Seznam neperiodických publikací zaměřených na EVVO
Formulář slouží k výběru neperiodických publikací, tj. knih, metodických příruček atd., mimo sborníků z konferencí,seminářů a propagačních materiálů (letáků, skládaček, ...) ,které jsou zařazeny do samostatných nabídek. Seznam je setříděný názvem publikace. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace o publikaci. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je k publikaci připojen souhrn. Ve spodní části formuláře jsou upoutávky na posledně zařazené publikace. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 YearAuthorPublicationEditorTyp pub.DPDF
 2007David P. a Soukup V. 666 přírodních krás České republiky. 1. vydání, 2. dotisk. 224 stran. ISBN 80-7011-717-6 Kartografie. EncyklopedieD
 2015Brejchová Velebná E., Karlová J., Piklová L., Krkoška Lorencová E., Emmer A., Vačkář D. & Mráčková A. (eds.) Adaptace na změnu klimatu ve městech, pomocí přírodě blízkých opatření. 84 stran. ISBN 978-80-260-9309-1 Nadace Partnerství; Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. StudieDPDF
 2012Švecová M., Smrž J. & Petr J. Aktuální otázky biodiverzity v kontextu udržitelného rozvoje. 93 stran. 978-80-905388-1-8 Studijní materiályD
 2006Farkač J. & Božková H. (eds.) Biologická olympiáda. 160 stran. 80-903590-2-7 Nakl. Jan Farkač. MonografieD
 2006Farkač J. & Božková H. Biologická olympiáda. Publikace vydaná ke 40. výročí založení BiO v České republice. 160 stran. ISBN 80-903590-2-7 Nakl. Jan Farkač. MonografieD
 2011Machová J. Biologie člověka pro učitele. [Biology of Man for Teachers.] 270 stran. ISBN 978-80-7184-867-7 Karolinum, nakladatelství UK. Studijní materiályDPDF
 1977Šetelová V. Botanické zahrady. 277 stran. SPN. PříručkaD
 2004Bergatt Jackson J. a kol. Brownfields snadno a lehce. 78 stran. IURS. MonografieDPDF
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí CITES - evidence živočichů. 2 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2002Delegace Evropské komise v Praze Cyklistika pro města - Informace pro zástupce měst a obcí. 80 stran. ISBN 80-7212-197-9 MŽP ČR. Studijní materiályDPDF
 2006Delegace Evropské komise v Praze Cyklistika pro města - Informace pro zástupce měst a obcí. 2. doplněné vydání. 80 stran. IBSN 80-7212-387-4 MŽP ČR. Studijní materiályDPDF
 2010Kocourek J. a kol. Česká republika. Proč být hrdý, že jsem Čech. 485 stran. ISBN 978-80-7445-057-0 Vyd. nakladatelství Freitag & Berndt, Praha. MonografieD
 2006European Communities Děti na cestách - Bezpečně po městě (2. doplněné vydání). Překlad z anglického originálu „Kids on the Move“ Office for Official Publications of the European Communities, 2002. 64 stran. ISBN 80-7212-388-2 MŽP ČR. Studijní materiályDPDF
 2003European Communities Děti na cestách - Bezpečně po městě. Překlad z anglického originálu „Kids on the Move“ Office for Official Publications of the European Communities, 2002. 64 stran. ISBN 80-7212-269-X MŽP ČR. Studijní materiályDPDF
 2016Daniš P. Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Proč naše děti potřebují přírodu pro své zdraví a učení. 74 stran. ISBN 978-80-7212-610-1 MŽP ČR. MonografieDPDF
 2006Institu pro udržitelný rozvoj sídel o.s. Dobrodružství kocoura Brownfielda. 16 stran. IURS. MonografieDPDF
 1976Hlinka B. Dobrý den, pane Barrande. 262 stran. Řada: Kamarád Nakl. Práce.  D
 1976Bouška V. & Kouřimský J. Drahé kameny kolem nás. 352 stran. SPN.  D
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Druhová ochrana. 1 strana. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2011Řešátková K. & Šebešová P. Ekoprovoz ve školách. 85 stran. MŽP ČR. PříručkaDPDF
