Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2009 Volfová J.: Analýza posuzování koncepcí a plánů v ČR. : 73 stran,tab.  Velká BritánieDPDF
 1949 Redakce: Angličané o našem střelivu. Stráž myslivosti 27(20): 207. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2008 Anonym: Anglie: déšť prospívá liščatům. Svět myslivosti 9(10): 45. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1990 Redakce: Austrálie. Náš krajan účastníkem výpravy do severozápadních krajů australských. Sosna 1990(1): 20. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1997 Bímová K.: Biologické invaze. Sosna 1997(2): 3-13. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2009 Chmel K.: Birdwatching ve Velké Británii. Vanellus 4: 28-29. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1998 John D. M., Douglas G. E., Brooks S. J., Jones G. C., Ellaway J. & Rundle S.: Blooms of the water net Hydrodictyon reticulatum (Chlorococcales, Chlorophyta) in a coastal lake in the British Isles: their cause, seasonality and impact. Biológia 53(4): 537. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1994 Řezníček J.: British Birdwatching Fair 1994 (veletrh pro přátele ptactva). Ptačí svět 1(3): 2. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1998 Voříšek P.: British Birdwatching Fair. Ptačí svět 5(1): 2. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2011 Tetřev J.: Britská legenda přichází. Myslivost 2011(11): 30-32. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1996 HUS: Britská pomoc pro Jizerské hory. Jizerské a Lužické hory 1( 7-8): 11. strana, 1 foto ČasopisVelká BritánieDPDF
 1959 Hoberlandt L.: Britské přírodovědecké museum a jeho úkoly. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 128(1): 84-87. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1995 Plesník J.: Britský překupník se sokoly stěhovavými odsouzen do vězení. Ochrana přírody 50( 8): 281. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2011 Chmel K.: Cannon netting a jiné zážitky z kroužkování v Anglii. Vanellus 6: 53-54. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1993 Kučera B.: Cestosní zpráva ze služební cesty do Velké Británie. : 5 stran  Velká BritánieDPDF
 1993 Hulá P.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Anglie. : 6 stran  Velká BritánieDPDF
 1993 Míchal I., Moucha P. & Buček A.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Velké Británie. : 13 stran  Velká BritánieDPDF
 1993 Pauknerová E.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Velké Británie. : 3 strany  Velká BritánieDPDF
 1995 Čeřovský J.: Cestovní zpráva ze zahraniční cesty do Anglie. : 4 strany, příl.  Velká BritánieDPDF
 1997 Šafránková Z.: CITES. Sosna 1997(2): 23-28. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1996 Pyšek P.: Clement J. E., Foster M. C.: Alien plants of the British Isles. - Ryves T. B., Clement J. E. & Foster M. C., Alien grasses of the British Isles. Preslia 68(3): 287. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2008 Tichá V.: Crufts - největší výstava psů na světě. Myslivost - příloha Lovecký pes 2008/1: 16. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2010 Plhal R. & Kamler J.: Černá zvěř z pohledu světových přírodovědců. Myslivost 2010(11): 18. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2011 Bolfíková B. & Hulva P.: Demografie introdukovaných populací ježka západního (Erinaceus europaeus) na Nový Zéland. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 40. strana Sborník z konference-abstraktVelká BritánieDPDF
 1998 -jch-: Dovětek ke "Klimatickým změnám a živé přírodě" z minulého čsla (Ptačí svět 1/1998). Ptačí svět 5(2): 6. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2004 McNiven D.: Fighting Bird Crime in the UK: the partnership approach. Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktů : 11-12. strana Sborník z konference-abstraktVelká BritánieDPDF
 1996 Anonym: Filip princ, Jeho královská Výsost Vévoda z Edinburghu. Úvodník Ochrana přírody 51( 4): 97-98. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2011 Pavlíková A., Shreeve T.G., Konvička M. & Dennis R.L.H.: Funkční klasifikace habitatů Britských motýlů a velkých můr. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 174-175. strana Sborník z konference-abstraktVelká BritánieDPDF
 2002 - tor -: Generalní zasedání Federace EUROPARC 2002 v Národním parku Snowdonia. Podyjské listí 2002(4): 12. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2000 Málková P.: Handa - Významné ptačí území Skotska. Zpravodaj IBA 7(1): 4. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2015 Rozycka Danielle, Lim Jia M., Trout Reger C. & Brooks Sarah: Have feral boar significantly impacted hazel dormouse populations in Sussex, England? Folia Zool. 64(4): 337-341. strana Časopis impaktovanýVelká BritánieDPDF
