Citace pro vybraný taxon: Fissidens viridulus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 1990Pospíšil V. 3. Bryologicko-lichenologické dny, Třebíč (1990) - souhrny referátů. K ochraně mechů na Moravě a ve Slezsku. [Third Bryological and Lichenological Days (Trebíč 1990) - abstracts of contributions. Protection of mosses in Moravia and Silesia.] – Bryonora 5: 4. Časopis recenzovaný D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348