 2010Vošahlíková T. Ekoškolky a lesní mateřské školy - praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. 73 stran. MŽP ČR. PříručkaDPDF
 2012Vošahlíková T., Kozlová D., Nadace Proměny Ekoškolky a lesní mateřské školy. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. 2. aktualizované vydání 51 stran. ISBN 978-80-7212-593-7 MŽP ČR; SFŽP ČR. MetodikaDPDF
 2013Činčera J. Environmentální výchova: efektivní strategie. 128 stran. ISBN 978-80-904141-1-2 Agentura Koniklec; Brontosauří ekocentrum Zelený klub; MU. StudieDPDF
 2003Doubková Z. et al. Geneticky modifikované organismy - Otázky spojené s jejich vznikem a využíváním. 39 stran. ISBN 80-7212-259-2 MŽP ČR. PříručkaDPDF
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Geograficky nepůvodní druhy a kříženci. 2 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2004Liberko M. Hluk v prostředí - Problematika a řešení. 27 stran. ISBN 80-7212-271-1 MŽP ČR. PříručkaDPDF
 2000Stibralová J. Hospodaříme s MOPíky - minimum vedoucího dětského kolektivu. 32 stran. Řada: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 24 Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Praha. MetodikaDPDF
 2007Dolak J., Farský K., Hušek J., Mejzrová J. & Thelenová J. Chráněná krajinná oblast Jizerské hory. 111 otázek a odpovědí aneb jak se chovat v CHKO a nepoškodit přírodu a krajinu. 19 stran. Správa CHKO Jizerské hory; Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Liberec.  DPDF
 2014Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 1 strana. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 1975Kuncová J. Chráněná území v severních Čechách. 64 stran. Edice: Metodický přehled pro školy sv. 6 KSSPPOP, Ústí n. L.. PřehledyD
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Jak postupovat v případě nálezu zraněného živočicha. 1 strana. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. 3 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2003Kolektiv autorů, sestavila Červenková K. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2003-2010. 127 stran. ISBN 80-86327-32-9 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Krajský úřad - Středočeský kraj. StudieDPDF
 2010Kolektiv autorů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011-2020. 96 stran. ISBN 80-86327-32-9 Krajský úřad - Středočeský kraj; ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. StudieDPDF
 2006kolektiv autorů, sestavil Kříž K. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016. 344 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Krajský úřad - Středočeský kraj. StudieDPDF
 2013Plimer I. / překlad Holčák P. Konec poplašných zpráv o Modré planetě. S předmluvou prezidenta Václava Klause. 183 stran. ISBN 978-80-253-1733-4 Nakl. Fragment. MonografieDPDF
 1996Bárta F. & Stehlík J. Krajem Železných hor nestránkováno. ÚVR ČSOP.  D
 1998Weiss S. Lužické a Žitavské hory. Od Ještědu k Labi. [Das Lausitzer und Zittauer Gebirge - vom Jeschken zur Elbe / The Lusatia and Zittau Mountains - from Ještěd to the Labe.] 275 stran. ISBN 80-901848-7-1 Správa CHKO Lužické hory. Fotografické publikaceD
 2016Činčera J., Jančaříková K., Matějček T., Lupač M., Šimonová P. & Bartoš J. Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy. 55 stran. ISBN 978-80-210-8418-6 MU; Agentura Koniklec. Informační brožuraDPDF
 2010Hřebíček J., Chudárek T., Horsák Z., Piliar F. & Kalina J. Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady. 55 stran. ISBN 978-80-7212-569-2 MŽP ČR. Monografie na CD, DVDDPDF
 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. 48 stran. ISBN 80-86403-10-6 Regionální muzeum v Kolíně. PrůvodceDPDF
 2007Řepka R. Mokřadní ostřice České republiky. 72 stran. ISBN 978-80-254-1349-4 ZO ČSOP Hořepník Prostějov; ÚVR ČSOP. AtlasD
