Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2011 Sasvári L. & Hegyi Z.: Age-related territory occupation and fledgling production of males in a Central-European local population of tawny owls, Strix aluco Folia Zool. 60(3): 221-227. strana Časopis impaktovanýMaďarskoDPDF
 1997 Bímová K.: Biologické invaze. Sosna 1997(2): 3-13. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1997 Redakce: Britští farmáři ohrožují významné ptačí území v Maďarsku. (World Birdwatch, 19/3, září 1997) Ptačí svět 4(4): 7. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2006 Anonym: CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat : 4 strany  MaďarskoDPDF
 2004 Šafránková Z.: Červená sypavka borovice Mycosphaerella pini. Sosna 2004: 11-14. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1936 Slimák K.: Dropi v Maďarsku. Stráž myslivosti 14( 7): 189-190. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1968 Hell P.: Druhé dni maďarských polovníkov. Myslivost 1968( 1): 8. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1993 Caha M.: Ekologická výchova v Maďarsku. Zprav. MŽP ČR 3(10): 11-12. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1987 Čeřovský J. & Povolný F.: Evropské setkání k výchově k ochraně přírody v chráněných územích. Památky a příroda 12( 2): 115-119. strana,7 foto ČasopisMaďarskoDPDF
 1958 Duffek K.: Fauna Hungariae - Aves, 450 str., Budapešť. 1958. Zprávy ČSOS 3-4: 50. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1994 Řezníček J.: Festival ptactva 1994. Ptačí svět 1(4): 2. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2011 Lanszki J., Mórocz A. & Conroy J. W. H.: Food caching by a Eurasian otter. Folia Zool. 60(1): 43-46. strana Časopis impaktovanýMaďarskoDPDF
 2013 Drag L., Zima J. Jr., Čížek L.: Genetická struktura populací kriticky ohroženého tesaříka alpského (Rosalia alpina) ve střední Evropě. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 59. strana Sborník z konference-abstraktMaďarskoDPDF
 1998 Borics G., Padisák J., Grigorszky I., Oldal I., Péterfi L. S. & Momeu L.: Green algal flora of the acidic bog lake, Baláta-tó, SW Hungary. Biológia 53(4): 457. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1936 Anonym: Hortobáďský rekord. Stráž myslivosti 14( 1): 26. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1935 Slimák K.: Hromadné zabitie divokých hus. Stráž myslivosti 13( 2): 48. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1998 Kiss K. T. & Schmidt A.: Changes if the Chlorophyta species in the phytoplankton of the Hungarian section of the Danube river during tha last decades (1961-1997). Biológia 53(4): 509. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2010 Duda P.: I.Mezinárodní maďarská soutěž mysliveckých trubačů, Pecz 2010. Myslivost 2010( 8): 90. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1934 Slimák K.: Ježek ničitel' zajácov. Stráž myslivosti 12(16): 259. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1964 Mottl S.: Kapitola o bažantu z cesty do Maďarska. Myslivost 1964(10): 147-148. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1964 Mottl S.: Kapitola o koroptvi z cesty do Maďarska. Myslivost 1964( 9): 132. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2009 Škorpíková V. , Kraus Z., Gahura V. & Berg H.-M. : Když se predátoři stávají obětí své kořisti – několik případů na téma „dravci versus hadi“. When predators become a victim of their prey – some cases on the subject “birds of prey versus snakes” . Crex 29: 158-163. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2007 Veber J.: Když se řekne Hortobágy .... Columba 13(1): 16-19. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2008 Pňáček J.: Lesnická exkurze do Maďarska. Lesu zdar 2008( 7-8): 10-11. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1963 njn.: Lovečtí psi na výstavě v Budapešti. Myslivost 1963( 8): 120. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1982 Petříková H.: Maďarská lidová republika. Chráněná území ve světě 14: 15 stran Propagační materiályMaďarskoDPDF
