Seznam monografií Ochrany přírody a krajiny
   Upozornění - při nastavení filtru byl překročen maximální počet vybraných vět. Pro jejich snížení je potřeba filtr upřesnit.
12345
 YearAuthorPublicationEditorTyp pub.DPDF
 2000Kovařík V. & Pešout P. 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku. 179 stran. Edice: Přírodou Podblanicka sv. 4 , ISBN 80-86327-08-6 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Okr. muzeum v Benešově. PřehledyDPDF
 1985Rejmera N.F. Abeceda přírody. Biosféra. 200 stran. Nakl. Horizont. MonografieD
 2005Hůla J., Janeček M., Kovaříček P. & Bohuslávek J. Agrotechnical Erosion Control Measures. 48 stran. 80-239-5108-4 PříručkaD
 2014Fabiánová B. (ed.) Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích. 43 stran. AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. StudieDPDF
 2006Anděra M. Alopex lagopus (Linnaeus, 1758) - liška polární. 422 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 2009Vítek O. (ed.) Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 161 stran. ISBN 978-80-87051-69-6 AOPK ČR. StudieDPDF
 2012Hájková L. a kol. Atlas fenologických poměrů Česka. [Atlas of the phenological conditions in Czechia.] 311 stran. ISBN 978-80-86690-98-8 Čs. hydrometeorologický ústav; UP. AtlasD
 1999Flousek J. & Gramsz B. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš. (1991 - 1994). [Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy (1991-1994).] 424 stran. 80-902489-6-9 Správa KRNAP. AtlasD
 2002Fuchs R., Škopek J., Formánek J. & Exnerová A. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy 1985-1989 (aktualizace 2000-2002). 320 stran. 80-902132-5-1 ČSO. AtlasD
 1987Šťastný K., Randík A. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. [The Atlas of breeding birds in Czechoslovakia.] 484 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasD
 1982Čaputa A. & Holčík J. Atlas chránených živočíchov Slovenska. 433 stran. Nakl. Obzor. AtlasD
 2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. 440 stran. ISBN 978-80-7535-027-5 Správa KRNAP. AtlasDPDF
 2016Fellner R. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 2 – houby. 408 stran. ISBN 978-80-7535-028-2 Správa KRNAP. AtlasDPDF
 2009Štursa J. & Dvořák J. Atlas krkonošských rostlin. 329 stran. ISBN 978-80-87101-06-3 Nakl. Karmášek. AtlasD
 1995Pollock S. /překlad Storchová Z./ Atlas ohrožených oblastí. 64 stran. AtlasD
 2009Bürger P., Kloubec B. & Pykal J. Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor. 228 stran. 978-80-87101-17-9 Nakl. Karmášek. AtlasD
 1994Moravec J. a kol. Atlas rozšířeni obojživelníků v České republice. 136 stran. Národní muzeum; AOPK ČR. AtlasD
 2001Mikátová B., Vlašín M. & Zavadil V.(eds.) Atlas rozšíření plazů v České republice. [Atlas of distribution of reptiles in Czech Republic.] 258 stran. ISBN 80-86064-50-6 AOPK ČR. AtlasD
 2016Merta L., Zavadil V. & Sychra J. Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. 111 stran. ISBN: 978-80-88076-34-6 AOPK ČR. AtlasDPDF
 1995Bejček V., Šťastný K. & Hudec K. Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982-1985. [The Atlas of wintering birds in the Czech Republic 1982–1985.] 271 stran. 80-85368-75-7 Nakl. a vyd. H et H.; MŽP ČR. AtlasD
 1980Anonym Beskydy. Soubor turistických map 1 : 100 000. Kartografie, 1979. ,. Kartografie. MapaD
 1994Šebela M. Betlém, naděje lužní krajiny: Historie a vývoj studijní plochy zoologického oddělení Moravského zemského muzea. 24 stran. ISBN 80-7028-033-6 Moravské zemské muzeum. StudieD
 1979Ivanusyková J. & Csuthyová E. Bibliograficky súpis československej časopiseckej literatúry o životném prostředí za rok 1978. 133 stran. Čsl. středisko pre ŽP; ODIS pro živ. pr. Bratislava. PřehledyD
