Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2006 Svoboda I.: CES na stanovišti č.18 - krátká zpráva za rok 2006 z Hleďsebského mokřadu. Sosna 2006: 40-41. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1993 Roudná M.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Švýcarska. : 3 strany  ŠvýcarskoDPDF
 1993 Plesník J.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Švýcarska. : 5 stran  ŠvýcarskoDPDF
 1993 Hulá P.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Švýcarska. : 11 stran  ŠvýcarskoDPDF
 1993 Janda J.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Švýcarska. : 3 strany  ŠvýcarskoDPDF
 1995 Čeřovský J.: Cestovní zpráva ze zahraniční cesty do Švýcarska. : 4 strany, příl.  ŠvýcarskoDPDF
 1995 Čeřovský J.: Cestovní zpráva ze zahraniční cesty do Švýcarska. : 3 strany  ŠvýcarskoDPDF
 1997 Šafránková Z.: CITES. Sosna 1997(2): 23-28. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1997 Šafránková Z.: CITES. Sosna 1997(2): 23-28. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1936 Bulakov: Československá zvěř k zazvěření honiteb ve Švýcarech. Stráž myslivosti 14( 1): 25. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1926 Dyk.: Dnešní poměr zemědělství k myslivosti. Stráž myslivosti 4( 7): 89-93. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1936 Rambousek J.: Drahý úlovek. Stráž myslivosti 14( 6): 164. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1997 Chmelík J.: Drobné zprávy. Wettlingen (Švýcarsko) (21. 11. 1996). Mykologický sborník 74(1): 30. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.ŠvýcarskoDPDF
 1996 Kučera B.: Evropská strategie biologické a krajiné rozmanitosti. Ochrana přírody 51( 7): 223. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1994 Řezníček J.: Festival ptactva 1994. Ptačí svět 1(4): 2. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1996 Lukáčová L., Dannelid E., Hausser J., Macholán M. & Zima J.: G-banded karyotype of the Alpine shrew, Sorex alpinus, from the Šumava Mts. Folia Zool. 45(3): 223-226. strana Časopis impaktovanýŠvýcarskoDPDF
 1997 Chytrý M.: H.-U. Frey, Waldgeselischaften und Waldstandorte im St. Gallen Berggebiet (Woodland communities and woodland sites in the mountainous region of canton pf St. Gallen in eastern Switzerland). - Hilbig W., The Vegetation of Mongolia. Folia Geobot. Phytotax. 32(4): 425-,427-428. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1958 Kadlec O.: Jak kde chytají ptáky. Zprávy ČSOS 2: 9-10. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1956 ak: Jeleni ve Švýcarsku. Myslivost 1956: 141. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1961 Ja: Kamzík ve Švýcarsku. Myslivost 1961( 2): 30. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1966 EK.: Kozorožci v Alpách. Myslivost 1966( 8): 185. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2010 Bučková B.: Myslivecká práce s dětmi a mládeží ve Švýcarsku. Myslivost 2010( 3): 96. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1960 Nováková E.: Myslivost ve Švýcarsku. Myslivost 1960( 3): 40-41. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1960 Nováková E.: Myslivost ve Švýcarsku. (Dokončení) Myslivost 1960( 4): 58-59. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1926 Jíral J.: Nový honební zákon ve Švýcarsku (Dokončení). Stráž myslivosti 4( 5): 64-66. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1936 Rambousek J.: Odměny za polapení pytláků. Stráž myslivosti 14( 2): 60. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2010 Krause F. & Opluštil L.: Ochrana sýčků obecných (Athene noctua) v Bádensku-Württembersku. The conservation of the Little Owl (Athene noctua) in Baden-Württemberg. Crex 30: 153-158. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1936 Rambousek J.: Omezení doby odstřelu zajíců ve Švýcarsku. Stráž myslivosti 14( 6): 164. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2012 Křenek D.: Ornitologické výpravy roku 2011. Vanellus 7: 77-82. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1936 K.Fr.: Pokus o rozmnožení březňaček. Stráž myslivosti 14(12): 351. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1964 Ja: Potíže ve Švýcarsku. Myslivost 1964(12): 184-185. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1935 Slimák K.: Prašivina lišiek. Stráž myslivosti 13( 5): 120. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1957 Tuček K.: Přírodovědecká musea ve Švýcarsku Čas. Nár. muzea, Řada přír. 126(1): 3-10. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2007 Lumpe P.: Racek chechtavý aneb pták roku na Mělnicku. Sosna 2007(1): 16-17. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1926 Růžička J.: Referát o střelivu 1925 a 1926. Stráž myslivosti 4( 8): 110-112. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1999 Pořízek L.: Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky. Sosna 1999(1): 3-5. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2008 Šafránková Z.: Strom pro život - život pro strom. VII. arboristická konference a mistrovství ČR ve stromolezení. Sosna 2008: 15-17. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2011 Kuklová M.: Šampionkou na Šampionátu WUT na pobarvené stopě bez doprovodu rozhodčích. Myslivost 2011(11): 116-117. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2013 Čeřovský J.: Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). Živa 61(4): 9999LXXXIII.-LXXXV. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1966 Egner R.: Švýcarsko. Myslivost 1966(12): 272-273. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2008 Anonym: Švýcarsko: co ohrožuje kozorožce? Svět myslivosti 9( 9): 49. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2008 Anonym: Švýcarsko: zkoušejí se zvukové odrazovače zvěře. Svět myslivosti 9( 1): 43. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 2008 Anonym: Švýcarsko: „pytlácká lítost“. Svět myslivosti 9( 8): 45. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1998 Jařabáč M. & Chlebek A.: Tradice a současnost švýcarského lesnicko-hydrologického výzkumu. The tradition and present-day stand of the Swiss forest and hydrological researchj. Zpr. Lesn. Výzk. 43(1): 37-43. strana,11 obr.,1 tab. Časopis recenzovaný, neimpakt.ŠvýcarskoDPDF
 1932 Anonym: Tvoření obecních honiteb ve Švýcarsku. Stráž myslivosti 10( 2): 31. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1940 Kadlec O.: V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4): 49-76. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1994 Redakce: Ze světa. Krátké zprávy převzaty z World Birdwatch 16, 2 (1994), Ornis 1994/4 a Neophron 1/94. Ptačí svět 1(3): 6. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1962 Ja: Značkování jeleni zvěře. Myslivost 1962(11): 185. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
 1926 Podhaiský K.: Zpráva kynologického referenta za r. 1925. (Dokončení). Stráž myslivosti 4( 7): 93-95. strana ČasopisŠvýcarskoDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348