Seznam informačních brožur a materiálů z botaniky
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
12
 YearAuthorPublicationTyp pub.DPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana. MŽP ČR. LetákDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-393-9 PrůvodceDPDF
 2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany. SVSMP. SkládačkaDPDF
 2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
 2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
 2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
  Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. SkládačkaD
 2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-441-2 PrůvodceDPDF
 2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran. Správa CHKO České středohoří. Informační brožuraDPDF
 2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. [Czech karst protected landscape area.] 2 strany. Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
 2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany. AOPK ČR. SkládačkaDPDF
 2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany. Správa CHKO Český les. SkládačkaDPDF
 2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2011Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Geologicko paleontlogické významné krajinné prvky. 32 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
 2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. LetákDPDF
 2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2000Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Blaník (CZ). 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2006Kinský Jiří Chráněná krajinná oblast České středohoří. 2 strany. Správa CHKO České středohoří. SkládačkaDPDF
 2005Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
 2009Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. AOPK ČR. SkládačkaDPDF
 1982Moucha Petr Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. KSSPPOP, Středočeský kraj. SkládačkaDPDF
 2004Pořízek Ladislav Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. 8 stran. Správa CHKO Kokořínsko. SkládačkaDPDF
 2006Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. Správa CHKO Křivoklátsko. SkládačkaDPDF
 2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. AOPK ČR. SkládačkaDPDF
 2010Správa CHKO Lužické hory Chráněná krajinné oblast Lužické hory - 122 nejčastějších otázek a odpovědí. 32 stran. Správa CHKO Lužické hory. Informační brožuraDPDF
 2012Ohryzková Lucie a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožuraDPDF
 2012Ohryzková Lucie & Popelářová Marie Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
 1995Sýkorová Jarmila Chráněné rostliny Liberecka. 43 stran. Okr.ú. Liberec. PrůvodceD
 2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1 -2. strana. MZe ČR. SkládačkaDPDF
 2018Görner Tomáš Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii, jejich charakteristiky, výskyt a možnosti regulace. 213 stran. AOPK ČR. Řada: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-7620-001-2 MetodikaDPDF
 2005Hřebík Š., Pondělíček M., Špryňar Pavel & Tichý T. Karlštejn - Koda. 2 strany. Agentura Koniklec; Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
 2001Lisická Eva Lišajníky - ohrozené partnerstvo. - , 3 pp. [text skládačky k výstave] 3 strany. Tekovské múzeum Levice. SkládačkaD
 1996Liška Jiří Lišejníky a znečištění ovzduší. 8 stran. Tereza - sdružení pro ekologickou výchovu. ISBN 80-254-1453-1 SkládačkaD
 2015Jakub Opršal & Michal Skalka Lišejníky. Jednoduchý klíč k určování. 2 strany. Správa KRNAP. SkládačkaDPDF
 2002Anonym Malé Arboretum Černá Studnice. 1 -2. strana. LČR; Lesy ČR, KŘ Liberec. SkládačkaDPDF
 2010Barták Roman, Konupková Kalousová Štěpánka & Krupová Barbora Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.). 34 stran. Krajský úřad - Moravskoslezský kraj; ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 12. Kamenná moře. 2 :12 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 16. Morušková kleč. 2 :02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 21. Krkonošské louky. 2 :09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 22. Orchideje Krkonoš. 2 :04 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 25. Jeřáb sudetský - rodák z Krkonoš. 2 :09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 26. Zvonek český nebo krkonošský? 2 :07 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 27. Léčivé rostliny v životě horalů. 2 :01 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 28. Šťovík a další vetřelci. 2 :00 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 29. Tajemný svět lišejníků. 1 :59 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 31. Příběh modrého hořce. 2 :00 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 32. Kýchavice bílá a další jedovaté krásky z hor. 2 :13 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 36. Z klenotnice krkonošských endemitů. 2 :14 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 37. Návrat jedle do krkonošských lesů. 2 :09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 38. Suchopýr, provazovka a Krakonošovy vousy. 2 :03 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 39. Smilkové louky. 2 :12 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štechová Táňa, Holá Eva, Ekrtová Ester, Manukjanová Alžběta & Kučera Jan Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality. Metodika AOPK ČR. 64 stran. AOPK ČR. Řada: Metodika AOPK ČR ISBN: 978-80-87457-97-9 MetodikaDPDF
 2012Máčka Zdeněk Mrtvé dřevo součást říční krajiny Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
 1998Kolečková Zina, Šimečková Barbora & Sabbatha Fraňo Národní přírodní rezervace Hůrka - průvodce naučnou stezkou s nejhlubší českou propastí. 19 stran. ZO ČSOP č. 76/03 Valašské Meziříčí; AOPK ČR, krajské středisko Olomouc. Informační brožuraDPDF
