Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 1997 Holub J.: Adler W., Oswald K. et Fischer R., Exkursionsflora von Österreich, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart et Wien 1992, 1180 str., 510 obr. Preslia 69(3): 285-286. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1990 Aubrecht G.: Aktuelles aus der Wasservogelforschung in Österreich. Aktuální informace o výzkumu vodního ptactva v Rakousku. Ptáci v kulturní krajině. 2. díl. : 301-328. strana Sborník z konference-referátyRakouskoDPDF
 1990 Redakce: Austrálie. Náš krajan účastníkem výpravy do severozápadních krajů australských. Sosna 1990(1): 20. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1968 Dřesler M.: Automobily a zvěř. Myslivost 1968(10): 231. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Millesi E. & Hoffmann I. E. : Body mass and timing of the active season in European Ground Squirrels (Spermophilus citellus) at high and low population density. Tělesná hmotnost a načasování období aktivity sysla obecného (Spermophilus citellus) při vysoké a nízké populační hustotě Lynx n. s. 39(2): 305-315. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RakouskoDPDF
 2009 Hraško M.: Brlohovanie v Rakúsku. Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/3: 4-5. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1989 (jho): Bryologisch-lichenologische Arbeitsemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM). Setkání lichenolcgů a bryologů v Rakousku. Bryonora 2: 9. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RakouskoDPDF
 1993 Janda J., Pellantová J. & Vlašín M.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Rakouska. : 3 strany  RakouskoDPDF
 2004 Šafránková Z.: Červená sypavka borovice Mycosphaerella pini. Sosna 2004: 11-14. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2007 Sládeček V.: Členská exkurze na Neziderské jezero. Ptačí svět 14(2): 21. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2011 Z. H.: Dalekohledy Swarowski Optik – Novinky roku 2011. Myslivost 2011( 7): 60-61. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2002 - tor -: Diplom Rady Evropy pro Nationalpark Thayatal? Podyjské listí 2002(2): 3. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Hoffmann I. E., Turrini T. & Brenner M.: Do European Ground Squirrels (Spermophilus citellus) in Austria adjust their life history to anthropogenic influence? Odráží se vliv člověka na změnách biologie sysla obecného (Spermophilus citellus) v Rakousku? Lynx n. s. 39(2): 241-250. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RakouskoDPDF
 2013 Kasina J.: Dokonalost se setkává s tradicí – Nová generace dalekohledů SLC od Swarowski Optik. Myslivost 2013(11): 58-59. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Turrini T. A., Brenner M., Millesi E. & Hoffmann I. E.: Domovské okrsky sysla obecného (Spermophilus citellus) ve dvou biotopech s odlišnou intenzitou antropogenního vlivu. Home ranges of European Ground Squirrels (Spermophilus citellus) in two habitats exposed to different degrees of human impact. Lynx n. s. 39(2): 323-332. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RakouskoDPDF
 1992 Pavelka Jiří: Draví ptáci v Rakousku. Moravský ornitolog 1992(4): 7-12. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1964 Pos.: Elektřinou proti škůdcům. Myslivost 1964(10): 157. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2012 Strauß G.: Environmental risk assessment for Neodryinus typhlocybae, biological control agent against Metcalfa pruinosa, for Austria. European Journal of Environmental Sciences 2(2): 102-109. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RakouskoDPDF
 2013 Ambros M., Dudich A., Stollmann A.: Expanzia ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius) na juhozápadnom Slovensku: odkiaľ a kam? Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 22. strana Sborník z konference-abstraktRakouskoDPDF
 2013 Kusolits J.: Fotografování v Národním parku Seewinkel. Myslivost 2013( 6): 44-45. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1936 Hrdý K.: Hlasič, oznamovač nebo vodič? Stráž myslivosti 14( 7): 193-194. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2012 Martínková N., Zemanová B., Kranz A., Giménez M. D. & Hájková P.: Chamois introductions to Central Europe and New Zealand. Folia Zool. 61(3-4): 239-245. strana Časopis impaktovanýRakouskoDPDF
 1958 Kadlec O.: Jak kroužkují v cizině. Zprávy ČSOS 2: 7-9. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1933 Krtil A.: Ještě něco o vydře. Stráž myslivosti 11( 5): 57-59. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1997 Chytil J.: Jižní Morava a letošní ornitologická překvapení. Ptačí svět 4(4): 6. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1996 Macháček M.: K návrhu CHKO Javořická vrchovina-rovnováha územního rozvoje a ochrany krajiny. Planeta 4( 5): 37-40. strana, 4 foto ČasopisRakouskoDPDF
