Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2005Pojer F., Absolon K., Anděra M., Bobek M., Bufka L., Červený J., Fischer D., Fischerová J., Fuchs R., Hlaváč J., Homolka P., Jícha V., Ložek V., Macek J., Pavlíčko A., Peške L., Riegert J., Sedláček O., Šimek J., Švátora M. & Urban S. Fauna. 142 -175. strana. D
 1998Absolon K. Ochrana mravenců rodu Formica v ČR. – Formica 1: 5. Časopis D
 1997Absolon K. Hlemýžď zahradní (Helix pamatia L.). – Ochrana přírody 52( 3): 81. Časopis D
 1996Absolon K. Ochrana biodiverzity v České republice. – Živa 44(3): 98 -100. Časopis D
 1995Absolon K. Šebela Miroslav: Betlém - naděje luzní krajiny. – Ochrana přírody 50( 5): 192. Časopis D
 1994Absolon K. Metodika sběru dat pro biomonitoring v chráněných územích 70 stran. D
 1994Vlašín M. & Absolon K. Biomonitoring in the protected areas of the Czech Republic. – Environ Monit Assess 34/95: 141 -144. Časopis D
 1992Absolon K. Biomonitoring ve státní ochraně přírody. – Ochrana přírody 47( 7): 215 -217. Časopis D
 1988Absolon K., Král D. & Scholz T. Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice). [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 28: 51 -60. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1986Klečka M., Absolon K., Cílek V. & Köllnerová Z. Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W, (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu. [The genetic relation of felzitic dyke rocks to the Sn-W-Mo ore mineralization in the central massif of the Moldanubian Pluton.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 26: 61 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1984Absolon K., Král D. & Scholz T. Výsledky zoologického průzkumu horní Lužnice (Araneida,Coleoptera). 29 stran. – ms. Neveřejná D
 1982Absolon K. Příspěvek k poznání Arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek. – Práce a studie - přír. 13-14: 99 -110. Časopis D
 1980Absolon K. Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny státní přírodní rezervaci Peliny a státní přírodní rezervaci Zámělský Borek. 100 stran. Diplomová práce. UK FPř KZ. VŠKP D
 1970Absolon K. Moravský kras sv. 2. 348 stran. Monografie D
 1970Absolon Karel Moravský kras sv. 1. 415 stran. Monografie D
 1916Zbořil J. & Absolon K. Zoologická pozorování z okolí Hodonínska I.část. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 172 -193. Časopis D
 1916Zbořil J. & Absolon K. Zoologická pozorování z okolí hodonínského 1.část. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 172 -183. Časopis D
 1916Zbořil J. & Absolon K. Ryby z okolí hodonínského. – Česko-moravský rybář 1916: Časopis D
 1916Zbořil J., Absolon K. Zoologická pozorování z okolí hodonínského. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 12 stran. Časopis D
 1915Zbořil J., Absolon K. Zoologická pozorování z okolí hodonínského. – Čas. Morav. mus. zems. 15: 172 -183. Časopis D
 1905Absolon K. Kras moravský a jeho podzemní svět. (prospekt) 218 stran. Monografie D
 1904Absolon K. Kras Moravský a jeho podzemní svět. Dil 1. 218 stran. Monografie D
 1899Absolon K. O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. [About the winter sleep and the distribution of bats in the Moravian caves.] – Vesmír XXVIII: 219 -220, (20) 230 strana. Časopis D
 1899Absolon K. O výzkumu moravských jeskyň. – Vesmír XXVIII: 159 -160. Časopis D PDF
 1899Absolon K. O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. – Vesmír XXVIII: 230 -231. Časopis D PDF
 1899Absolon K. O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. [About the winter sleep and the distribution of bats in the Moravian caves.] – Vesmír XXVIII: 219 -220. Časopis D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348