Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 1995Ašmera J. ZST - obor myslivecká zoologie a biologie zvěře. – Myslivost 1995( 7): 28. Časopis D
 1994Ašmera J. Ještě k problematice toulavých koček v honitbě. – Myslivost 1994( 8): 4. Časopis D
 1994Ašmera J. Medvědina. – Myslivost 1994( 7): 25. Časopis D
 1994Ašmera J. Muflon, kamzík a ostatní drobní turovití. – Myslivost 1994( 2): 16. Časopis D
 1993Ašmera J. Poznámky k článku "Zamyšlení nad škodnou". – Myslivost 1993( 6): 6. Časopis D
 1993Ašmera J. Divočák a jeho příbuzní. – Myslivost 1993(11): 16. Časopis D
 1993Ašmera J. Jelen a jeho rod. – Myslivost 1993( 5): 8. Časopis D
 1992Ašmera J. Původní a nepůvodní druhy zvěře. – Myslivost 1992( 7,8): 14. Časopis D
 1992Ašmera J. Doc. RNDr. Drahomír Kondělka, CSc šedesátiletý. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 41: 94 -95. Časopis D
 1991Ašmera J. Naši lovní bažanti a jejich mutace. – Myslivost 1991(12): 274. Časopis D
 1991Ašmera J. Naší divocí holubi a příčiny jejich úbytku. – Myslivost 1991( 9): 196 -197. Časopis D
 1991Ašmera J. Ohrožení tchoři. – Myslivost 1991( 4): 82. Časopis D
 1991Ašmera J. & Dolný A. K výskytu rodu Cordulegaster Leach, 1815 v ČSFR – Acta Facultatis paedagogicae Ostraviensis, ser. E 21: 17 -25. Noviny D
 1990Ašmera J. Toulavý pes a toulavá kočka, škodná zvěř v honitbě. – Myslivost 1990(11): 258. Časopis D
 1990Ašmera J. & Dolný A., K výskytu vážek rodu Leucorrhinia Brittinger, 1850 v ČSFR. – Acta Facultatis paedagogicae Ostraviensis, ser. E 20: 117 -122. Noviny D
 1989Ašmera J. Mezinárodní rok ochrany životního prostředí. – Myslivost 1989(11): 243. Časopis D
 1989Ašmera J. Vliv přírodního prostředí na stavy zajíců. – Myslivost 1989( 6): 122. Časopis D
 1989Dolný A. & Ašmera J. Příspěvek k ekologickému hodnocení vážek. – Studia Oecologica 2: 9 -14. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1989Dolný A. & Ašmera J. Příspěvek k ekologickému hodnocení vážek. – Studia Oecologica 2: 9 -15. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1988Ašmera J. Umělá nora pro lišky. – Myslivost 1988( 6): 127. Časopis D
 1988Ašmera J. Životní podmínky veverky obecné. – Myslivost 1988(10): 224 -225. Časopis D
 1988Ašmera J., Raclovský K. & Saidl M. Chov jelenů v Moravskoslezských Beskydech. – Myslivost 1988( 9): 196. Časopis D
 1987Ašmera J. Naše sovy a jejich význam. – Myslivost 1987( 2): 31. Časopis D
 1987Ašmera J. Význam sojky obecné v přírodě. – Myslivost 1987( 8): 178. Časopis D
 1987Ašmera J. Myslivecké pověry. – Myslivost 1987(12): 272. Časopis D
 1987Ašmera J. Světový fond ochrany přírody. – Myslivost 1987(10): 237. Časopis D
 1987Ašmera J. Klíště obecné a jeho význam. – Myslivost 1987( 5): 106 -107. Časopis D
 1986Ašmera J. Pokus s americkým králíkem. – Myslivost 1986(10): 235. Časopis D
 1986Ašmera J. Srnčí zvěř z pohledu zoologa. – Myslivost 1986( 9): 197. Časopis D
 1986Ašmera J. Co víme o potravě sojky. – Myslivost 1986( 5): 108 -109. Časopis D
 1986Ašmera J. Ježek v honitbě. – Myslivost 1986(12): 271. Časopis D
 1986Ašmera J. Rozšíření motolice nosní v ČSR. – Myslivost 1986( 2): 39. Časopis D
 1985Ašmera J. K výskytu tetřeva hlušce. – Myslivost 1985( 4): 84 -85. Časopis D
 1985Ašmera J. Poznatky s malorážkovými náboji. – Myslivost 1985( 7): 149. Časopis D
 1985Ašmera J. Motolice nosní - parazit našich tchořů. – Myslivost 1985( 1): 11. Časopis D
 1985Ašmera J. Tradované myslivecké omyly. – Myslivost 1985( 8): 182. Časopis D
 1984Ašmera J. O jelenech trochu jinak. – Myslivost 1984( 6): 132 -133. Časopis D
 1984Ašmera J. & Krobot P. Liška a tlumeni vztekliny. – Myslivost 1984( 9): 201. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem /11/. – Myslivost 1983(11): 255. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem. – Myslivost 1983( 9): 209. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem /10/. – Myslivost 1983(10): 233. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem (12). – Myslivost 1983(12): 278. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem /6/. – Myslivost 1983( 6): 134. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem /7/. – Myslivost 1983( 7): 159. Časopis D
