The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
20.09.2019 Redakce (2018): Pokyny pro autory příspěvků pro přírodovědnou řadu Zpráv VMO. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 92 -94. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Redakce (2018): Publikační činnost pracovníků Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci v roce 2017. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 90 -91. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Redakce (2018): Prezentace výsledků činnosti a jednotlivých oborů Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci v roce 2017. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 88 -89. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Novotný P., Bažant Z. & Lehotský T. (2018): Výstava „Tajemné proměny hornin devonu“. [Exhibition „The Mysterious Devon Rocks Transformations“] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 85 -87. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Krist M. & Adamík P. (2018): Výstava „Milování v přírodě: průvodce intimním životem zvířat“. [Exhibition „Love in the Nature: a Guide to the Intimate Life of Animals“.] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 81 -84. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Kyselá M. (2018): Přírodovědné edukační lektorované programy Vlastivědného muzea v Olomouci. [The natural educational lecture programs of the Museum of Natural History in Olomouc.] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 78 -80. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Adamík P. & Hradil F. (2018): Výskyt mývala severního v centru Olomouce. [Records of the northern raccoon in the Olomouc city centre.] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 76 -77. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Bábková Hrochová M., Bábek M. & Čelechovský A. (2018): Nález martináče hrušňového (Saturnia pyri) na Olomoucku. [Records of the giant peacock moth (Saturnia pyri) in the Olomouc region.] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 71 -75. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Kováček M. & Lehotský T. (2018): Bentická fosilní společenstva myslejovického souvrství kulmu drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). [Fossil benthic communities from Myslejovice Formation of Drahany Culm, (Lower Carboniferous, Moravosilesian Unit of Bohemian Massif).] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 57 -70. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Machač Ondřej (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov. [Spiders and harvestmen of gravel pit Tovačov.] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 48 -56. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Novák Pavel (2018): Křídelnice krétská (Pteris cretica) – nová nepůvodní kapradina v České republice. [Pteris cretica – a new alien fern species in the Czech Republic.] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 42 -47. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 Duchoslav M. & Dančák M. (2018): Flóra a vegetace přírodní rezervace Doubrava (CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava). [Flora and vegetation of the Nature reserve Doubrava (PLA Litovelské Pomoraví, Central Moravia, Czech Republic).] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 5 -41. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
20.09.2019 (2018): Zprávy vlastivědného muzea v olomouci. Přírodní vědy. Číslo 315, Olomouc 2018. Obálka a obsah. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 315: : 1 a ostatní strany obálky Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyDPDF
18.09.2019 Redakce (2019): Záchrana orla mořského. Veronica 33(2): : 48 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Grossmann D. (2019): Stádo exmoorských koní se v Podyjí rozrůstá. Veronica 33(2): : 47 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Macháčová M. & Fabiánová B. (2019): Když ublížíme přírodě, můžou nám pomoci sazínkové? Veronica 33(2): : 46 -47. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Doležal M. (2019): Takové domácí kompostování aneb Co pojme zahrada. Veronica 33(2): : 45 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Dovičin J. (2019): V čase aj nečase. Rozhovor s lovcem blesků. Veronica 33(2): : 44 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Grossmann D. (2019): Žabí sezona v Podyjí letos začala dříve než obvykle. Veronica 33(2): : 43 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Štencl R. (2019): Leo a Zuzana Burešovi – první nositelé Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v kategorii „osobnost“. Veronica 33(2): : 42 -43. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Fabiánová B. (2019): Zastavení s Konrádem Lorenzem druhé. Veronica 33(2): : 41 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Trnková V. (2019): Obrazy lesa v české próze - Jan Vrba. Veronica 33(2): : 40 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lepšová-Skácelová O. (2019): Co dala jedna zahrádka v loňském suchém roce a jak se spřátelit nejen s plevely. Veronica 33(2): : 37 -39. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Zajíček R. (2019): Exotičtí, vítaní, ale i nezvaní hosté. Veronica 33(2): : 35 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Redakce (2019): Zahradničení v době klimatické změny aneb zkusme to jinak – I. Veronica 33(2): : 33 -35. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Veselý D. (2019): Chromé kočky a bosé nohy. Veronica 33(2): : 30 -32. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Klvač P. (2019): Chvála zeleně v kresbách Josefa Kachlíka. Veronica 33(2): : 28 -29. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Merta D. & Stögerová G. (2019): Archeologické nálezy versus výsadba stromů ve městech. Veronica 33(2): : 25 -27. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Sedláček L. (2019): Stromy jako biotopy. Veronica 33(2): : 21 -24. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Rožnovský J. & Salaš P. (2019): Zeleň a klima města. Veronica 33(2): : 18 -20. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Puklová V. (2019): Význam městské zeleně pro zdraví. Veronica 33(2): : 16 -17. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Jurek V. (2019): Dvakrát měř, jednou řež. Problematika následné péče. Veronica 33(2): : 14 -15. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Trnka T. (2019): Péče o městské trávníky. Veronica 33(2): : 12 -13. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Jurek V. (2019): Malý krůček pro ptáky, velký krok pro přírodu. Veronica 33(2): : 11 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Koutná A. (2019): Kam, co, kdy a jak sázet, ale také jak pečovat. Veronica 33(2): : 8 -9. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Koutná A. (2019): Speciální technologie výsadby ve zpevněných plochách. Veronica 33(2): : 7 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Koutná A. (2019): Technologie výsadby stromů odpovídající dnešní době. Veronica 33(2): : 7 -10. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Veselý D. (2019): Kupecké počty. Veronica 33(2): : 5 -6. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Pokorný R. (2019): Stromy a voda. Veronica 33(2): : 5 -6. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Hollan J. (2019): Jaké bude bývat počasí? Veronica 33(2): : 2 -3. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Jurek V. (2019): Zeleň mezi domy v dobách klimatické změny. Veronica 33(2): : 1 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Kundrata M. (2019): Jan Lacina. Veronica 33(1): : 48 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Veselý D. (2019): Schody v ledu. Veronica 33(1): : 47 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Redakce (2019): Zpracování použitých baterií je věda, ale vyplatí se. Veronica 33(1): : 46 -47. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Fabiánová B. (2019): Více znaly, nežli chleba jísti. Veronica 33(1): : 46 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Fabiánová B. (2019): (Charles Darwin). Veronica 33(1): : 45 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lepšová-Skácelová O. (2019): Jarní recepty z jídelníčku OLSk. Veronica 33(1): : 44 -45. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Redakce (2019): Rys Bronislav jako první velká šelma přešel ze Slezských do Moravskoslezských Beskyd. Co brání šelmám ve větší migraci? Veronica 33(1): : 43 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Šimková L. & Vyhnička J. (2019): Sila liečivých rastlín. Veronica 33(1): : 41 -42. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Konečný P. & Klvač P. (2019): Něco obyčejného a zázračného zároveň. Rozhovor s milovníkem spontánního umění Pavlem Konečným. Veronica 33(1): : 38 -40. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Fryč D. (2019): Mšice žijící na kapraďorostech. Veronica 33(1): : 35 , 37. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Dostál I. (2019): Sucho, smrky, kůrovec, D–O–L a…? Veronica 33(1): : 34 -37. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lacina J. (2019): Vcházení do obrazů IV – Bohdan Lacina. Veronica 33(1): : 30 -33. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Poláček J. (2019): Poměr Otokara Březiny k přírodě. Veronica 33(1): : 29 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Redakce (2019): O kácení v rezervaci Rejvíz musí Správa CHKO Jeseníky rozhodnout znovu. Veronica 33(1): : 28 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Fabiánová B. (2019): Zastavení s Konrádem Lorenzem první. Veronica 33(1): : 27 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Trnková V. (2019): Obrazy lesa v české próze – Vilém Mrštík. Veronica 33(1): : 26 -27. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lacina J. (2019): Na krmítku kdysi, včera a dnes. Veronica 33(1): : 23 -24. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Just V. (2019): Chvála kulhavého poutníka. Veronica 33(1): : 20 -22. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Höfer R. (2019): Životní prostor. Veronica 33(1): : 17 -19. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Zajíček R. (2019): Kauza medvěd. Veronica 33(1): : 16 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Kmet J. (2019): Pastva koní na Pálavě v současnosti. Veronica 33(1): : 12 -15. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Běťák L. (2019): Svět krásy a poezie. Veronica 33(1): : 10 -11. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Pařil P. (2019): Sucho jako šance pro naše potoky a řeky? Veronica 33(1): : 5 -9. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Cílek V. & Dvořák J. (2019): Šumava vítězná. Veronica 33(1): : 2 -4. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Fabiánová B. (2019): Vážení čtenáři, ... Veronica 33(1): : 1 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lacina J. (2018): Medailonek J. Vesky. Veronica 32(4): : 2 . strana obálky VeronicaDPDF