 1934 Uher V.: Houževnatost loveckého terréra. Stráž myslivosti 12(17): 273. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1998 Danihelka J.: J. A. Roberts, C. R. Beale, J. C. Benseler, H. N. McGough & D. C. Zappi (eds.), CITES orchid checklist. Vol. l. - P. Seli & G. Murrell, Flora of Great Britain and Ireland. Volume 5. Butomaceae-Orchidaceae. Folia Geobotanica 33(3): 370-371. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1997 Danihelka J.: J. A. Roberts, C. R. Beale, J. C. Benseler, H. N. McGough & D. C. Zappi (eds.), CITES orchid checklist. Vol. l. - P. Seli & G. Murrell, Flora of Great Britain and Ireland. Volume 5. Butomaceae-Orchidaceae. Folia Geobot. Phytotax. 32(1): 103. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1996 Štrych V.: Jackson N. et all.: Nature Atlas of Great Britain. Jackson N. et all.: Atlas pamětihodností Velké Británie. Ochrana přírody 51( 9): 288. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1958 Kadlec O.: Jak kroužkují v cizině. Zprávy ČSOS 2: 7-9. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1964 Ja.: Jelen v Anglii. Myslivost 1964(12): 185. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1997 Šafránková Z.: Jerlín – SOPHORA. Sosna 1997(2): 19-21. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1934 Rambousek J.: Letadla ohrožují podzimní štvanice na lišky. Stráž myslivosti 12(23): 368. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1985 Pecina P.: Lískáček. Nika 6(10): 13-14. strana, 1 obr. ČasopisVelká BritánieDPDF
 1966 P-a: Lov holubů na trapy v Anglii. Myslivost 1966( 1): 17. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1936 Kočetov: Lovecké pušky "podle míry". Stráž myslivosti 14( 1): 26. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2013 Valeš Z. & Klvaňa P.: Metodika RAS jako základ pro celoroční studium ptačích populací. Kroužkovatel 15: 11-12. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2009 Warren P., Baines D. & Richardson M.: Mitigating against the impacts of human disturbance on black grouse Tetrao tetrix in northern England. Folia Zool. 58(2): 183-189. strana Časopis impaktovanýVelká BritánieDPDF
 2009 Kamler J. & Plhal R.: Mohou být profesionální myslivci lékem na neduhy lidové myslivosti? Myslivost 2009( 8): 44-46. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1994 Podhajská Z.: Moss Dorian: Ochranářský výzkum v Ústavu krajinné ekologie ve Velké Británii. Ochrana přírody 49( 8): 232-235. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1963 Ja: Myslivecký výzkum v Anglii. Myslivost 1963( 2): 31. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1960 Pg: Myslivost v Anglii. Myslivost 1960( 3): 44. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1963 Ja: Myslivost v Irsku. Myslivost 1963( 5): 77. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2004 Svoboda I.: Na Hleďsebském mokřadu byl nastartován projekt CES. Sosna 2004: 15-17. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1993 -mal-: Národní trust. The National trust. Ochrana přírody 48( 4): 116-117. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2009 Straka B.: Navštivte sokolnickou akci - největší za 800 let. Myslivost 2009( 7): 62-63. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1997 Folk J.: Nezvyklé hnízdění jiřiček. Ptačí svět 4(4): 3. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1958 še: Nové biologické poznatky o koroptvi. Myslivost 1958: 4. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1962 Ja: Nutrie v Anglii. Myslivost 1962( 5): 79. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1982 Černohorský Z.: Ochrana nižších rostlin. Vesmír 61: 0. strana,3 foto ČasopisVelká BritánieDPDF
 1935 Fr.K.: Ondatra v Anglii. Stráž myslivosti 13(21): 590. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2009 Hraško M.: Pol'ovanie v Írsku. Myslivost 2009( 4): 60-63. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1964 Mottl S. & Sekera J.: Poznatky z Anglie. Myslivost 1964( 3): 37-39. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2009 Mc Ewen K., Warren P. & Baines D.: Preliminary results from a translocation trial to stimulate black grouse Tetrao tetrix range expansion in northern England. Folia Zool. 58(2): 190-194. strana Časopis impaktovanýVelká BritánieDPDF
 1936 Kočetov: Prodloužení doby hájení bažantů v Irsku. Stráž myslivosti 14( 1): 26. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2002 Málková P.: První usvědčení střelce pilichů ve Velké Británii. (podle BirdLife in Europe 6/3,4) Zpravodaj IBA 9: 3. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2007 Barták R., Bajer V. & Vlčková P.: Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. : 46 stran  Velká BritánieDPDF
