Seznam nepublikovaných prací, mimo prací disertačních z ochrany přírody
Formulář slouží k výběru nepublikovaných prací z ochrany přírody, mimo prací disertačních, které jsou v nabídce Diplomová a disertační práce. Pro omezení výběru slouží filtr. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
12
 RokAutorNepublikované práceTypes of quotesDPDF
 1988Wolf R. & Vach M. Aktivní ochrana genofondu lovné zvěře na Kostelecku (srnec, zajíc, koroptev). 60 . strana. – ms. [Depon. in: Vysoká škola zemědělská, Ústav aplikované ekologie a ekotechniky. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Unar P., Zajíček R. & Koutný P. Aktualizace inventarizačního průzkumu přírodní rezervace Holý kopec (okres Uherské Hradiště). 10 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Brno. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1996Červený J., Koubek P. & Anděra M. Aktualizace výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. – ms. [Depon. in: MŽP ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1972Sklenář J. Bažantnice v Uhersku. Inventarizační zpráva. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Pardubice. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2001Hudec K. Bílá veverka na Ústředním hřbitově v Brně v přechodu dvou milénií. Dílčí závěrečná zpráva o projektu BV 1/2000 01. [SCIUROGRAPHIA INFITINA, Recent Studies in Advanced and Funeral Sciurology.. Medz.] 2 -9. strana. – ms.  DPDF
 1997Višňák R. & Nevrlý M. Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. 45 stran. – ms. [Depon. in: Měs. ú. Liberec; Severočeské muzeum v Liberci. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1996Linhart J. (ed.). a kol. Biologický průzkum zátopového území vodní nádrže Vesec u Liberce. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Severočeské muzeum v Liberci; Okr.ú. Liberec. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1987Němec F. Blechy (Siphonaptera) drobných zemních savců státní přírodní rezervace Prokopské údolí. 9 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1999Kostkan V., Šafář J. & Lehký J. Bobr evropský (Castor fiber L.). Záchranný program podle § 52 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. 16 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1992Hanzal V. Bohnické údolí. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2001Šafář J. Castor fiber L., 1758 – bobr evropský. GAP analýza pro potřeby programu NATURA 2000. 28 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Olomouc. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Hlaváč V. & Toman A. Cestovní zpráva ze služební cesty do Jihoafrické republiky. 1 . strana. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Cestovní zprávaDPDF
 1994Toman V. Cestovní zpráva ze služební cesty do Nizozemí. 2 strany, příl.. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Cestovní zprávaDPDF
 1993Hanzal V. Cestovní zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky. 3 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Cestovní zprávaDPDF
 1994Hanzal V. Cestovní zpráva ze služební cesty do Slovinské republiky. 4 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Cestovní zprávaDPDF
 1995Hanzal V. & Benda P. Cestovní zpráva ze zahraniční cesty do Anglie. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Cestovní zprávaDPDF
 1996Anděra M. Databanka IOŽIP savci-Zbraslav nad Vltavou, Praha5.. 14 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1940Reinelt J. Die Pflanzen- und Tierwelt Kadens. 32 stran. – ms. [Depon. in: Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1986Anděra M. Dílčí zpráva o I. etapě inventarizačního průzkumu savců v chráněném území Milíčovský les a rybníky. 1 . strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1987Anděrová R. Dílčí zpráva o I. etapě inventarizačního průzkumu savců v chráněném území Mýto-Nedvězí. 1 . strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1989Friedrich P., Nechvátalová E. & Merhautová A. Drobní savci (Insectivora, Rodentia) Chuchelského háje a chráněného území U Hájů. 38 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Středoškolská práceDPDF
 1989Friedrich P., Nechvátalová E. & Merhautová A. Drobní savci (Insectivora, Rodentia) Chuchelského háje a chráněného území U Hájů. 37 stran. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1991Zima J. Drobní savci Národního parku Podyjí. Zpráva o výzkumech vykonaných v roce 1991. 3 strany. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1988Hyniová J. Drobní savci v chráněném území Chuchelský háj, Praha. Zpráva inventarisačního průzkumu pro SSPPOP, Praha.. Medz. 2 strany. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1987Horáček L, Musil P. & Hošek J. Drobní savci v údolí Kunratického potoka. 14 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 s.a.Kloubec B., Obuch J. (in prep) Drobní savci v potravě sýce rousného (Aegolius funereus) na úzejí jihozápadních Čech. – ms. [Depon. in: u autora. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1984Anděra M. & Hanzák J. Drobní savci zátopového území přehrady Hněvkovice a okolí. 19 stran. – ms. [Depon. in: Národní muzeum. ] Závěrečná výzk.zpr.DPDF
