Citace pro vybraný taxon: Seligeria pusilla
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2014Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska. [Botanical excursion from Karlštejn to Srbsko (bryophytes, lichens and vascular plants).] – Český kras XL: 33 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1990Soldán Z. 2. Bryologicko-lichenologické dny v Opavě (19.-21.9.1989) - souhrny referátů. Rod Seligeria v Československu. [Second Bryological and Lichenological Days (Opava, 19-21 Sept.,1989) - abstracts of contributions. The genus Seligeria in Czechoslovakia.] – Bryonora 4: 5. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1990Pujmanová L., Soldán Z. & Váňa J. Bryofloristické materiály z východního Slovenska: Slanské vrchy, Vihorlat a Zemplínské vrchy. [Bryofloristische Materialien aus der Ostslowakei: Slanské vrchy, Vihorlat und Zemplínské vrchy.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1): 39 -50. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348