 2000 -jpl-: Příspěli k vymizení koroptví bažanti? Ochrana přírody 55( 4): 110. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2002 Šafránková Z.: Pseudotsuga Menziesii - douglaska Menziesova. Sosna 2002(2): 33-35. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2008 Klusák K.: Rekordní srnci z Anglie. Svět myslivosti 9( 2): 18. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1996 Kovář P., Kovářová M., Buňce R., Ineson P. & Brabec E.: Role of hedgerows as nitrogen sink in agricultural landscape of Wensleydale, Northem England. Živé ploty v zemědělské krajině Wensleydale (severní Anglie) jako propad emisí dusíku. Preslia 68(3): 273-284. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1997 Holub J.: Seli P. et Murrell G., Flora of Great Britain and Ireland. Volume 5. Butomaceae - Orchidaceae, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 410 str., 24 vyobr. (281 kreseb). Preslia 69(4): 381-383. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1936 Kočetov: Sezona honů na koroptve. Stráž myslivosti 14( 1): 26. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1966 Krečmer J.: Signály z ptačích vajec. Myslivost 1966(10): 235. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2010 Redakce: Sláva a štěstí: kosí život v thetfordské zahradě. (BTO RAS News Number 11 / April 2010). Zpr. RAS 2: 11-12. strana Internetový časopisVelká BritánieDPDF
 2012 Tetřev J.: Slavná minulost, perspektivní budoucnost. Myslivost 2012( 1): 67. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2009 Straka B.: Sokolnický festival Engelefield. Myslivost 2009(11): 16-17. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1966 EK.: Společnost pro ochranu lišek. Myslivost 1966(11): 259. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1999 Pořízek L.: Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky. Sosna 1999(1): 3-5. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1982 - eh - (Eduard Hák): Sympozium o ochraně přírody. Krkonoše 1982/ 9: 4. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2012 Buksa J.: Test brokové kozlice Webley&Scott 900 r.. Myslivost 2012( 6): 36-37. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1982 Hudec K. & Rutschke E. (eds.): The Greylag Goose Anser anser in Europe (l). Acta Sc. Nat. Academiae Sc. Bohemoslovacae Brno 16(12): 1-49. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2009 Mitchell-Jones A.J. & White I.: U sing reintroductions to reclaim the lost range of the dormouse, Muscardinus avellanarius, in England. Folia Zool. 58(3): 341-348. strana Časopis impaktovanýVelká BritánieDPDF
 2000 Málková P.: Uvěznění obchodníka s papoušky ve Velké Británii. (podle Bird Life in Europe - vol. 5 No.3) Zpravodaj IBA 7(2): 3. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1932 Fký O.: V Anglii. Stráž myslivosti 10(17): 252. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1940 Kadlec O.: V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4): 49-76. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2013 Forejtek P.: Vakcinace jezevcůproti TBC v Anglii. Myslivost 2013( 2): 95. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1892 Anonym: Vliv londýnské mlhy na rostliny ve sklennících pěstované. Živa 1892/ 3: 93. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2004 Málková P.: Významný britský mokřad zachráněn. (BirdLife in Europe Vol. 9, No.1). Zpravodaj IBA 11(1): 4. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2013 Mikulášek P.: Webley & Scott, řešení pro všechny generace. Myslivost 2013( 5): 50-52. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1998 Plesník J.: Za ptáky do skotských hor. Zpravodaj IBA 5: 8. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1997 Hrubý J.: Za ptáky na Shetlandy. Ptačí svět 4(4): 8. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2013 Stýblo P.N. : Záchrana handicapovaných zvířat ve Velké Británii. Ochrana přírody 68(1): 28-29. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1968 P-a: Zájem o střelectvi v Anglii Myslivost 1968( 6): 139. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1997 Anonym: Zájezd do jižní Anglie (Odb. zájezd za sadovnickými zajímavostmi, zahrady a parky, 31. 5.- 8. 6.). Zahrada - Park - Krajina 1997(1): 14-15. strana,1 foto ČasopisVelká BritánieDPDF
 1997 Pyšková J.: Zájezd do jižní Anglie II. Excursion to the South of Engjand II. Zahrada - Park - Krajina 1997(4): 11. strana,2 foto,5 foto p. tilul 3 ČasopisVelká BritánieDPDF
 1936 Kočetov: Zajímavý pokus. Stráž myslivosti 14( 1): 26. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1950 Redakce: Značce "Vyhazováky." Stráž myslivosti 28( 5): 66. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1951 Redakce: Značka "Je to možné?" Stráž myslivosti 29(21): 267. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1950 Redakce: Značka "Nejde to bez prachu?" Stráž myslivosti 28(24): 329. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1950 Redakce: Značka "Purdey." Stráž myslivosti 28(19): 253. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 2005 Cepák J. & Škopek J. : Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. Report on Czech Bird Ringing for 2003. Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
 1962 Ja: Ztráty zvěře v Anglii. Myslivost 1962( 1): 12. strana ČasopisVelká BritánieDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348