 1983Maršáková M. & Ptáčniková M. Bibliografie chráněný částí přírody v ČSR za rok 1973-1975. 129 stran. AOPK ČR. PřehledyD
 1985Mušková L. Bibliografie chráněných částí přírody Severočeského kraje za rok 1984. 28 stran. PřehledyD
 1984Mušková L. Bibliografie chráněných částí přírody Severočeského kraje. Doplňky k bibliografii CHKO Jizerské hory. Doplňky k roku 1981. Rok 1983. 51 stran. KSSPPOP, Ústí n. L.. PřehledyD
 1987Mušková L. Bibliografie chráněných částí přírody Severočeského kraje. Doplňky k rokům 1976-1978 a 1982. Rok 1985. Anotované záznamy. 50 stran. KSSPPOP, Ústí n. L.. PřehledyD
 1993Maršáková M., Podhajská Z. & Ptáčníková M. Bibliografie chráněných částí přírody v ČR, 1991-1992. 147 stran. Edice: Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR Český ústav ochrany přírody. PřehledyD
 1982Maršáková M. & Podhajská Z. Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1964-1966. 99 stran. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. PřehledyD
 1980Maršáková M. & Podhajská Z. Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1979. 93 stran. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. MonografieD
 1981Maršáková M. & Podhajská Z. Bibliografie chráněných častí přírody v ČSR za rok 1980. 192 stran. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. PřehledyD
 1983Maršáková M., Podhajská Z. & Ptáčniková M. Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1981. 112 stran. AOPK ČR. PřehledyD
 1985Maršáková M., Podhajská Z. & Ptáčniková M. Bibliografie chráněných částí přírody za rok 1982. 125 stran. AOPK ČR. PřehledyD
 1988Maršáková M., Podhajská Z. & Ptáčniková M. Bibliografie chráněných částí přírody za rok 1985. 112 stran. AOPK ČR. PřehledyD
 1991Maršáková M., Podhajská Z. & Ptáčniková M. Bibliografie chráněných částí přírody za rok 1988. 115 stran. PřehledyD
 1992Maršáková M., Podhajská Z. & Ptáčniková M. Bibliografie chráněných částí přírody za rok 1989 a 1990. 174 stran. PřehledyD
 1995Maršáková M., Podhajská Z. & Ptáčniková M. Bibliografie chráněných částí přírody za rok 1993. 91 stran. AOPK ČR. PřehledyD
 1996Maršáková M., Ptáčníková M. Bibliografie chráněných částí přírody za rok 1994. 143 stran. AOPK ČR. PřehledyD
 1983Mušková L. Bibliografie chráněných území Severočeského kraje. Doplňky k rokům 1964-1981. Rok 1982. 55 stran. KSSPPOP, Ústí n. L.. PřehledyD
 1969Nevrlý M. Bibliografie Jizerských hor za roky 1945-1968. 58 stran. Edice: Knižnice Jizerských hor sv. 10 Severočeské muzeum v Liberci. PřehledyD
 1981Houfek J. a kol. Bibliografie prací s mapami rozšíření cévnatých rostlin v Československu. 75 stran. Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích. PřehledyD
 1971Gollová M. Bibliografie regionálních bohemik v západoněmecké publicistice za léta 1945-1966. Dil 1. 1 -279. strana. ČSAV ÚČSD. PřehledyD
 1971Gollová M. Bibliografie regionálních bohemik v západoněmecké publicistice za léta 1945-1966. Dil 2. 280 - 578 strana. ČSAV ÚČSD. PřehledyD
 1969Sofron J. Bibliografie Šumavy 1945-1967. 196 stran. Jihočeské muzeum; KSSPPOP, Plzeň. PřehledyD
 1984Sofron J. Bibliografie Šumavy 1968-80 a doplňky za roky 1945-1967. 512 stran. Západočeské muzeum v Plzni. PřehledyD
 1981Dirlbek K., Runstuková J. & Vaníčková V. Bibliografie životního prostředí II (z knižních fondů 1. biologických knihoven přír.fak.). 68 stran. UK FPří. PřehledyD
 1983Dirlbek.K., Runštuková J. & Vaníčková V. Bibliografie životního prostředí III. PřFUK,teoretické základy ochrany přírody. 24 stran. UK FPří. PřehledyD
 1996Culek M. (ed.) Biogeografické členění České republiky. 347 stran. 80-85368-80-3 MŽP ČR. Studijní materiályD
 2006Kirschner J. a kol. Biologická rozmanitost. Identifikace priorit a rozvoje kapacit pro plnění závazků České republiky vyplývajících z Úmluvy o biologické rozmanitosti 228 stran. 80-7212-390-4 MŽP ČR. ZprávaD