 1936 Slimák K.: Maďarská štatistika za pol'ovný rok 1933-34. Stráž myslivosti 14( 2): 60. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1964 N.: Maďarské zkušenosti s chovem koroptví. Myslivost 1964( 3): 39. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2008 Anonym: Maďarsko: domovské okrsky jelení zvěře. Svět myslivosti 9(11): 53. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2008 Anonym: Maďarsko: nejsilnější lovecké trofeje z uplynulé sezóny. Svět myslivosti 9( 4): 40. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2008 Anonym: Maďarsko: silný srnec. Svět myslivosti 9( 9): 49. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1935 Slimák K.: Maďarský ohar, povodu slovenského.. Stráž myslivosti 13(12): 334. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2010 Doležal R.: Mělké stepní jezero – Neusiedler See. Ptačí svět 17(1): 22-24. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1935 Slimák K.: Ministerstvo orby v Madarsku vydalo nariadenie… Stráž myslivosti 13(19): 538. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2013 Hulejová Sládkovičová V., Mikulíček P., Miklós P., Žiak D.: Multiplexová amplifikácia mikrosatelitových lokusov endemického poddruhu hraboša severského panónskeho. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 87. strana Sborník z konference-abstraktMaďarskoDPDF
 2005 Havlíčková M., Černá N., Viktoriová-Márová B., Dvorská K. & Lumpe P.: Muzejníci pod Araratem. Sosna 2005: 45-47. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1956 Rubeška M.: Myslivost u našich sousedů. Myslivost 1956: 38-39. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1936 Slimák K.: Nariadenie ministerstva zemedeľstva v Maˇdarsku. Stráž myslivosti 14( 1): 26-27. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1968 Anonym: Náš úspěch v Budapešti. Myslivost 1968( 8): 189. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1964 O.Š.: Naše úspěchy v Budapešti. Myslivost 1964(10): 155. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1952 DL.: Naši střelci na slavnostních hrách v Maďarsku. Stráž myslivosti 30( 5): 66-67. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2008 Váczi O., Bakó B., Gedeon C. & Altbäcker V.: Nation-wide monitoring of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Hungary. Národní monitorovací program sysla obecného (Spermophilus citellus) v Maďarsku. Lynx n. s. 39(2): 352-353. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.MaďarskoDPDF
 2008 Cserkész T. & Gubányi A.: New record of Southern birch mouse, Sicista subtilis trizona in Hungary. Folia Zool. 57(3): 308-312. strana Časopis impaktovanýMaďarskoDPDF
 2014 Purger D., Lengyel A., Kevey B., Lendvai G., Horváth A., Tomić Z. & Csiky J.: Numerical classification of oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia. Numerická klasifikace doubrav na sprašových půdách v Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku. Preslia 86(1): 47-66. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2014 Miklós L.: Ochrana dropa velkého v Maďarsku. Ptačí svět 21(4): 19. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1984 Kříž E. & Šlndelářová J.: Ochrana přírody v Maďarské lidové republice. Památky a příroda 9( 4): 225-228. strana,4 foto ČasopisMaďarskoDPDF
 1987 Míchal I.: Ochrana přírody v Maďarsku. Památky a příroda 12( 1): 40-48. strana,12 obr.,1 mapa ČasopisMaďarskoDPDF
 1984 Šindelářová J.: Ochrana přírody v MLR. Les. práce 63(12): 560-561. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1995 Pomykal J. & Kraus J.: Ornitologické postřehy od Neziderského jezera. Zprávy ČSO 41: 15-16. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2010 Sasvári L. & Hegyi Z.: Parents raise higher proportion of high quality recruits from low fledgling production in the local population of tawny owls, Strix aluco. Folia Zool. 59(3): 206-214. strana Časopis impaktovanýMaďarskoDPDF
 2011 Čech A.: Pavel Zázvorka obhájil titul absolutního mistra Evropy v lovecké kombinované střelbě. Myslivost 2011( 8): 18. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2007 Klvaňa P.: Podzimní pospíchání. Ptačí svět 14(2): 15. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1935 Slimák K.: Pol'ovníci a turisti v Maďarsku. Stráž myslivosti 13( 3): 70-71. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1956 Anonym: Poplatkový odstřel v Maďarsku. Myslivost 1956: 173. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1956 Randik A.: Potrava a hospodársky význam jarabice. Myslivost 1956: 52. