Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 1956 Mařan J.: 50 let činnosti přírodovědeckého musea v Sofii. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 125(1-2): 109-115. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2007 Georgiev D. & Stoycheva S.: A new record of Soosia diodonta (Férussac, 1821) (Gastropoda: Pulmonata: Helicodontidae) in Bulgaria. Malacologica Bohemoslovaca 6: 35-37. strana Internetový časopisBulharskoDPDF
 2009 Georgiev D. & Stoycheva S.: A record of Bythinella cf. opaca (Gallenstein 1848) (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae) in Bulgaria Malacologica Bohemoslovaca 8: 51-54. strana Internetový časopisBulharskoDPDF
 2008 Georgiev D. & Stoycheva S.: A record of Bythinella cf. opaca (Gallenstein 1848) (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae) in Bulgaria. Malacologica Bohemoslovaca 7: 51-54. strana Internetový časopisBulharskoDPDF
 2009 Stoycheva S., Georgiev D., Pandourski I. & Tilova E.: Bat diversity in two large towns of the Upper Thrace, Bulgaria (Chiroptera). Diversita netopýrů ve dvou velkých městech Horní Thrakie, Bulharsko (Chiroptera). Lynx n. s. 40: 83-93. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.BulharskoDPDF
 1951 Arabov A.: Bulharské zkušenosti z I. utkání se sovětskými střelci. Stráž myslivosti 29(14): 171-172. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1997 Šimeček K.: Bulharsko - Rusenski Lom Ptačí svět 4(3): 8. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2008 Anonym: Bulharsko: balkánský kamzík ohrožen. Svět myslivosti 9( 8): 45. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2007 Hlaváč P., Bekchiev R., Růžička J. & Lackner T.: Contribution to the knowledge of myrmecophilous beetles (Coleoptera) of Bulgaria. Acta Soc. Zool. Bohemicae 71(2): 131-136. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.BulharskoDPDF
 2009 Chassovnikarova T. G., Atanassov N. I. & Dimitrov H. A.: Cytogenetic characteristic of the southern water shrew, Neomys anomalus (Insectivora: Soricidae), in the Strandzha Mountains (South-East Bulgaria). Folia Zool. 58(4): 416-419. strana Časopis impaktovanýBulharskoDPDF
 1949 Dřímal L.: Československo-Bulharsko-Maďarsko ve střelbě na asfaltové holuby. Stráž myslivosti 27(20): 207. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2008 Koshev Y. S.: Distribution and status of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Bulgaria. Rozšíření a stav populace sysla obecného (Spermophilus citellus) v Bulharsku. Lynx n. s. 39(2): 251-261. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.BulharskoDPDF
 2008 Janák J. & Moravec P.: Drei neue Duvalius-Arten aus Bulgarien und Serbien (Coleoptera: Carabidae: Trechinae). Tři nové druhy rodu Duvalius z Bulharska a Srbska (Coleoptera: Carabidae: Trechinae). Klapalekiana 44(1-2): 1-19. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1994 Řezníček J.: Festival ptactva 1994. Ptačí svět 1(4): 2. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2002 Guéorguiev B. & Růžička J.: Check list of Bulgarian carrion beetles (Coleoptera: Silphidae). Historia Naturalis Bulgarica 15: 89-112. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2008 Zidarova S.: Investigation on natal dispersal and home range size of European souslik (Spermophilus citellus) in a model colony in West Bulgaria. Studium disperze mláďat a velikosti domovských okrsků v modelové kolonii sysla obecného (Spermophilus citellus) v západním Bulharsku. Lynx n. s. 39(2): 353-354. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.BulharskoDPDF
 1982 Horáček I.: K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska. Čsl. kras 32: 95-103. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2013 Slancarova J., Zapletal M., Kotilinek M., Konvička M.: Land Use Abandonment in Eastern Mediterranean – effects on butterfly communities. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 214-215. strana Sborník z konference-abstraktBulharskoDPDF
 2003 Valda S.: Malíř Mrkvička a Vidim. Sosna 2003(1): 44-45. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1935 Lemarie J.: Medvěd v Bulharsku. Stráž myslivosti 13(16): 453-455. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2005 Havlíčková M., Černá N., Viktoriová-Márová B., Dvorská K. & Lumpe P.: Muzejníci pod Araratem. Sosna 2005: 45-47. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1935 Lemarie J.: Myslivost u jiných: Z Bulharska. Stráž myslivosti 13( 6): 152. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1961 Petrov P.: Myslivost v Bulharské lidové republice. Myslivost 1961(12): 184-185. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1950 Rambousek J.: Myslivost v Bulharsku. Stráž myslivosti 28(13): 174. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1959 Ja.: Myslivost v Bulharsku. Myslivost 1959: 44. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1951 Rambousek J.: Myslivost v Bulharsku. Stráž myslivosti 29(11): 138-139. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1979 Bílý J.: New records and rare species of Buprestids from Bulgaria (Coleoptera, Buprestidae). Acta Zool. Bulgarica 13: 47-52.strana ČasopisBulharskoDPDF