 1983Ašmera J. Životní prostředí a zvěř. – Myslivost 1983( 8): 177. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem /8/. – Myslivost 1983( 8): 185. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem /3/. – Myslivost 1983( 3): 62. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem /4/. – Myslivost 1983( 4): 88. Časopis D
 1983Ašmera J. Helmisan premix a jeho význam. – Myslivost 1983( 9): 197. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem (5). – Myslivost 1983( 5): 107. Časopis D
 1983Ašmera J. Konference o chovu bažantí zvěře. – Myslivost 1983(10): 237. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem (1). – Myslivost 1983( 1): 17. Časopis D
 1983Ašmera J. Potrava našich šelem /2/. – Myslivost 1983( 2): 41. Časopis D
 1983Ašmera J. & Babička C. Vlk v oblasti Králického Sněžníku. – Myslivost 1983( 7): 155. Časopis D
 1982Ašmera J. Liška a vzteklina. – Myslivost 1982( 3): 54 -55. Časopis D
 1982Ašmera J. K 60. výročí vzniku SSSR. – Myslivost 1982(11): 241. Časopis D
 1982Ašmera J. Péče o divoké kachny. – Myslivost 1982( 2): 31. Časopis D
 1982Ašmera J. Tlumení vztekliny u lišek. – Myslivost 1982(12): 276 -177. Časopis D
 1982Ašmera J. Vzteklina a její riziko pro člověka. – Myslivost 1982( 4): 79 -80. Časopis D
 1982Ašmera J. Příspěvek k výskytu vážky podhorní - Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) v ČSR. – Přírodovědný sborník Ostravského muzea 26: 123 -125. Časopis D
 1982Ašmera J. Chráněné druhu hmyzu. – Entomologický zpravodaj 12(3): 44 -45. Časopis D PDF
 1981Ašmera J. Myslivost a její úkoly v ochraně přírody. – Myslivost 1981( 1): 2 -3. Časopis D
 1981Ašmera J. Myslivost a její úkoly v krajině. – Myslivost 1981( 1): 2 -3. Časopis D
 1981Ašmera J. I šelmy mají právo na život. – Myslivost 1981( 8): 173. Časopis D
 1981Ašmera J. Toulavá kočka v honitbě. – Myslivost 1981( 5): 102 -103. Časopis D
 1979Ašmera J. Berneška velká a možnosti jejího využití v naší myslivosti. – Myslivost 1979( 4): 77. Časopis D
 1979Ašmera J. K problematice aklimatizace kurovitých ptáků a co víme o velekurech. – Myslivost 1979( 7): 149. Časopis D
 1979Ašmera J. Péče o zajíce v zimním období. – Myslivost 1979(12): 271 -272. Časopis D
 1977Ašmera J., Babička C. & Holáň V. Jeleni Jeseníků. – Myslivost 1977( 1): 4 -5. Časopis D
 1975Ašmera J. Je ochrana dravců opravdu nutná? – Myslivost 1975( 7): 151 -152. Časopis D
 1975Ašmera J., Holáň V., Ondryáš F. & Žídek O. Zoologický pohled na jelena evropského v Beskydech. – Myslivost 1975(11): 239 -240. Časopis D
 1974Ašmera J. Nepokusíme se obnovit výskyt druhu Parnassius apollo L. v místech kde byl vyhuben? – Ochrana fauny Severomoravského kraje, ornitologická sdělení. 6: 17 -20. Časopis D
 1974Ašmera J. Je ochrana dravců nutná? – Ochrana fauny Severomoravského kraje, ornitologická sdělení. 6: 32 -36,1 obr.. Časopis D
 1974Ašmera J. Je ochrana dravců opravdu nutná? . – Ochrana fauny Severomoravského kraje, ornitologická sdělení. 6: 32 -36. Časopis D
 1972Ašmera J. Znovu o káni lesní. – Myslivost 1972( 2): 33 -34. Časopis D
 1969Ašmera J. Proti komárům. – Myslivost 1969( 7): 155. Časopis D
 1966Ašmera J. O vzteklině ještě jednou. – Myslivost 1966( 7): 149 -150. Časopis D
 1963Ašmera J. Dodatek k seznamu mammaliologické literatury za rok 1960. [Tschechoslowakische saugetierkundliche Literatur, Jahr 1960 (Ergänzung).] – Lynx n. s. 2: 52 -53. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1962Ašmera J. Studie o potravě vrabce domácího - Passer domesticus /L. / a vrabce polního - Passer montanus /L./. – Přírodov. čas. slez. 23: 207 -224. Časopis D
 1957Ašmera J. Ixodes ricinus L. jako ektoparasit vrabce domácího. – Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 18: 437 -438. Časopis D
 1957Ašmera J. Studie o potravě vrabce domácího a vrabce polního. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 1957Ašmera J. Jak zabránit ubývání doupňáků. – Myslivost 1957: 22. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348