Seznam nepublikovaných prací, mimo prací disertačních z ochrany přírody
Formulář slouží k výběru nepublikovaných prací z ochrany přírody, mimo prací disertačních, které jsou v nabídce Diplomová a disertační práce. Pro omezení výběru slouží filtr. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
1234
 RokAutorNepublikované práceTypes of quotesDPDF
 1994Hájek V. 40 let pozorování ptáků na jižní Moravě. [40 years of birdwatching in S Moravia.] 320 stran. – ms. [Depon. in: Moravský ornitologický spolek. ] Původní vědecká práceDPDF
 1990Wolf R. & Vach M. Aktivní ochrana genofondu lovné zvěře na Kostelecku (bažant). 85 . strana. – ms. [Depon. in: Vysoká škola zemědělská, Ústav aplikované ekologie a ekotechniky. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1988Wolf R. & Vach M. Aktivní ochrana genofondu lovné zvěře na Kostelecku (srnec, zajíc, koroptev). 60 . strana. – ms. [Depon. in: Vysoká škola zemědělská, Ústav aplikované ekologie a ekotechniky. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1989Čapek M. Avifauna Hybešovy (Bílé) Hory. ÚEK AV ČR Brno.. Medz. 2 strany. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna Chalupské slati. 146 stran,mapky. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1988Lorenc J. & Peciha P. Avifauna chráněného přírodního výtvoru Záplavy. 60 stran . – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1987Fuchs R. Avifauna chráněných území Trojské kotliny. Pp. 229 - 248a. - In: Haleš J. et al.: PO Živá složka - databanka IOŽP. Trojská kotlina 1987. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1976Brynych J. Avifauna některých labských tůní ve středním Polabí. 113 stran,32 foto,7 map,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1985Fuchs R. Avífauna Pitkovického údolí. in Haleš et.al. 1985 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1986Anonym Avifauna příměstského lesního komplexu - Krčský les.. 9 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1980Beneš B. Avifauna Slezska a katalog ornitologické sbírky 1966-1980. Závěrečná zpráva úkolu: Faunistický výzkum ptáků Slezska, OPV/ZOO, A10, 407/3. 80 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Závěrečná výzk.zpr.DPDF
 1960Urbánek B. Avifauna státní přírodní reservace Novozámecký rybník u České Lípy. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna státní přírodní rezervace Jezerní slat. 242 stran,mapy. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1980Horáček J. Avifauna státní přírodní rezervace Jiřina. 1 mapa, lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1985Fuchs R. Avifauna Uhříněveské obory. in Haleš et al. 1985. 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1980Slavík B. Avifauna uvažované Chráněné krajinné oblasti Jihlavské vrchy. Dílčí úkol rezort. výzkum. úkolu č. R 21/73. 88 stran. – ms. [Depon. in: Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1996Linhart J. (ed.). a kol. Biologický průzkum zátopového území vodní nádrže Vesec u Liberce. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Severočeské muzeum v Liberci; Okr.ú. Liberec. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1981Dravecký M. Bocian biely (Ciconia ciconia). 44 stran,31 obr.,lit.. – ms. Středoškolská práceDPDF
 1993Janda J. Cestovní zpráva ze služební cesty do Dánska. 3 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Cestovní zprávaDPDF
 1994Janda J. Cestovní zpráva ze služební cesty do Dánska. 3 strany, přll.. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Cestovní zprávaDPDF
 1993Pojer F. Cestovní zpráva ze služební cesty do Lotyšska. 2 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Cestovní zprávaDPDF
 1993Plesník J. Cestovní zpráva ze služební cesty do Nizozemí. 5 stran. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Cestovní zprávaDPDF
 1994Baria J. & Muzika F. Cestovní zpráva ze služební cesty do Rakouska. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Cestovní zprávaDPDF
 1993Škapec L. Cestovní zpráva ze služební cesty do SRN. 1 strana. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Cestovní zprávaDPDF
 1994Chytil J. & Hora J. Cestovní zpráva ze služební cesty do SRN. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Cestovní zprávaDPDF
 1989Rejman B. Ciconia ciconia 1989 v ČR. 8 stran . – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1990Rejman B. Ciconia ciconia 1990 v ČR. 8 stran . – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1991Rejman B. Ciconia ciconia 1991 ČR. 1 -6. strana . – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1992Rejman B. Ciconia ciconia 1992 ČR. 8 stran . – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1993Rejman B. Ciconia ciconia 1993 ČR. 8 stran . – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1994Rejman B. Ciconia ciconia 1994. Výsledky 5. mezinárodního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 1994. 1 -8. strana . – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 2001Baláž P. Čáp černý v Jeseníkách – ms. [Depon. in: u autora. ] AutoreferátDPDF
 1992Vondráček J. Čáp černý v severních Čechách. nestránkováno. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1964Strejček J. Divoká Šárka - návrh ochrany a stručné zhodnocení. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1983Zimmer J. Dodatek k odborné zprávě "Významná ornitologická lokalita v Praze" od dra Pavla Čtyrokého CSc. a kol. publikované v Časopisu Národního muzea, č. 2, 1982. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1996Čapek M. & Honza M. Dokumentační výzkum ptáků (Aves) v zájmovém území PVE Dlouhé Stráně. In: Závěrečná zpráva projektu " Posouzení vlivu výstavby PVE Dlouhé Stráně na floru a faunu zájmového území ". ÚEK AV ČR Brno.. Medz. 36 . strana. – ms. Závěrečná výzk.zpr.DPDF
