Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 1993 Kučera B.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Litvy. : 6 stran  LitvaDPDF
 2012 Kasina J.: Litevská mise splněna, ale… Jan Brtník potřetí mistrem Evropy ve vábení jelenů. Myslivost 2012(11): 88-92. strana ČasopisLitvaDPDF
 2002 Málková P.: Litevský managementový projekt. (podle BirdLife in Europe 6/3,4) Zpravodaj IBA 9: 3. strana ČasopisLitvaDPDF
 1935 Müldner J.: Losí reservace na baltském pobřeží. Stráž myslivosti 13(21): 579-581. strana ČasopisLitvaDPDF
 1963 Novotný J.: Ptactvo a zvěř sovětské Litvy. Myslivost 1963( 7): 110. strana ČasopisLitvaDPDF
 2010 Balčiauskas L., Balčiauskiené L. & Baltrünaité L.: Root vole, Microtus oeconomus, in Lithuania: changes in the distribution range. Folia Zool. 59(4): 267-277. strana Časopis impaktovanýLitvaDPDF
 2009 Šteffek J., Stalažs A. & Dreijers E.: Snail fauna of the oldest cemeteries from Riga (Latvia) Malacologica Bohemoslovaca 8: 79-80. strana Internetový časopisLitvaDPDF
 2008 Šteffek J., Stalažs A. & Dreijers E.: Snail fauna of the oldest cemeteries from Riga (Latvia) Malacologica Bohemoslovaca 7: 79-80. strana Internetový časopisLitvaDPDF
 1961 Pg: Stručně o myslivosti v Litevské SSR. Myslivost 1961(10): 156. strana ČasopisLitvaDPDF
 2001 Lumpe P.: Světový festival ptactva 2001. Sosna 2001(2): 34-35. strana ČasopisLitvaDPDF
 2015 Juškaitis R. & Augute V.: The fat dormouse, Glis glis, in Lithuania: living outside the range of the European beech, Fagus sylvatica. Folia Zool. 64(4): 310-315. strana Časopis impaktovanýLitvaDPDF
 2010 Baltrünaité L.: Winter habitat use, niche breadth and overlap between the red fox, pine marten and raccoon dog in different landscapes of Lithuania. Folia Zool. 59(4): 278-284. strana Časopis impaktovanýLitvaDPDF
 2005 Cepák J. & Škopek J. : Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. Report on Czech Bird Ringing for 2003. Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. strana ČasopisLitvaDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348