Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 1973 Bílý S.: Anthaxia (s. str.) hozaki sp. n. (Coleoptera, Bupresudae) from Cyprus. Acta entomologica bohemoslovaca 70: 427-429.strana ČasopisKyprDPDF
 2013 Řeřucha Š., Bartonička T., Jedlička P.: BAARA (Biologický AutomAtizovaný RAdiotelemetrický) systém: nová technologie v ekoetologických studiích. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 201-202. strana Sborník z konference-abstraktKyprDPDF
 2007 Benda P., Hanák V., Horáček I., Hulva P., Lučan R. & Ruedi M.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island and description of a new subspecies. Acta Soc. Zool. Bohemicae 71(2): 71-130. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.KyprDPDF
 1994 Řezníček J.: Festival ptactva 1994. Ptačí svět 1(4): 2. strana ČasopisKyprDPDF
 2009 Lackner T.: First records of Spathochus coeyi from Cyprus and Teretrius (Neotepetrius) parasita from Greece (Coleoptera: Histeridae). Prvý nález Spathochus coeyi na Cypre a Teretrius (Neotepetrius) parasita v Grécku (Coleoptera: Histeridae). Klapalekiana 45(1-2): 73-76. strana ČasopisKyprDPDF
 2013 Lučan R.K., Benda P., Bartonička T., Bilgin R., Abi-Said M., Porteš M., Reiter A., Shohdi W.M., Šálek M., Uhrin M., Horáček I.: Geografická a vnitropopulační variabilita parazitace muchule Eucampsipoda aegyptia na kaloni egyptském Rousettus aegyptiacus v oblasti západního Palearktu. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 144. strana Sborník z konference-abstraktKyprDPDF
 2011 Lučan R.K., Nicolaou H., Hadjisterkotis E., Erotokritou E., Bartonička T. & Horáček I.: Je jediná evropská populace kaloňů na pokraji vymření? Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 135. strana Sborník z konference-abstraktKyprDPDF
 2008 Hošková L.: Letem ptačím světem - Směšně nízké tresty za masakr poštolek rudonohých na Kypru. Ptačí svět 15(1): 2. strana ČasopisKyprDPDF
 1964 Pg: Myslivecká zajímavost na Kypru. Myslivost 1964(10): 157. strana ČasopisKyprDPDF
 2011 Lučan R.K., Bartonička T., Čížek M., Nicolaou H., Jedlička P., Řeřucha Š., Šálek M. & Horáček I.: Prostorová aktivita a potrava kyperských kaloňů v extrémních obdobích roku. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 135-136. strana Sborník z konference-abstraktKyprDPDF
 2011 Lučan R.K., Bartonička T., Šálek M., Porteš M. & Horáček I.: Sezonní dynamika potravního chování a prostorové aktivity kaloně Rousettus aegyptiacus. Sb. abstraktů z 38. etologické konference, Kostelec n. Č. L., 9.-12. 11. 2011 : 92. strana Sborník z konference-abstraktKyprDPDF
 2011 Kaminiecká B.: Tisíce ptáků hynou každý den. Ptačí svět 18(2): 2. strana ČasopisKyprDPDF
 2010 Bartonička T., Lučan R.K., Jedlička P., Čížek M., Nicolao H. & Horáček I.: Závisí ochrana kyperských kaloňů na podpoře výskytu invazních rostlin? Prostorová a potravní aktivita kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus) na Kypru ve vrcholném létě. Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 30-31. strana Sborník z konference-abstraktKyprDPDF
 1997 Albrecht T., Cepák J. & Musil P.: Zážitky ornitologa na Kypru. Ptačí svět 4(1): 8. strana ČasopisKyprDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348