 2010Kolektiv autoru Na koho se obrátit když .... 1 strana. Edice: Projekt EVVOLUCE - výukový materiál Ochrana fauny ČR. Studijní materiályDPDF
 2010Barčiová L., Makoč J. & Melounková V. Na nové adrese. Výukový a metodický materiál k průřezovému tématu environmentální výchova. 16 stran. Edice: Projekt EVVOLUCE - výukový materiál Ochrana fauny ČR. Studijní materiályDPDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. ISBN 978-80-7212-543-2 MŽP ČR. MonografieDPDF
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Naučné stezky okresu Rakovník. 2 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2006Andreska J. Novohradské stezky a cesty. 745 -748. strana. – In: Kolektiv, Novohradské hory a novohradské podhůří, příroda - historie - život, 80-7340-091-X Baset. Kapitola v knizeD
 1978Friedl K. Ochrana přírody na Kladensku. 42 stran. ONV Kladno. PříručkaDPDF
 1974Strejček J. & Kubíková J. Ochrana přírody ve školní praxi. 185 stran. Krajský pedagogický ústav, Praha. Studijní materiályD
 2010Barčiová L., Makoč J., Zůbková K. & Paulerová B. Padouch nebo hrdina. Výukový a metodický materiál k průřezovému tématu výchova demokratického občana a environmentální výchova. 20 stran. Edice: Projekt EVVOLUCE - výukový materiál Ochrana fauny ČR. Studijní materiályDPDF
 1969Scheybal J. V., Beneš B. & Scheybalová J. Památky Jablonecka. Přehled historických památek okresu Jablonec nad Nisou. 134 stran. Severočeské muzeum v Liberci.  D
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Památné stromy. 9 stran. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2011Hrušková M. a kol. přispěvatelé Křivánek J., Kyzlík P., Stonawski J. Podivuhodné stromy. 168 stran. ISBN 978-80-242-2950-8 Nakl. Knižní klub. Fotografické publikaceD
 2003Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Pojďme na to od lesa. Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. 639 stran. Sprava NP a CHKO Šumava. Studijní materiályD
 1887Hyšman F. & Paroubek O. G. Popis okresního hejtmanství Slanského. 128 stran. PříručkaDPDF
 2005Kropáčková L. (ed.) Praktický rádce: Jak chránit životní prostředí na Podblanicku. 2. přepracované vydání 72 stran. ISBN 80-86327-50-7 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. PříručkaDPDF
 1977Štursa J. Prameny Labe. 77 stran. Správa KRNAP.  D
 2014Šoltys V. Proč má kos žlutý nos? O Vlaďčiných ptačích kamarádech a Rákosníčkově daleké cestě do Afriky. 151 stran. Edice: Už to vím! ISBN 80-902623-1-7 Nakl. Edika. MonografieDObsah
 2011Stonawski J. a kol. Program 2020 - zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů ČR. [Programme 2020 of LČR - Provision of Public-Interest Aims.] 64 stran. ISBN 80-86945-17-0 LČR. StudieDPDF
 1906Janda J. Procházky přírodou. 304 stran. Edice: Příroda a její divy sv. 1 Nakl. I. L. Kober. MonografieD
 2005Moore R. J., jr. / překlad Čížková D. Přírodní divy světa. Překlad z anglického originálu "Natural Wonders of the World" z roku 2000. 2. vydání. 320 stran. ISBN 80-7209-691-5 Slovart. AtlasD
 1986Friedl K. & Kárník Z. Přírodou a památkami středních Čech. 176 stran. KSSPPOP, Středočeský kraj. PrůvodceD
 2008Viktora L. Ptačí domovy. 6 stran. ISBN 978-80-254-6792-3 Ochrana fauny ČR. PříručkaDPDF
 2004Šnytr O. & Vonička P. Ptačí oblast Jizerské hory. 2 strany.  DPDF
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Ptačí oblast Křivoklátsko. 2 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2017Voldřichová V. Ptačí zahrada. Náměty pro badatelskou činnost žáků zapojených do projektu "Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami". 159 stran. 978-80-906888-0-3 ORNITA. PříručkaDObsah
