Seznam informačních brožur a materiálů z ochrany přírody
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z ochrany přírody a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123456
YearAuthorPublicationEditorSkupinaTyp cit.Type public.Bibl.DPDF
2011  20 let Greenpeace v České republice. 8 stran Greenpeace Česká republika  Populárně naučná  Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. 8 stran MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Orn Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Mam Mykol EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Her EVVO DPDF
2008Štěpánek Petr, Hůla Petr & Kasalický Ivan 30 let Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 42 stran Správa CHKO Křivoklátsko  Populárně naučná  Opk DPDF
1980Anonym 35 let rozvoje socialistické páce o životní prostředí v ČSR. 65 . strana,1 foto, Rada pro životní prostředí při vládě ČSR     Opk DVideo
2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Orn EVVO DPDF
2006Hošek Michal, Kozubková Jitka, Pešout Pavel, Plesník Jan & Zohorna Jan Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 8 stran AOPK ČR  Populárně naučná  Opk DPDF
2009Flousková Zdeňka (ed.), Harčarik Josef, Klimeš Miloslav, Kulich Jiří, Hušková Blažena, Hušek Jiří & Mejzrová Jana Apartmány Ano či Ne. Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš. 44 stran ISBN 978-80-86527-24-6 Náš kraj o.s.  Populárně naučná  EVVO Opk DPDF
2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran ISBN 80-7212-393-9 MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Opk DPDF
2007Stejskalová Eliška & Zapletalová Hana Architektura Českého krasu. 4 strany Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  Opk DPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1995Šafránek Jiří a Plšek Václav Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. 2 strany Moravský ornitologický spolek ; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučná  Opk EVVO DPDF
2010Křenek Daniel, Pavelka Jiří & Brinke Tomáš Beskydy a Horní Vsacko - významné ptačí území roku 2010. 16 stran ČSO ; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Populárně naučná  Opk Orn Les Bo DPDF
2004Brožová Jana (ed.) Biologická rozmanitost v České republice. 58 stran ISBN 80-7212-344-0 MŽP ČR  Odborná práce  Žp Opk D
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany Česká geologická služba ; Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Geol DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). [Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky.] 4 strany Česká geologická služba ; Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Geol DPDF
2006Grulich Vít & Hora Jan Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
1995Petřík Miroslav a Plšek Václav Bonnská úmluva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. 2 strany Moravský ornitologický spolek ; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučná  Opk EVVO DPDF
2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran ISBN 80-7212-441-2 MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Opk DPDF
2009Flašar Jan & Vosátka Tomáš Brzdíme vodu v Kremžské kotlině. 2 strany Správa CHKO Blanský les ; DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie  Populárně naučná  Opk DPDF
2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran Sv. 2013 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
Anonym Břehyňský a Novozámecký rybník. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk DPDF
2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran Krajský úřad - Pardubický kraj  Populárně naučná  Orn Opk Mam DPDF
2007Šimeček Karel & Brinke Tomáš Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví - významné ptačí území roku 2007. 16 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. [The Czech Forestry, version III.] 4 minuty ÚHÚL Brandýs nad Labem  Populárně naučná  Les Opk EVVO DFilm
2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2004Ministerstvo životního prostředí Cena ministra životního prostředí 1994 - 2004. 92 stran ISBN 80-7212-315-7 MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Person DPDF
2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany Správa KRNAP  Populárně naučná  Opk Les DPDF
2010  Cinibulkova naučná stezka - pracovní listy.. 2 strany Správa CHKO Kokořínsko ; Měs. ú. Mšeno  Abstrakt posteru  Opk EVVO DPDF