 s.a.Bryja J., Heroldová M. & Zejda J. Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) vrcholových partií Moravskoslezských Beskyd. 13 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1983Beneš B. Drobní zemní savci údolí střední Opavy a Kamenitého potoka. 10 stran. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1996Nesvadbová J. Drobní zemní savci v zájmové oblasti PVE Dlouhé stráně na floru a faunu zájmového území. 3 -7. strana. – ms. [Depon. in: AV ČR ÚBO. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1997Anděra M., Hanák V. & Zima J. Fauna savců České republiky. - Závěrečná zpráva projektu GA ČR č. 206/95/1596. 1150 stran. – ms. [Depon. in: u autora. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1985Beneš B. Fauna savců Slezska se zaměřením na skupinu Soricidae. 34 stran. – ms. [Depon. in: Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Anděra M. Fauna. Sledované území: národní přírodni památky Divoká Šárka. Vyhodnocovaná skupina živoči­chů: savci (Mammalia)..In 173. Haleš al. 1993 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1961Svatoš I. Hmyzožravci (Insectivora) a hlodavci (Rodentia) zjištění na Polensku. depositář zoologického oddělení 9 stran. – ms. [Depon. in: Národní muzeum. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1994Hanzal V. Chráněné území Cyrilov. 3 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1994Hanzal V. Chráněné území Havránka. 3 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1994Hanzal V. Chráněné území Selabka. 2 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1992Rybář P. Chráněný přírodní výtvor Bouda. 44 stran,5 foto,tab.,grafy. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1988Horáček I. & Hošek J. Inventarisační výzkum státní přírodní rezervace Modřanská rokle - savci (Mammalia). Zpráva inventarisačního průzkumu pro SSPPOP, Praha.. Medz. 4 strany. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1988Řezníček J. Inventarizace drobných savců na území Klánovického lesa. 5 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1987Šimek L. Inventarizace savců - Mammalia - v chráněném území V Pískovně. 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1988Šimek L. & Malina J. Inventarizace savců - Mammalia - v chráněném území Xaverovský háj (zpráva o výzkumu v r. 1987). . 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1989Šimek L. Inventarizace savců v chráněném území V pískovně. 4 strany,3 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1987Hyniová J. Inventarizační průzkum - savci. Chuchelský háj.. 1 . strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1987Hyniová J. Inventarizační průzkum - savci. Obora v Uhříněvsi - seznam zjištěných druhů -1987. 1 . strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1995Mrlíková Z. Inventarizační průzkum drobných savců na území Ještědského hřbetu. 8 stran. – ms. [Depon. in: Severočeské muzeum v Liberci. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1997Cach J. Inventarizační průzkum drobných savců v připravovaném přírodním parku "Horky u Skutče". – ms. [Depon. in: Okr.ú. Chrudim. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Hanzal V. Inventarizační průzkum chráněného území Cyrilov - savci.. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Hanzal V. Inventarizační průzkum chráněného území Havránka - savci.. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 s.a.Hanzal V. Inventarizační průzkum chráněného území Salabka- savci.. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2011Průcha M. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - drobní zemní savci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2011Rejl J. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - netopýři. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2012Průcha M. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Polabská černava z oboru zoologie - letouni (Chiroptera). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2012Průcha M. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Čtvrtě z oboru zoologie - drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2011Průcha M. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Novozámecký rybník z oboru zoologie - letouni (Chiroptera). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2012Průcha M. Inventarizační průzkum navrhované národní přírodní památky Dlouhopolsko z oboru zoologie - letouni (Chiroptera). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1992Brejšková L. Inventarizační průzkum přírodní památky Housle. 2 strany,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1992Brejšková L. Inventarizační průzkum přírodní památky Jenerálka. 2 strany,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1992Brejšková L. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Divoká Šárka. 2 strany,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1988Jarešová L. Inventarizační průzkum savců v chráněném území Divoká Šárka v letech 1987 a 1988 (drobní savci). 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1992Jakešová L. Inventarizační průzkum savců v chráněném území Divoká Šárka. nestránkováno. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1992Hanák V. & Čiháková J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích a CHPV Vinořský park. 5 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1979Antonínová J., Antonín V., Laštůvka Z. & Vlašín M. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Holý kopec v Chřibech. 57 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Brno. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1991Bürger P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Jaronínská bučina. 6 stran,2 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1991Borger P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Trojmezná. 14 stran,2 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1991Borger P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žlíbky. 5 stran,1 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1992Brejšková L. Inventarizační průzkum. Savci přírodní rezervace Divoká Šárka. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1992Brejšková L. Inventarizační průzkum. Savci. Přírodní památka Housle. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1992Brejšková L. Inventarizační průzkum. Savci. Přírodní památka Jenerálka. . 