 2010Spálenková L. Rádce - Jak chránit životní prostředí ve Středočeském kraji, aneb, Nejčastější dotazy v ekoporadně. 56 stran. Ochrana fauny ČR. PříručkaDPDF
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Revitalizace vodních toků. 2 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2008Štěrba O. a kol. Říční krajina a její ekosystémy. 391 stran. ISBN 978-80-244-2203-9 UP. MonografieDPDF
 2009Smolíková K. Samá voda. 41 stran. Ochrana fauny ČR. Studijní materiályD
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Seznam lokalit navržených do Národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) okresu Rakovník (nejsou v kompetenci ORP). 1 strana. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2015Kverek P. Slavík z dubového lesa. vlastním nákladem. MonografieD
 1899Hansl F. Smíchovsko a Zbraslavsko.. 658 stran. vlastním nákladem. MonografieDPDF
 2010Anonym Stanice pro handicapované živočichy ve Středočeském kraji. 12 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. PříručkaDPDF
 2013Činčera J. Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. 272 stran. ISBN 978-80-904141-0-5 Agentura Koniklec; Brontosauří ekocentrum Zelený klub; MU. MonografieDPDF
 2003Ložek V., Cílek V., Kubíková J. a kol. Střední Čechy, příroda, člověk, krajina. 127 stran. ISBN 80-86569-40-3 Krajský úřad - Středočeský kraj; Nakl. Dokořán. Fotografické publikaceDPDF
 2000Kulík M. Stříbrná nit. 24 stran. Řada: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 23 Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Praha. MetodikaDPDF
 2005Kartografie Praha Tematický atlas Středočeského kraje. 24 stran. ISBN 80-7011-871-7 Kartografie; Krajský úřad - Středočeský kraj. AtlasDPDF
 2007Kartografie Praha Tematický atlas Středočeského kraje. 2. vydání 32 stran. ISBN 978-80-7011-869-6 Kartografie; Krajský úřad - Středočeský kraj. AtlasD
 2005Voženílek P. Ty zmije. 79 stran. ISBN 80-7212-156-1 MŽP ČR. MonografieDPDF
 2010Paulerová B. Úsporná a k životnímu prostředí přívětivá domácnost. 43 stran. Ochrana fauny ČR. PříručkaDPDF
 2012Polášková A. a kol. Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 300 stran. ISBN 978-80-246-1927-9 Karolinum, nakladatelství UK. MonografieD
 2000Viewegh J. Voděradské bučiny. Průvodce naučnou stezkou národní přírodní rezervace. 20 stran. ČZU.  D
 2004Cílek V., Mudra P., Ložek V. et al. Vstoupit do krajiny, o přírodě a paměti středních Čech. 110 stran. ISBN 80-86569-58-6 Krajský úřad - Středočeský kraj; AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. Fotografické publikaceDPDF
 1975Anonym Výchova k péči o životní prostředí, metodické pokyny k všeobecně vzdělávacím předmětům pro posílení výchovy k péči o životní prostředí. 227 stran. MŠ ČSR. Studijní materiályD
 2009Remtová K. Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje. 66 stran. MŽP ČR. SlovníkyDPDF
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Zeleň Rakovníka. 2 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 2009Jáglová V., Šnajdr M. a kol. Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel. Metodická příručka. 77 stran. MŽP ČR. MetodikaDPDF
 2005Andreska J.† Zvířata v nejistotě. 221 stran. ISBN 80-86223-51-5 Baset. MonografieD
 2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Zvláště chráněná území okresu Rakovník (nejsou v působnosti ORP). 3 strany. Měs. ú. Rakovník. InternetDPDF
 1996Bárta F. Železné hory. nestánkováno.  D
 2005Kolektiv autorů Životní prostředí 2005. Statutární město Kladno. 86 stran. ISBN 80-85377-96-9 Měs. ú. Kladno. StudieDPDF
  Anonym Životní prostředí a kdo jej oxlivňuje. stran. MŽP ČR. MonografieDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348