  Cinibulkova naučná stezka - tabule.. 2 strany Správa CHKO Kokořínsko  Abstrakt posteru  Opk EVVO DPDF
2010Úmluva CITES & Evropská unie CITES - Informace o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin po vstupu České republiky do EU. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk DPDF
2006Anonym CMS. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Orn Mam Her DPDF
2011Lazárek Petr Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2010Anonym Czech Companies Providing Environmental Technologies And Services. [České environmentální technologie.] 4 strany MŽP ČR  Informační článek  Opk EVVO DPDF
2007Anonym Czech Research in Antarctica. [Český výzkum v Antarktidě.] 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. [White Stork - The Bird of the Year 1994.] 20 stran Sv. 1994. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran Sv. 2014 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2008Radikovská Štěpánka Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran ZO ČSOP č. 08/01 Klenice  Odborná práce  Opk Orn DPDF
1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran Sv. 1995. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran Sv. 2016 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran Správa CHKO České středohoří  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2009Šebestian Jiří & Brinke Tomáš Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran ČSO ; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. [Czech karst protected landscape area.] 2 strany Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2002Budil Petr & Jäger Ondřej Český kras. Geologie Chráněných krajinných oblastí České republiky. 3 strany Česká geologická služba  Populárně naučná  Geol Opk DPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany AOPK ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany Správa CHKO Český les  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde žije? 2 strany Správa CHKO Český les  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
Štěpánová Jana Český svaz ochránců přírody - přidejte se k nám. 2 strany ÚVR ČSOP  Populárně naučná  Opk DPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran Sv. 2017 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2008Správa CHKO Beskydy Desatero slušného chování návštěvníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 1 strana Správa CHKO Beskydy  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru DMS Zvíře v nouzi. 1 strana Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
2010Kolektiv autorů Domácí chov zvířat. 2 strany Sv. 4. NSEV Kladno-Čabárna Soubor informačních letáků o životním prostředí Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2019Hlaváč Václav, Anděl Petr, Matoušová Jitka, Dostál Ivo, Strnad Martin, Immerová Barbara, Kadlečík Ján, Meyer Hildegard, Moţ Radu, Pavelko Anatoliy, Hahn Elke & Georgiadis Lazaros Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích. [Wildlife and Traffic in the Carpathians. Guidelines how to minimize the impact of transport infrastructure development on nature in the Carpathian countries.] 244 stran ISBN 978-80-7620-030-2 AOPK ČR  Odborná práce  Opk DPDF
2003Tejrovský Vít, Lacina David & Málková Petra Doupovské hory – významné ptačí území roku 2003. 16 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2011Lazárek Ondřej & Lazárek Petr Drobné sakrální památky v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Malý průvodce krajinou spirituálních staveb. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru Drvotova naučná stezka povodím středního Kačáku. 2 strany NSEV Kladno-Čabárna  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2018Jongepierová Ivana, Pešout Pavel & Prach Karel Ekologická obnova v České republice II. 204 stran ISBN 978-80-88076-83-4 AOPK ČR  Odborná práce  Opk Žp DPDF
2012Jongepierová Ivana, Pešout Pavel, Jongepier Jan Willem & Prach Karel Ekologická obnova v České republice. 148 stran ISBN 978-80-87457-31-3 AOPK ČR  Odborná práce  Opk Žp DPDF
1978Blažek B. & Reichel J. Ekologické styly jednání - jejich pojetí a využití v sociálně ekologickém výzkumu. 57 stran,lit.,1 blokové schéma,č. 1/78,MP, Ústav pro výzkum kultury  Odborná práce  Opk D