 2013 Aichberger P: Kahles – lovecká optika pro náročné. Myslivost 2013(11): 40-41. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2011 Hanák J.: Kahles, vynikající optika z Rakouska. Myslivost 2011(11): 36-38. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2011 Hanák J.: Kulovnice Mannlicher. Myslivost 2011( 9): 44-47. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2013 Hanák J.: Kulovnice Rössler Titan 16. Myslivost 2013( 3): 24-26 . strana ČasopisRakouskoDPDF
 2013 Hanák J.: Kulovnice Rössler Titan. Myslivost 2013( 2): 18-21. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Enzinger K., Holzer T. & Walder C.: Management of European ground squirrel habitats in Lower Austria – origin, options and objectives. Management biotopů sysla obecného v Dolním Rakousku: vznik, možnosti a cíle. Lynx n. s. 39(2): 345. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RakouskoDPDF
 2012 Hanák J.: Mannlicher SM 12. Myslivost 2012( 9): 26-27. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2002 Niklfeld H.: Mapping the Austrian vascular plants: a national distribution atlas project in international context. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 27-28. strana Sborník z konference-abstraktRakouskoDPDF
 2010 Doležal R.: Mělké stepní jezero – Neusiedler See. Ptačí svět 17(1): 22-24. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2001 - šk -: Mezinárodní ocenění NP Thayatal. Podyjské listí 2001(3): 1-2. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1933 Kosík J.: Mistrovství světa (Evropy) na vrhané holuby ve Vídni r. 1933. Stráž myslivosti 11(18): 250-251. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2013 Hulejová Sládkovičová V., Mikulíček P., Miklós P., Žiak D.: Multiplexová amplifikácia mikrosatelitových lokusov endemického poddruhu hraboša severského panónskeho. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 87. strana Sborník z konference-abstraktRakouskoDPDF
 1947 Dráb P.: Na kamzičí říji. Stráž myslivosti 25( 9): 159-162. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1967 M. Š.: Nehody na silnicích. Myslivost 1967(10): 233. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1935 Va.: Nové lhůty hájení zveře v Dolních Rakousích. Stráž myslivosti 13(12): 340. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2012 Klusák K.: O srnčím. Myslivost 2012( 7): 14-15. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1967 P-a: Odstřel v Rakousku. Myslivost 1967( 1): 18-19. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1964 F. S.: Odstřel zvěře v Rakousku. Myslivost 1964( 7-8): 121. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1995 Pomykal J. & Kraus J.: Ornitologické postřehy od Neziderského jezera. Zprávy ČSO 41: 15-16. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1996 Rothröckl T.: Pět let Národního parku Podyjí. Veronica 10(2): 2-7. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2009 Nusek J.: Podblanicko a české lokality v Trautsonsko-Auerspergském archivu v Innsbrucku. Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 49(1): 133-153. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2010 Nuhlíčková S.: Podpora hnízdění dudka chocholatého v Rakousku. Ptačí svět 17(2): 16-17. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2009 Bébar I.: Porovnávací zkoušky německých krátkosrstých ohařů. Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 14. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2001 - kk -: Pozvánka do Hardeggu. Podyjské listí 2001(3): 5. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1936 Sek.: Prašivina u kamzíků. Stráž myslivosti 14(12): 351-352. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2002 Fischer M. A.: Projects on floras and identification keys in Austria. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 13-14. strana Sborník z konference-abstraktRakouskoDPDF
 2010 Chmelová Z.: Projekt spolupráce jihočeských a hornorakouských myslivců. Myslivost 2010( 8): 99. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1957 Bubeník A. B.: Přehled referátů z II. mezinárodního sjezdlu mysliveckých výzkumníků. Myslivost 1957: 38-39. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2007 Barták R., Bajer V. & Vlčková P.: Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. : 46 stran  RakouskoDPDF
 1967 Trojan K.: Rakouska výstava myslivostí. Myslivost 1967(10): 233. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: dbej na své hranice! Svět myslivosti 9( 6): 43. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: lov zvěře 2007/2008. Svět myslivosti 9(11): 52. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: obavy z vlků. Svět myslivosti 9( 8): 45. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: povolen lov bobrů. Svět myslivosti 9( 2): 43. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: požadavek správného krmiva. Svět myslivosti 9(11): 53. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: příliš mnoho svišťů. Svět myslivosti 9( 1): 43. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: srnec těžce zranil běžce. Svět myslivosti 9(10): 45. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: tetřev, tetřívek a sluka se budou lovit. Svět myslivosti 9( 7): 43. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Anonym: Rakousko: univerzitní kurz pro myslivce hospodáře. Svět myslivosti 9( 4): 40. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2010 Reiter G., Pöhacker J., Wegleitner S. & Hüttmeir U.: Recent records of Myotis dasycneme in Austria. Recentní nálezy Myotis dasycneme v Rakousku. Vespertilio 13-14: 127-132. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RakouskoDPDF
