Seznam informačních brožur a materiálů z lesnictví
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
 YearAuthorPublicationTyp pub.DPDF
 2006Roudná Milena Assessment of Capacity-building Needs: Access to Genetic Resources and Bene.t-sharing, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity Important for Agriculture, Forestry and Research Czech Republic. Report of the UNEP/GEF Project. 20 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
 2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
 2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. [The Czech Forestry, version III.] 4 minuty. ÚHÚL Brandýs nad Labem. Video, filmDFilm
 2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany. Správa KRNAP. SkládačkaDPDF
 2009Skupina autorů Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management. 102 stran. MZe ČR. ISBN 80-902623-1-7 Informační brožuraDPDF
 2011Kolektiv autoru Dřevo je naše volba. 8 stran. LČR. LetákDPDF
 2012Ohryzková Lucie a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožuraDPDF
 2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1 -2. strana. MZe ČR. SkládačkaDPDF
 2011Frantík Dan, Karnecká Jana & Slavík Petr Chuchelský háj. 2 strany. Magistrát hlavního města Prahy. LetákDPDF
  Anonym Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR, s. p., Křivoklát. 10 stran. LČR. Informační brožuraDPDF
 2014Kučera Otto, Mrázová Štěpánka & Patková Jana Kamenná tvář hor. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec. SkládačkaDPDF
 2013Anonym Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem. 1 -2. strana. LČR. SkládačkaDPDF
 2011Karnecká Jana & Frantík Dan Les Kamýk. 2 strany. Magistrát hlavního města Prahy. LetákDPDF
  Anonym Lesní pedagogika. Environmentální vzdělávání dětí a mládeže. O lese se učte v lese. 4 strany. LČR. LetákDPDF
 1996Drobník Jaroslav & Damohorský M. Lesní zákon a předpisy související. 274 stran. Nakl. C.H.Beck.  D
 2008Anonym Lesnická naučná stezka Sokol 1 -2. strana. LČR; Lesy ČR, KŘ Liberec. SkládačkaDPDF
 2009Horáček Václav, Polák Stanislav, Bůžek Martin, Ziková Petra, Klik Ivan, Bubrle František, Šampalík František, Kasl Jiří, Heclerová Vladislava & Horáčková Jana Lesnické stavby Plzeňského kraje. [Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen.] 104 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj; Lesy ČR, KŘ Plzeň. ISBN 978-80-254-7014-5 Informační brožuraDAbstrakt
 2012Vrška Tomáš Lesy Národního parku Podyjí. Jaké typy lesních společenstev můžeme vidět při toulkách národním parkem a proč se v nich někde zasahuje a jinde nikoliv. 12 strany. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
 2011Frantík Dan & Karnecká Jana Lesy v Hodkovičkách. 2 strany. Magistrát hlavního města Prahy. LetákDPDF
 2008Horáček Václav Lesy v Plzeňském kraji. [Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-254-6993-4 Informační brožuraDAbstrakt
 2002Anonym Malé Arboretum Černá Studnice. 1 -2. strana. LČR; Lesy ČR, KŘ Liberec. SkládačkaDPDF
 2006Kolektiv autoru Máme lístek pro všechny! Otevírací doba: 24 hodin denně 365 dní v roce. 32 stran. LČR. Informační brožuraDPDF
 2013Spolek Patron Maxovská křížová cesta z Horního Maxova přes Slovanku k Seibtově studánce. 2 strany. LČR; ZŠ Liberec - Ostašov; Krajský úřad - Liberecký kraj. SkládačkaDPDF
 2012Charvát Antonín & Mikulka Jan Metodická příručka: Uplatnění náhrad škod způsobovaných zvěří. 70 stran. MZe ČR. Informační brožuraDPDF
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 17. V šeru rýchorského pralesa. 2 :02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 18. Mrtvé dřevo - živý les. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 37. Návrat jedle do krkonošských lesů. 2 :09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2012Kajzarová Eva Mrtvé dřevo - živý les. 32 stran. Správa KRNAP. Informační brožuraDPDF
 2014Kavková Markéta Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec. SkládačkaDPDF
 2013Šťastná Daniela, Polman Milan a kolektiv Naučná a prožitková stezka "Hravé putování ještědským lesem, když smích si odsud nesem". 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec; ZŠ Liberec - Ostašov. SkládačkaDPDF
 2000Vodolánová Jana & Kučera Jiří Naučná stezka Hostivické rybníky. 4 strany. ZO ČSOP č. 11/02 Hostivice. SkládačkaDPDF
 2011Němcová Lenka, Dóša Július, Köhler Václav & Sýkorová Jarmila Naučná stezka Karlovské bučiny. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec; AOPK ČR; ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou. SkládačkaDPDF
 2012Anonym Naučná stezka Královská rokle. 5 stran. LČR. LetákDPDF
 2010Peterka Jiří Oborní chovy v Plzeňském kraji. [Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen.] 80 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-260-2051-6 Informační brožuraDAbstrakt
 1978Anonym Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu, 2. díl. 80 stran,. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR. Informační brožuraD
 1978Sum A. Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu. ,. SNTL, Praha; Rada pro životní prostředí při vládě ČSR. Informační brožuraD
 1978Anonym Ochrarn zemědělského a lesního půdního fondu, 1. díl.. 76 stran,. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR. Informační brožuraD
 2004Vonička Pavel Podpora dutinového ptactva v Jizerských horách. 2 strany. Správa CHKO Jizerské hory; Lesy ČR, KŘ Liberec. SkládačkaDPDF
  Benešová Ludmila Poradenské služby v lesním hospodářství. 8 stran. MZe ČR. SkládačkaDPDF
 2009Moucha P., Pecha M. & Štěpánek P.Foto: Pecha M. Kresby: Popeltová Renata Průvodce naučnou stezkou U Eremita. 23 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. Informační brožuraDPDF
 2015Machart Kameel Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. 3 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. SkládačkaDPDF
 2015Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. Pracovní list k naučné stezce. 2 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. SkládačkaDPDF
 2011Kolektiv autoru Semenářský závod. 12 stran. LČR. Informační brožuraDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348