 1959Vlk L. Biologická úprava vodních toků. Odborná příručka pro potřeby státní ochrany přírody. 24 stran. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. PříručkaD
 2001Primack R. B. (překlad Jersáková J. a Kindlmann P.) Biologické principy ochrany přírody. (Překlad z amerického originálu). 350 stran. ISBN 80-7178-552-0 Nakladatelství Portál. Studijní materiályD
 1982Bezděčka P. Biologie lesních mravenců a inventarizace jejich hnízd. 31 stran. OV ČSOP Prachatice. MetodikaD
 1981Výskot M. Biomass of the tree layer of a spruce foreat in the Bohemian Uplands. 400 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. MonografieD
 1996Jeník J. Biosférické rezervace České republiky, příroda a lidé pod záštitou UNESCO. 160 stran. 80-85779-31-5 Český národní komitét UNESCO. MonografieD
 2011Zavadil V., Sádlo J. & Vojar J. (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management: Metodika AOPK ČR. 178 stran. ISBN 978-80-87457-18-4 AOPK ČR. MetodikaDPDF
 2005Kelcey J. G. & Rheinwald G. Birds in European Cities. 450 stran. 3-9806817-2-6 MonografieD
 2005Anonym Blaník. Chráněná území ČR, Střední Čechy. 24 stran. Správa CHKO Blaník. MonografieDPDF
 2014Reiterová L. & Vančura P. Boj s invazními rostlinami v národním parku Podyjí. 22 -23. strana. – In: Fabiánová B. (ed.), Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích, AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Kapitola v knizeDPDF
 1995Somol V., Pašek J., Purmová M. & Krupička J. Bolševník velkolepý. (Heracleum mantegazzianum). 10 stran. Řada: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 7 ZO ČSOP č. 29/02 RADNICE. MetodikaD
 2005Nielsen Ch., Ravn H. P., Nentwig W., Wade M. / Překlad: Pergl J., Perglová I., Hejda M. & Pyšek P. Bolševník velkolepý: Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu. 44 stran. 87-7903-214-1 Forest & Landscape Denmark. PříručkaDPDF
 2014Somol V. Bolševníky mezi námi. A co s nimi? 13 -15. strana. – In: Fabiánová B. (ed.), Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích, AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Kapitola v knizeDPDF
 1983Vansa M. Botanická bibliografie jižních Čech III. 79 stran. Jihočeské muzeum. PřehledyD
 1977Šetelová V. Botanické zahrady. 277 stran. SPN. PříručkaD
 2007Čeřovský J., Podhajská Z. & Turoňová D. (eds.) Botanicky významná území České republiky. 408 stran. ISBN 978-80-87051-14-6 AOPK ČR. KatalogD
 2007Růžička J. Brouci (Coleoptera) v sutích Komářího vrchu v katastrálním území Nová Ves u Kraslic. 83 -102. strana. – In: Příroda Kraslicka, 978-80-903590-3-1 Nakl. Jan Farkač. Kapitola v knizeD
 1991Strejček J. Brouci, čeledi Bruchidae, Urodonidae a Anthribidae. 88 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. StudieD
 2006Štorchová H. (ed.) a kol. Budeč 1100 let : (905-2005). II., Příroda - krajina - člověk. [Budeč - 1100 years. II. Nature, Landscape, and People.] 303 stran. ISBN 80-903784-4-7 Občanské sdružení Budeč; Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Sborník tematických článkůDPDF
 1982Rabštejnek O. & Poruba M. Budoucím myslivcům a ochráncům přírody. 197 stran. Nakl. Albatros. MonografieD
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí CITES - evidence živočichů. 2 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 1995Jung J. Čáp bílý - bibliografie z území České republiky (1853-1991). 42 stran. ČSO. MonografieD
 1996Skála P. (ed.) Čechy nad zlato. 60 stran. Řada: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 12 ZO ČSOP Louňovice pod Blaníkem. MetodikaDPDF
 1992Škapec L. a kol. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3: Bezobratlí. 156 stran. ISBN 80-070-0402-5 Príroda, Bratislava. MonografieD