 1948 Alexandrov B. & Nanovski J.: O myslivosti v Bulharsku. Stráž myslivosti 26(14): 217-218. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1987 Podhajská Z.: Ochranářská strategie botanických zahrad. Památky a příroda 12( 5): 311. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1998 Stoyneva M.: On the distribution of Pseudokirchneriella danubiana and P. roselata in Bulgaria. Biológia 53(4): 433. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1998 Redakce Ptačího světa: Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus). Ptačí svět 5(3): 7. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2013 Šálek M., Červinka J., Banea O.C., Krofel M., Cirovic D., Penezic A., Selanec I., Grill S.: Početnost a habitatové preference šakala obecného ve vybraných oblastech Balkánského poloostrova. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 224. strana Sborník z konference-abstraktBulharskoDPDF
 2003 Málková P. & Marhoul P.: Poda a další významná ptačí území bulharského pobřeží. Zpravodaj IBA 10(3): 3-4. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2011 Urbánková S., Mendel J., Šanda R., Halačka K., Vetešník L., Lusk S., Nowak M., Pekárik L., Koščo J., Vasileva E.D., Stefanov T., Ćaleta M. & Ruchin A.: Podhodnocenost druhové struktury ouklejky pruhované Alburnoides bipunctatus. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 238. strana Sborník z konference-abstraktBulharskoDPDF
 1949 Paša M.: Poučení z Bulharska. Stráž myslivosti 27(19): 185. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1998 Košť?ál J.: Pracovní setkání evropských partnerů BirdLife International v Bulharsku. Ptačí svět 5(4): 2. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1985 Mašek J.: První nález Propomacerus bimucronatus Pallas 1781 v Bulharsku (Coleoptera Scarabaeidae - Eucharinae). Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV 21(2): 61-63. strana,1 map, 1 foto ČasopisBulharskoDPDF
 2009 Šťastný J.: Rediscovery of Ilybius samokovi in Bulgaria and a first record of Ilybius pseudoneglectus from Romania. Znovuobjevení potápníka Ilybius samokovi v Bulharsku a první nález Ilybius pseudoneglectus pro Rumunsko. Klapalekiana 45(3-4): 221-223. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1996 Pačenovský S.: Sovy na Starej planine v Bulharsku. BUTEO 8: 109-112. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1961 Ja: Stav zvěře v Bulharsku. Myslivost 1961( 8): 125. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2008 Dedov I. K.: Terrestrial gastropods (Mollusca, Gastropoda) of the Bulgarian part of the Alibotush Mts. Malacologica Bohemoslovaca 7: 17-20. strana Internetový časopisBulharskoDPDF
 1961 Ja: Tetřev v Bulharsku. Myslivost 1961( 3): 46. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2009 Georgiev D. G. & Stoycheva S. B.: The molluscs and their habitats in Sashtinska Sredna Gora Mts. (Southern Bulgaria). Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia). Malacologica Bohemoslovaca 8: 1-8. strana Internetový časopisBulharskoDPDF
 1958 Atanasov N.: Užitečnost a škodlivost lišky v Bulharsku. Myslivost 1958: 182-183. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1947 Jz.: V Bulharsku……… Stráž myslivosti 25(12): 243. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2008 Balej P.: Vipera aspis balcanica – Yetti z balkánských hor? HI 7(1): 12-14. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1950 Rambousek J.: Výskyt šakalů a vlků v Bulharsku. Stráž myslivosti 28(10): 131. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1949 Redakce: Výsledky mezinárodních střeleckých závodů. Stráž myslivosti 27(19): 195. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2003 Málková P. : Výstavba větrných elektráren v Bulharsku a Německu. (Z internetových stan BirdLife International). Zpravodaj IBA 10(3): 2. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1992 Doupal L.: Za ptáky do Ližního Bulharska a severního Řecka. Moravský ornitolog 1992(4): 22-23. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1959 Ja.: Zajímavosti z SSSR a lidových demokracií. Myslivost 1959: 61. strana ČasopisBulharskoDPDF
 2012 Horal D., Beran V., Čamlík G. & Valášek M.: Zajímavý případ společného nocování střízlíků. Ptačí svět 19(1): 2. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1994 Redakce: Ze světa. Krátké zprávy převzaty z World Birdwatch 16, 2 (1994), Ornis 1994/4 a Neophron 1/94. Ptačí svět 1(3): 6. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1999 Jch: Ze světa. Rekordní počet kachnic bělohlavých v Bulharsku. (BirdLife in Europe 4, 2, červen 1999) Ptačí svět 6(3): 10. strana ČasopisBulharskoDPDF
 1949 Vyleta J.: Zkušenosti ze zájezdu do Bulharska. Stráž myslivosti 27(20): 197-198. strana ČasopisBulharskoDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348