 1972Beneš B. Doplňky k „Ptactvu Slezska“. Dílčí výzkumná zpráva 1966-1972. 17 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1980Beneš B. Drobní savci v potravě sovy pálené (Tyto alba) na severní Moravě. Závěrečná tématická práce resortního výzkumného úkolu, Slezské muzeum, Opava. 47 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaDPDF
 s.a.Kloubec B., Obuch J. (in prep) Drobní savci v potravě sýce rousného (Aegolius funereus) na úzejí jihozápadních Čech. – ms. [Depon. in: u autora. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1995Fiala L. & Fialová H. Dropi na Znojemsku. 80 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Znojmo. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1964Urbánek N. & Jón Z, Dynamika vymírající populace husy velké. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1988Randík A. Ekológia a ochrana zoogenofondu v Československu. [The ecology and conservation of the zoogenetic reserve in Czechoslovakia.] 1 -65. strana. – ms. [Depon. in: SAV. ] AutoreferátDPDF
 1993Čtvrtečka R. & Nevrlý M. Entomologický, ornitologický a theriologický průzkum na lokalitách Doležalova bažina a Vápenice. 42 stran. – ms. [Depon. in: Severočeské muzeum v Liberci; Okr.ú. Liberec. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1977Krejčí L., Mottl S. & Urbánek B. Farmářský chov orebice šukar pro introdukci do honiteb. Závěrečná zpráva.. Medz. 1 -25. strana. – ms. Závěrečná výzk.zpr.DPDF
 1986Hanzák J. & Ježek J. Fauna v pražské aglomeraci. Vybrané skupiny hmyzu. 7 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 2004Anonym Faunistická pozorování členů Jihočeského ornitologického klubu. 1 -3. strana. – ms. Pozorování, nálezyDPDF
 1995Bytel J. (ed.) Faunistická pozorování v roce 1994. 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Pozorování, nálezyDPDF
 1977Hůrka L. Faunistický průzkum státní přírodní rezervace Hůrky. Zoologické poměry. 4 strany. – ms. [Depon. in: Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1977Hůrka L. Faunistický průzkum státní přírodní rezervace Kamenný rybník u Plzně. Zoologické poměry. 3 strany. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1991Zavalský O. Heraltický potok. 5 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1988ČSOP.Ústí n.L. Herpetologický a ornitologický průzkum státní přírodní rezervace Rač. 6 stran,4 foto,1 mapka. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 2001Koleček J. Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) u Rožnovské Bečvy v roce 2000. Výroční zpráva ZO ČSOP Rožnov p/R. za rok 2000. – ms. [Depon. in: ÚVR ČSOP. ] Výroční zprávaDPDF
 1986Fuchs R. Hnízdící druhy chráněného území Havránka (1986). 1 . strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1986Fuchs R. Hnízdící druhy chráněného územíJabloňka (1986). 1 . strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1986Fuchs R. Hnízdící druhy chráněného územíPodhoří (1986). 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1992Pavelka J. & Zádrapa R. Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Kutaný v letech 1980-1989. 10 stran. – ms. [Depon. in: u autora. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1993Pavelka J. Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Razula v letech 1983 - 1992 (mapovací metoda). 10 stran. – ms. [Depon. in: u autora. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1991Pavelka J. Hnízdní avifauna v zámeckých parcích Lešná a Kinských na Valaškomeziříčsku. 5 stran. – ms. [Depon. in: u autora. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2007Schröpfer L. Hnízdní rozšíření potápky roháče a volavky popelavé v Plzeňském kraji. Závěrečná zpráva projektu pro Krajský úřad Plzeňského kraje, 22 stran . – ms. Závěrečná výzk.zpr.DPDF
 1990Ševčík J., Hlásek J. & Albrecht J. Chráněný přírodní výtvor Horusická blata. 17 stran,2 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1991Pykal J. Chráněný přírodní výtvor Kozohlůdky. 8 stran,1 mapa,2 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1928Musílek J. I. výroční zpráva Čsl.společ. ornithologické (za r. 1928). – ms. Zpráva o činnostiDPDF
 1930Musílek J. III. výroční zpráva Čsl. společ. ornithologické (za r.1930). – ms. Zpráva o činnostiDPDF
 1994Pykal J. Iinventarizační průzkum PR Libin. 9 stran, 1 mapa. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1979Urbánek B. Intenzifikace mysliveckého hospodaření s vodní zvěří. Závěrečná zpráva.. Medz. 1 -32. strana. – ms. Závěrečná výzk.zpr.DPDF