18.09.2019 Redakce (2018): Sledujete přírodu? Zaměřte se na veverky! Veronica 32(4): : 48 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Kopecký D. (2018): Od Tasmánie po Koppang. Stromy svobody zakořenily po celém světě. Veronica 32(4): : 47 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Fabiánová B. (2018): Má vlast. Republice ke stým narozeninám. Veronica 32(4): : 44 -46. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Rádl J. (2018): O hlošinách a jejich chutném ovoci. Veronica 32(4): : 42 -43. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lazar P. (2018): 85 úspěšných let. Veronica 32(4): : 41 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Fabiánová B. (2018): Nezvaný host. Veronica 32(4): : 40 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lacina J. (2018): Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly. Veronica 32(4): : 39 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Redakce (2018): Hrdina čs. legií z Vysočiny. Veronica 32(4): : 38 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Poláček J. (2018): Ptačí ráj u Čenkova. Veronica 32(4): : 38 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Trnková V. (2018): Obrazy lesa v české próze - Karel Klostermann. Veronica 32(4): : 37 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Dostál I. (2018): Hřiby rostoucí na náměstí. Veronica 32(4): : 36 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Veselý D. (2018): Ráz na ráz. Veronica 32(4): : 36 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Novotná D. (2018): Putující mezníky. Veronica 32(4): : 34 -35. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Blažejovská A. (2018): V krajině, kde nebylo prostoru a času. Veronica 32(4): : 31 -33. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Woitsch J. (2018): Krajinou oborohů. Veronica 32(4): : 28 -30. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Mitáš M. & Klvač P. (2018): Prostě je všechno takové „syrovější“. Veronica 32(4): : 25 -26. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Veska J. (2018): Neza-pomněnka kormidelníkům. Veronica 32(4): : 22 -23. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Maděra P. (2018): Velký učitel. Veronica 32(4): : 22 -24. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Štěpánek V. (2018): Poloniny a pastevectví. Veronica 32(4): : 18 -21. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lacina J. (2018): Vratička z Popa Ivana. Veronica 32(4): : 14 -17. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lacina J. (2018): Návrat do země zaslíbené. Veronica 32(4): : 14 -17. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Koutecký T. (2018): Pozvánka do ráje kytek. Veronica 32(4): : 12 -13. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Čopík J. & Klvač P. (2018): Společnost přátel Podkarpatské Rusi. Veronica 32(4): : 12 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Lacina J. (2018): Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana. Veronica 32(4): : 5 -11. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Koutecký T. (2018): Pralesy Zakarpatí. Veronica 32(4): : 5 -9. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Štěpánek V. (2018): Podkarpatská Rus a Československo. Veronica 32(4): : 2 -4. strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Klvač P. (2018): Krajinou Nikoly Šuhaje. (Antonínu Bučkovi a Zdeňku Hrubému). Veronica 32(4): : 1 . strana VeronicaDPDF
18.09.2019 Viktora L. (2019): Městská zeleň společný prostor pro lidi i ptáky. : 16 stran ČSO ISBN: 978-80-87572-43-6  DPDF
14.09.2019 Zapletal T. (2016): Occurrence of aquatic plants in the diet of brown trout (Salmo trutta morpha fario L.). [Výskyt vodních rostlin v potravě pstruha obecného formy potoční (Salmo trutta morpha fario L.).] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 93 . strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Čapek M. (2016): Pavouci (Araneae) Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. [Spiders of the National Nature Reserve Adršpašsko-teplické skály.] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 75 -92. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Zámečník J. (2016): Rozšíření pampelišky osténkaté – Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) v České republice (Poznámky k rodu Taraxacum v České republice. I.). [Distribution of Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) in the Czech Republic (Notes on the genus Taraxacum in the Czech Republic. I.).] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 67 -74. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Samková V. (ed.) (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. [Results of the floristic summer school of the East Bohemian branch of the Czech Botanical Society in Úpice 4–7 June 2015.] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 55 -66. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Ducháček M. & Chrtek J. jun. (2016): Phleum exaratum, nově zavlečený druh v České republice. [Phleum exaratum, a new alien species for the Czech Republic.] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 47 -54. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348