 2009Kolektiv autorů Natura 2000 v Plzeňském kraji. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. SkládačkaDPDF
 2007Hůla Petr (ed.), Povolná Jana, Tučková Petra, Černá Květa, Linhartová Renata & Embertová Renata Natura 2000. Křivoklátsko. 18 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. Informační brožuraDPDF
  Petr Jiří, Štursa Jan, Frýda Jindřich & Pelech Petr Natura bohemica CZ. 28 minut. MŽP ČR. Video, filmDFilm
  Petr Jiří, Štursa Jan, Frýda Jindřich & Pelech Petr Natura bohemica EN. 27 minut. MŽP ČR. Video, filmDFilm
 2012Pavličová Kateřina, Zelenková Eva, Andres Roman, Sahula Vlastimil & Kadlec Miroslav Naučná stezka "Pod stromy". Lesní závod Konopiště. 13 tabulí. Lesy ČR, LZ Konopiště. Propagační materiályDPDF
 2014Anonym Naučná stezka Chanovice. 1 strana. MAS Pošumaví. LetákDPDF
 2011Němcová Lenka, Dóša Július, Köhler Václav & Sýkorová Jarmila Naučná stezka Karlovské bučiny. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec; AOPK ČR; ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou. SkládačkaDPDF
 2002Šnaidaf Emil Naučná stezka Koukolova hora - Kotýz. 2 strany. ZO ČSOP Beroun. SkládačkaDPDF
 2010Anonym Naučná stezka Lesní panorama - Velíz. 2 strany. IVS LČR Křivoklát. SkládačkaDPDF
    Naučná stezka Pamatné stromy Karlštejska. 2 strany. Venkov o. s.. SkládačkaDPDF
 2010Huml L., Karhánková I., Remar R., Škoudlinová A., Tichaiová M. & Tichai M. Naučná stezka Rakovník, příroda a historie. 2 strany . R.O.S. Fénix; NSEV Kladno-Čabárna. LetákDPDF
 2010Pecha Miroslav, Pecha Miroslav ml. & Šnaidauf Emil Naučná stezka Skryjský luh. 2 strany. IVS LČR Křivoklát. SkládačkaDPDF
 2010Anonym Naučná stezka Údolí ticha. 2 strany. IVS LČR Křivoklát. SkládačkaDPDF
 1951Dvořák K. Největší škůdce fazolizrnokaz fazolový. 2 strany. Nakl. Brázda.  D
 2018Řehounek Jiří Objevte svou pískovnu. 2 strany. Calla. SkládačkaDPDF
 2009Kolektiv autorů Ohrožený druh není suvenýr. Pomozte nám chránit ochrožené druhy rostlin a živočichů. (CITES). 2 strany. AOPK ČR. LetákDPDF
 2008Patzelt Zdeněk a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice. [Nature Conservation and Landscape Protection in the Czech Republic.] AOPK ČR; MŽP ČR. Video, filmD
 2014Michálek Jaroslav Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-10-3 Informační brožuraDObálka a obsah
 2005Anonym Památné stromy města Berouna v proměnách. 2 strany. MÚ Beroun. SkládačkaDPDF
 2001Málek Aantonín., Ciroková Jitka, Kynclová Milena & Blahovcová Dita Památné stromy okresu Beroun . II. 10 stran. Muzeum Českého krasu. SkládačkaDPDF
 2001Málek Aantonín., Ciroková Jitka, Kynclová Milena & Blahovcová Dita Památné stromy okresu Beroun. I. 10 stran. Muzeum Českého krasu. SkládačkaDPDF
 2010Michálek Jaroslav, Lepš Vladimír & Uhlík Petr Památné stromy Plzeňského kraje. [Geschützte Bäume des Pilsener Beziks / Memorable trees of the Plzeň region.] 64 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Informační brožuraDAbstrakt
 2007Anonym Památné stromy ve správním obvodu města Beroun jako obce s pověřeným obecním úřadem. 2 strany. MÚ Beroun. SkládačkaDPDF
 2010Kolektiv autorů Památné stromy. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. Řada: Soubor informačních letáků o životním prostředí sv. 3 LetákDPDF
 2012Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
 1980Blahůšek Z. et al. Povodím Botiče. 29 stran. ZO ČSOP č. 01/04 Botič - Rokytka. PrůvodceD
 2010Klaudys Martin Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. SkládačkaDPDF
 2012Amler Pavel Pozoruhodné stromy Českeho krasu. 2 strany. Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
 2000Kolektiv autorů Protected Landscape Area Blaník (An). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
  Anonym Průhonický park, příroda s historií. 6 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. SkládačkaD
 2013Správa CHKO Český les Průvodce Americkou zahradou. 4 strany. Správa CHKO Český les; ZO ČSOP Sylva Lunae. Informační brožuraDPDF
 1993Faltys Vladimír Průvodce dětským arboretem v Pardubicích. nestránkováno. Český ústav ochrany přírody. PrůvodceD
 2009Peckert Tomáš, Cehláriková Petra, Prokopová Milena & Nováková Barbora Průvodce naučnou stezkou PR Podkovák. 2 strany. Správa CHKO Český les. SkládačkaDPDF
 2009Moucha P., Pecha M. & Štěpánek P.Foto: Pecha M. Kresby: Popeltová Renata Průvodce naučnou stezkou U Eremita. 23 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. Informační brožuraDPDF
 2009Jančaříková Irena, Jäger Ondřej & Špryňar Pavel Průvodce naučnou stezkou Zlatý Kůň. 16 stran. Správa CHKO Český kras. Informační brožuraDPDF
 2008Fedlička J. & Embertová R. Foto: Hůlka P., Prokůpek B., Vápeník L. Průvodce po naučných stezkách Chráněné krajinné oblasti Křivokládska. 31 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. ISBN 978-80-87051-42-9 Informační brožuraDPDF
 2008ZO Salamandr Příklady dobré praxe v ochraně přírody (v chráněných krajinných oblastech v Moravskoslezském kraji). 22 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
 2007Barták Roman, Bajer Vojtěch & Vlčková Petra Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. 46 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
 2014Mocek Bohuslav Příroda Kunětické hory. 6 stran. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Informační brožuraDPDF
 2013Mocek Bohuslav Příroda písčin u Čeperky. 6 stran. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Informační brožuraDPDF
 1999Škoudlínová Alena (ed.) Spolupráce: Mudra Pavel, Ložek Vojen , Laňka Václav Příroda Rakovníka a jeho okolí. ISBN 80-858618-27-X 28 stran. Okr.ú. Rakovník; Měs. ú. Rakovník; Rabasova galerie v Rakovníku. Informační brožuraDPDF
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348