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1994Hanák V., Benda P. & Reiter A. Inventarizační výzkum obratlovců pohraničních oblastí Novohradských hor, Jindřichohradecka a Znojemska. Zpráva pro oponentní řízení 1. etapy GA/1656/94.. Medz. 19 stran. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1995Hanák V., Benda P. & Reiter A. Inventarizační výzkum obratlovců pohraničních oblastí Novohradských hor, Jindřichohradecka a Znojemska. Zpráva pro oponentní řízení 2. etapy GA/1656/94.. Medz. 27 stran. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1993Horáček D. Komplexní chiropterologický průzkum zimních kolonií v oblasti Liberecka se zaměřením na Ještědský hřeben, prováděný v letech 1989-1992. 20 stran. – ms. [Depon. in: Severočeské muzeum v Liberci. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1997Horáček D. Komplexní chiropterologický výzkum Ještědského hřebene a okolí. Dílčí zpráva. 2 strany. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Liberec. ] Dílčí zprávaDPDF
 2003Vorel A. Konečná zpráva o nálezu bobra evropského (Castor fiber,  Linnaeus 1758) na české části Labe. 1 -5. strana. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1991Tkadlec E. Laboratorní hodnocení fosfidu zinku a crimidinu v regulaci hraboše polního (Microtus arvalis Pal.). 18 stran. – ms. [Depon. in: AV ČR ÚBO. ] AutoreferátDPDF
 2000Anděra M., Moravec J. & Kůrka A. Lanová dráha na Sněžku. Vstupní studie modelových skupin živočichů Micromammalia, Reptilia, Amphibie, Arachnida. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1987Jarešová L. & Brejška M. Mammalogický průzkum - chráněné území Divoká Šárka 1987. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1999Červený J. & Koubek P. Management populace rysa ostrovida na území připravovaného národního parku Labské pískovce. 34 stran. – ms. [Depon. in: MŽP ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1999Červený J. & Koubek P. Management populace rysa ostrovida na území připravovaného národního parku Labské pískovce. Odborná studie MŽP ČR. 34 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 2001Pavelka J. Medvěd hnědý v okrese Vsetín. 4 strany. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Vsetín. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2002Koubek P., Červený J. & Silovský V. Možnosti zapojení národním parku Šumava do Evropské iniciativy záchrany zubra (Bison bonasus). I. Biologické aspekty. 25 stran. – ms. [Depon. in: Sprava NP a CHKO Šumava. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1995Burda J. a kol. Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Meandry Smědé. 55 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Liberec. ] Studie, koncepceDPDF
 1989Kočí K. Návrh státní přírodní rezervace Niva řeky Moravice. 14 stran,1 mapa,foto. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 2000Pavelka J. Některé údaje o šelmách v okrese Vsetín (skutečné a domnělé škody týkající se hospodaření člověka). 2 strany. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Vsetín. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Hanzal V. Netopýři (Mammalia, Chiroptera) Prahy. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1990Horáček I. Netopýři (Mammalia, Chiroptera) Prahy. (Předběžné shrnutí do roku 1990) . 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1992Hanzal V. Netopýři (Mammalia, Chiroptera) Prahy. Předběžná zpráva za rok 1992. . 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1995Moštěk J. et al. Netopýři a vrápenci okresu Kroměříž. 22 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Brno. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Hanzal V. Netopýři Prahy. 2 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1991Horáček I. Netopýři Prahy. 3 strany,11 map. – ms. PřehledDPDF
 1990Beneš B. Obojživelníci, plazi, ptáci a savci zátopové oblasti Slezská Harta. Závěrečná zpráva ústavního úkolu č. 2.3.17. 34 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1997Koutný P., Lustig, Hort, Jagoš. & Kaláb Plán péče na období 1998 - 2003 pro navržené chráněné území Trávní dvůr. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Znojmo. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2001Šálek P. & Tupý V. Početní stavy bobra evropského na území okresu Kroměříž. 5 stran. – ms. [Depon. in: ZO ČSOP č. 60/14 VIA HULÍN. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1992Hanzal V. Podhoří. 8 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1977Vlašín M., Šmeralová D. & Jílek M. Populace drobných savců v různých vegetačních stupních lesa. depositář zoologického oddělení 44 stran. – ms. [Depon. in: Národní muzeum. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2003Vorel A. Posouzení výskytu a aktivit bobra evropského (Castor fiber,  Linnaeus 1758) v k. ú.  obce Všeruby. 1 -5. strana. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 2000Vávra T., Vlachová B., Vorel A. & Zajíček R. Posouzení  vlivu realizace  akce „Zlepšení plavebních podmínek Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN” na biotop a životní nároky bobra evropského ve výše uvedeném sledovaném úseku řeky Labe. 1 -51. strana. – ms. [Depon. in: Nadační fond ochrany přírody. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1992Kolibáč J. Potrava Sorex araneus a S. minutus na vybraných lokalitách ČR. 19 stran. – ms. [Depon. in: u autora. ] AutoreferátDPDF
 1990Beneš B. Poznámky k výskytu ptáků a savců v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a Děhylovem. Podkladový materiál pro studii o nivě řeky Opavy. 3 strany. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2005Vorel A., Kostkan V., Marhoul P., John F., Nová P. & Šafář J. Program péče o populaci bobra evropského v ČR. 1 -112. strana. – ms. [Depon. in: Společnost Castor. ] Výzkumná zprávaDPDF
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348