Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2013 Řeřucha Š., Bartonička T., Jedlička P.: BAARA (Biologický AutomAtizovaný RAdiotelemetrický) systém: nová technologie v ekoetologických studiích. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 201-202. strana Sborník z konference-abstraktEgyptDPDF
 2008 Benda P., Dietz Ch., Andreas M., Hotový J., Lučan R.K., Maltby A., Meakin K., Truscott J. & Vallo P.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. Acta Soc. Zool. Bohemicae 72(1-4): 1-103. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.EgyptDPDF
 1999 Nešpor F.: Co nám dávají včely? Sosna 1999(2): 24-26. strana ČasopisEgyptDPDF
 2010 Kubelka V.: Češi hledali bájnou kolihu. Ptačí svět 17(1): 2. strana ČasopisEgyptDPDF
 2010 Vlček K.: Expedice „Slender-billed Curlew“. Vanellus 5: 40-44. strana ČasopisEgyptDPDF
 2013 Lučan R.K., Benda P., Bartonička T., Bilgin R., Abi-Said M., Porteš M., Reiter A., Shohdi W.M., Šálek M., Uhrin M., Horáček I.: Geografická a vnitropopulační variabilita parazitace muchule Eucampsipoda aegyptia na kaloni egyptském Rousettus aegyptiacus v oblasti západního Palearktu. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 144. strana Sborník z konference-abstraktEgyptDPDF
 2009 Moravec J.: O rudomořských želvách. On Red Sea Turtles Živa 57(2): 83-85. strana ČasopisEgyptDPDF
 2010 Andreska J.: Ras Mohamed. Sanquis 74: 106-109. strana ČasopisEgyptDPDF
 2011 Lučan R.K., Bartonička T., Šálek M., Porteš M. & Horáček I.: Sezonní dynamika potravního chování a prostorové aktivity kaloně Rousettus aegyptiacus. Sb. abstraktů z 38. etologické konference, Kostelec n. Č. L., 9.-12. 11. 2011 : 92. strana Sborník z konference-abstraktEgyptDPDF
 2011 Macale D., Venchi A. & Scalici M.: Shell shape and size variation in the Egyptian tortoise Testudo kleinmanni (Testudinidae, Testudines). Folia Zool. 60(2): 167-175. strana Časopis impaktovanýEgyptDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348