 2001 - tor -: Rozhovor s ředitelem Správy Národního parku Thayatal. Podyjské listí 2001(3): 4-5. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1968 S., Ing.: Sjezd sokolníků. Myslivost 1968( 5): 114. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1967 Doubrava S.: Sokolnický sraz. Myslivost 1967( 1): 14. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1997 Borský J.: Správa zeleně města Vídně v bodech. Management of the parks and gardens in the city Vienna. Zahrada - Park - Krajina 1997(1): 12-13. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1999 Pořízek L.: Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky. Sosna 1999(1): 3-5. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2009 Klozík P.: Steyr Mannlicher Pro Hunter. Myslivost 2009( 6): 26-31. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2011 Hanák J.: Steyr Mannlicher. Myslivost 2011( 8): 30-31. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1932 Doležal J.: Strašná náhoda a nehoda. Stráž myslivosti 10(17): 250. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2001 Šafránková Z.: Strom pro život - život pro strom. III. ročník národní arboristické konference s mezinárodní účastí a 1. mistrovství České republiky ve stromolezectví. Sosna 2001(2): 41-43. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Šafránková Z.: Strom pro život - život pro strom. VII. arboristická konference a mistrovství ČR ve stromolezení. Sosna 2008: 15-17. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2012 - zak -: Světová výstava Salzburg 2012. Myslivost 2012(10): 129. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1938 Rambousek J.: Škody způsobené skalním orlem. Stráž myslivosti 16( 4): 102. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2013 Forejtek P.: Tuberkulóza jelenů v oblasti údolí řeky Lech (Tyrolsko). Myslivost 2013( 3): 111. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2009 Mužný I.: Úspěch českých trubačů na Evropské mazinárodní soutěži v Rakousku. Myslivost 2009( 7): 85. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1957 N. J.: Úspěch čs. kynologie na vídeňské výstavě psů všech plemen. Myslivost 1957: 120-121. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1936 Jechenthal J.: Úspěchy čsl.chovu ve Vídni. Stráž myslivosti 14(12): 359-360. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1891 Anonym: Ve zprávách o zasedáních vídeňské akademie. Živa 1891/ 7: 226. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2002 Grabherr G. & Willner W.: Vegetation surveys in Austria and the Alps: a progress report. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 16-17. strana Sborník z konference-abstraktRakouskoDPDF
 1984 Anonym: Warum stirbt unser Wald? Natur und Land 1984( 2-3): 97-102. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1966 Pg: Z Dolního Rakouska. Myslivost 1966(11): 257. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1956 Čabart J.: Z I. kongresu mezinárodního sdružení vědeckých pracovníků v myslivosti. Myslivost 1956: 4. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2008 Vaca D.: Za kamzíkem do Tyrolských Alp. Svět myslivosti 9(11): 20. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1998 Grim T.: Za ptáky do světa. Neziderské jezero. Ptačí svět 5(1): 8. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1994 Bürger P.: Za ptáky do světa. Vysoký Dachstein (rakouské Alpy). Ptačí svět 1(3): 6. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1932 Farský O.: Zákaz střílení vysoké broky. Stráž myslivosti 10(11): 172. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2012 Krejčí K.: Zapomenutý rakouský 11x58 R Werndl. Myslivost 2012(10): 52. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1936 K.Fr.: Změna honebního zákona v Horních Rakousích. Stráž myslivosti 14(24): 691. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1950 Redakce: Značka "Ferlach." Stráž myslivosti 28(18): 242. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1950 Redakce: Značka "Hnědý prach." Stráž myslivosti 28(11): 149. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1950 Redakce: Značka "Korunní princ Rudolf" Stráž myslivosti 28(16): 214. strana ČasopisRakouskoDPDF
 2005 Cepák J. & Škopek J. : Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. Report on Czech Bird Ringing for 2003. Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. strana ČasopisRakouskoDPDF
 1936 K.Fr.: Zvláštní úraz srnce. Stráž myslivosti 14( 2): 56. strana ČasopisRakouskoDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348