Sborník z konference-abstraktMadagaskarDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348