 1988Hudec K., Šťastný K., Sedláček K., Donát P., Randík A. & Varga J. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 1, Ptáci. 176 stran. Edice: Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství SZN, Praha. AtlasD
 1989Baruš V., Bauerová Z., Kokeš J., Král B., Lusk S., Pelikán J., Sládek J., Zejda J. & Zima J. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 2, Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci. 136 stran. Edice: Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství SZN, Praha. AtlasD
 1986Kubát K. Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. 141 stran. TEPS min. hosp.. MonografieD
 2005Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] 760 stran. ISBN 80-86064-96-4 AOPK ČR. PřehledyD
 1996Gajz V., Mlčoch B., Čech S. České středohoří - geologická a přírodovědná mapa 1 : 100.000. ,. Český geologický ústav. MapaD
 1993Kinský J. & Kalík M. České středohoří - Chráněná krajinná oblast. nestránkováno. Fotografické publikaceD
 1985Vorel S., Král J. & Stehlík B. České středohoří. 304 stran. Nakl. Olympla. PrůvodceD
 1979Spůrek M. Československá bibliografie svahových deformací. 139 stran. Geofond - ODIS. PřehledyD
 1981Sedláčková D. a kol. Československá lesnická bibliografie. 241 stran. VÚLHM Jíloviště-Strnady. PřehledyD
 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. 272 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. MonografieD
 1984Stárka V. Český kras. 208 stran. SNK Praha. PrůvodceD
 1982  Český ráj a Poděbradsko. stran,. Kartografie. MapaD
 1980Anonym Česky ráj a Poděbradsko. Soubor turistických map. Měřítko 1 : 100 000 ,. Kartografie. MapaD
 1982Vorel S., Houba M. & Hrdlička O. Český ráj a Podkrkonoší. 382 stran. Nakl. Olympla. PrůvodceD
 2001Bartoš M. et al. Čítanka z východních Krkonoš. 151 stran. ISBN 80-902976-2-5 SEVER - Střed. ekol. výchovy a etiky Rýchory. Studijní materiályD
 2005Rybář P. Člověk a krajina východních Čech. 30 stran. ISBN 80-86838-16-1 SEVER - Střed. ekol. výchovy a etiky Rýchory. StudieD
 1978Prchal V. & Karásková R. Člověk a životní prostředí. Výběrový soupis literatury z fondu Státní vědecké knihovny v Olomouci za léta 1970 - 1977. 47 stran. Státní vědecká knihovna. PřehledyD
 2003Pavelka M. & Smetana V. Čmeláci. 2. vydání 106 stran. Řada: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 28 , ISBN 80-239-1023-X ZO ČSOP č. 76/03 Valašské Meziříčí. MetodikaDPDF
  Anonym Děčínsko. 1 obrazový skládací list. ONV Děčín.  D
 2015Čížek O., Malkiewicz A., Beneš J. & Tarnawski D. Denní motýli v Krkonoších – atlas rozšíření. [Motyle dzienne w Karkonoszach – atlas rozmieszczenia.] 330 stran. ISBN 978-80-87706-88-6 Správa KRNAP. AtlasDPDF
 1996Máchal A., Vlašín M. Desatero domácí ekologie. 76 stran,obr. v textu,.  D
 1982  Deset let Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Bibliografie 1971-1981. 111 stran.  D
 1978Kopecký K. Die Strassenbegleitenden Hasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. 240 stran.  D
 1982Heráň I. Díváme se na zvířata. 216 stran. Řada: Knihy o přírodě Nakl. Panorama.  D
 2001Hruška Jakub & Cienciala Emil Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. 159 stran. ISBN 80-7212-190-1 MŽP ČR; IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů. StudieDPDF
 1982  Dobré životní prostředí je přirozenou kulturní potřebou člověka. stran. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR.  D
 1983Pecina P. Dravci a sovy. 41 stran.  D
 2004Mebs T. / překlad Hudec K. a Mrlík V. Dravci Evropy. Biologie, početnost, ohrožení. Pro každého, kdo chce dravce určit, poznat a chránit. 245 stran. ISBN 80-7222-328-3 Vydavatelství Víkend.. AtlasD
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348