 1988Ševčík J. & Janda J. Inventarisační průzkum navržené státní přírodní rezervace Horní Lužnice. nestránkováno,tab. v textu. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 2002Poprach K. Inventarizace avifauny a herpetofauny v přírodni rezervace Chomoutovské jezero, inventarizace herpetofauny v přírodni památky Rybníčky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Pešké L. Inventarizace hnízd krahujce obecného v chráněných územích Prahy. 5 stran. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2012Urbánek L. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Kopičácký rybník z oboru ornitologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1994Pykal J. Inventarizační průzkum národní přírodni památky Terezino údolí. 7 stran 1 mapa, 1 tab.. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2012Urbánek L. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Žehuňský rybník z oboru ptáci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2005Dušek J. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Čtvrtě z oboru ornitologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2004Dušek J. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Libický luh z oboru ornitologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2005Urbánek L. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňská obora z oboru ornitologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2004Urbánek L. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňský rybník z oboru ornitologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1990Vondráček J. Inventarizační průzkum obratlovců státní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala. 9 stran,3 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 2005Pavelka J. Inventarizační průzkum ptáků v národní přírodní rezervaci Razula v roce 2005 (počet hnízdících párů zjištěný mapovací metodou). 10 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Beskydy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1991Bürger P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Boubínský prales. 15 stran,7 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1991Borger P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč. 11 stran,tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1991Borger P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Jaronínská bučina. 6 stran,1 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1982Baláž P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Malá kotlina. stran. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, Ostrava. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1982Baláž P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Niva řeky Moravice. stran. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, Ostrava. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1982Baláž P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Petrovy kameny. 11 stran,1 mapa,lit.. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, Ostrava. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1982Baláž P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. 9 stran,1 mapa,lit.. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, Ostrava. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1991Borger P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Trojmezná. 10 stran,2 tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1982Baláž P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Velká kotlina. 10 stran,1 mapa,lit.. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, Ostrava. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1989Ševčík J. & Janda J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Velký a Malý Tisy. nestránkováno ,grafy. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1982Baláž P. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Vrchol Pradědu. 9 stran,1 mapa,lit.. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, Ostrava. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1987Škopek J. Inventarizační průzkum v oboru ornitologie na lokalitách Hrnčířské louky a Hrnčířské rybníky v roce 1987. 9 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1976Vlček M. Inventarizační průzkum zoologický - státní přírodní rezervace Milá. 19 stran,4 tab.,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1931Musílek J. IV. výroční zpráva Čsl.společnosti ornithologické (za rok 1931). – ms. Zpráva o činnostiDPDF
 1899Janda J. Kalendář jarního tahu ptačího v okolí Valašského Meziříčí. Výroční zpráva gymnasia ve Valašském Meziříčí. 1899. 31 stran. – ms. [Depon. in: c.k. Gymnazium Val. Meziříčí. ] Výroční zprávaDPDF
 1996Čech P. Kvantitativní a kvalitativní rozbor dutinové a polodutinové avifauny zámeckého parku ve Vlašimi po provedených konzervacích stromů. 22 stran. – ms. [Depon. in: ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1984Pokorný P. Kvantitativní výzkum avifauny chráněného území Podhoří. 6 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1981Viktora L. Kvantitativní výzkum avifauny toků Labe a Klejnarky a jejich porostů na Starokolínsku v zimním období 1980-1981. 47 stran,5 graf.,7 tab.,lit.. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha. ] Středoškolská práceDPDF
 1990Kloubec B. Lesnický a ornitologický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace Bukové kopce. 19 stran,5 map.,tab.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1996Červený J., Koubek P., Bufka L., Horn P. & Havránek F. Management tetřovovitých v národním parku Šumava (Vývoj, současný stav, prognóza, opatření k podpoře). – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 s.a.Anonym Mapování hnízdění vybraných ptačích druhů na území Velké Prahy. 13 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1991Pavelka J. Mimohnízdní avifauna v lužních lesích u Odry (Studenecký les, Polanská niva, Polanský les) a Bečvy (Paseka/Antonínov) a v podhorské bučině u Vsetína (liniová metoda). 15 stran. – ms. [Depon. in: u autora. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2004Poprach K. Monitoring a ochrana dravců v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Výzkumná zprávaDPDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348