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1936 Slimák K.: Povinné zriaďovanie zásypov v Maďarsku. Stráž myslivosti 14( 1): 26. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1962 Hrubý L.: Poznatky z myslivecké konference v Budapešti. Myslivost 1962( 8): 115. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1959 H.: Praktické sokolnictví v Maďarsku. Myslivost 1959: 28. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2010 Helebrant M.: Prezentace nové řady puškohledů Swarovski - Maďarsko, Kaszo. Myslivost 2010( 8): 43-46. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2001 Málková P.: Projekt dropa velkého v Maďarsku. (podle BirdLife in Europe 6/1,2) Zpravodaj IBA 8: 6. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2000 Sándor I., Zimmermann W.: Przewalski´s Horses in the National Park Hortobágy. Koně Převalského v národním parku Hortobágy. Gazella 27: 53-64. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1995 Gorman G.: Rozšíření a početnost sov (Strigiformes) v Maďarsku. BUTEO 7: 95-108. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1932 Pospíšil K.: S bžundou. Stráž myslivosti 10(16): 237. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1936 Slimák K.: Sníženie jazdeniek od lov. psou v Maďarsku. Stráž myslivosti 14( 9): 257. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1936 Smichous: Srnec v oku. Stráž myslivosti 14( 2): 55. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2014 Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z.: Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management. Živa 62(5): 222-225. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2004 Hrivnák R.: The plant communities of Phragmitetalia in the catchment area of the Ipeľ river (Slovakia and Hungary) 1. Reed wetlands (Phragmition communis). Biológia 59(1): 75-99. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2004 Hrivnák R.: The plant communities of Phragmitetalia in the catchment area of the Ipeľ river (Slovakia and Hungary) 2. Tall-sedge dominated wetlands (Magnocaricion elatae). Biológia 59(4): 457-476. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2000 Houdková B.: Tisa zasažena smrtonosným kyanidem. Ptačí svět 7(2): 11. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1995 Chytil J.: Třetí konference evropských faunistických komisí. Kecskemét (Maďarsko), srpen 1995. Zprávy ČSO 41: 38-39. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1935 Slimák K.: Ukázka z pol'ovaček v Maďarsku. Stráž myslivosti 13( 2): 48. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1940 Kadlec O.: V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4): 49-76. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1960 Slimák K.: Výstava psov v Budapešti. Myslivost 1960( 9): 143. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2008 Anonym: Výzkum lišky v Maďarsku. Svět myslivosti 9(12): 53. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1934 Slimák K.: Z Maďarska. Stráž myslivosti 12(19): 304. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1957 Szederjei A.: Z myslivecké výstavy v Budapešti. Myslivost 1957: 48. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1999 Jasso L.: Za ptáky do světa, Maďarsko. Ptačí svět 6(1): 12. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1986 Faragó S.: Záchrana dropů v Maďarské lidové republice. Myslivost 1986( 6): 130-131. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2004 Šafránková Z.: Záchranný program pro sovu pálenou, kalouse ušatého a puštíka obecného. Sosna 2004: 23-24. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1967 Egner R.: Zápisky z cest - Maďarsko. Myslivost 1967( 1): 9-10. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1934 Slimák K.: Zaujímavé pozorovanie zo života sluky. Stráž myslivosti 12(16): 259. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1959 Szederjei A.: Zkušenosti s loupáním jeleni zvěře v Maďarsku. Myslivost 1959: 149-150. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 2005 Cepák J. & Škopek J. : Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. Report on Czech Bird Ringing for 2003. Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. strana ČasopisMaďarskoDPDF
 1984 Trpák P.: Zpráva ze služební cesty do MLR (12 .-18.11.1984). : 8 stran  MaďarskoDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348