2010Pfiffner Lukáš & Balmer Oliver (FiBL) Ekologické zemědělství a biodiverzita. Podle švýcarského originálu Biolandbau und Biodiversitat. 2. aktualizované vydání. 4 strany ISBN 978-80-87371-09-1 Bioistitut  Překlad z originalu  Opk EVVO DPDF
1978Asingr J. & Martinů M. Ekonomické efektivnost odvodnění v horských a podhorských oblastech. 53 stran,16 tab.,2 přil., Výzk. ús. rnelior.  Odborná práce  Opk D
2012Ekoporadní ORSEJ Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. 2 strany Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Vermouzek Zdeněk, Opršalová Irena, Bajerová Alena, Popelka Jiří, Šaj Petr & Zatloukalová Eva Ekoporadny Olomouckého kraje. 6 stran Muzeum Komenského v Přerově  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2006Anonym EUROBATS. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Mam DPDF
2006Anonym Evropsky významné druhy živočichů v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 0 , Správa CHKO Žďárské vrchy  Odborná práce  Opk DPDF
2011Kolektiv autorů Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. 41 stran ISBN 978-80-87457-20-7 AOPK ČR  Odborná práce  Opk DPDF
2007Severa Michal a kolektiv Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny. 51 stran MŽP ČR  Odborná práce  EVVO Opk DPDF
2004Anonym Fond soudržnosti Evropské unie - Jak získat finanční prostředky z Fondu soudržnosti. 16 stran MŽP ČR  Informační článek  EVVO Opk DPDF
1996Čech Pavel Genofondový projekt ČSOP Vlašim Alcedo. 1 strana ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO  Populárně naučná  Orn Opk D
1981Němec J. Geologické jednotky Středočeského kraje. 29 stran,14 foto,1 kresba,lit., SSPPOP, Praha  Odborná práce  Opk D
2006Kühn Petr Geologické zajímavosti Libereckého kraje. 125 stran ISBN 80-239-6366-X Krajský úřad - Liberecký kraj  Populárně naučná  Opk Geol DPDF
2011Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Geologicko paleontlogické významné krajinné prvky. 32 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Geol Bo Zoolog DPDF
1977Ziegler V. Geologický průzkum, těžba a ochrana přírody. 20 stran,12 foto,lit., KSSPPOP, Středočeský kraj  Odborná práce  Opk D
2016Rojík Petr Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. 2 vydání. 195 stran ISBN 978-80-88017-25-7 Krajský úřad - Karlovarský kraj  Populárně naučná  Geol Opk DObálka a obsah
2007Neřoldová Lenka & Rus Ivo Hánín. 48 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk EVVO DPDF
2004Polášek Zdeněk & Lacina David Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. 16 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2008Jeřábková Lenka Hnědí skokani České republiky - určovací klíč. 2 strany AOPK ČR  Odborná práce  Her Opk EVVO DPDF
1979Siegl B. Honitba v Československu. 1 obr. mapa, Výbor pro cestovní ruch Praha  Odborná práce  Opk D
2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2000Hrazdílová Martina & Vermousek Zdeněk Hostýnské vrchy ptačí oblast soustavy Natura 2000. 4 strany Muzeum Komenského v Přerově  Populárně naučná  Opk DPDF
2012Běťák Jan Houby v Národním parku Podyjí. Krátká vycházka do tajemné říše hub. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk Mykol EVVO DPDF
2012Kacetl Jiří Hrady středního Podyjí. Malý průvodce údolím řeky Dyje na pomezí jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. 12 stran Sprava NP Podyjí ; Jihomoravské muzeum Znojmo  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
Anonym Chemie a životní prostředí - aktivity České republiky a v České republice. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2008Neuwirthová Helena, Tomášková Lenka & Chobotská Hana Chov dravců a sov v souladu s českou a evropskou legislativou. 14 stran ISBN 978-80-87051-43-6 AOPK ČR  Odborná práce  Opk Orn DPDF
2010Prošková Jiřina & Jedlička Josef Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko - Vzdělávací programy 2010-2011. 11 stran Křivoklátská o. p. s  Informační článek  Opk EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Blaník (CZ). 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
1981Kubát K. & Vlček M. Chráněná krajinná oblast České středohoří - Lovoš - Boreš. 31 stran,obr. v textu, ONV Litoměřice.  Odborná práce  Opk D
1981Kinský J,, Kubát K. & Vlček M. Chráněná krajinná oblast České středohoří Lovoš - Boreř - průvodce po naučné stezce. 31 stran,29 foto,4 mapky,12 kreseb,lit., ONV Litoměřice.  Odborná práce  Opk D
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348