Detail publikace.
 
Název: Ochrana přírody
Název pro citace: Ochrana přírody
Alternativní název: Journal of the State Nature Conservancy
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1992
Vychazí: 6x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
Vydavatel 2:
ISBN: není
ISSN pro tisk: 1210-258X
Návaznost: Od r. 1946 do r. 1975 Ochrana přírody, navazuje od r. 1976 do r. 1991 na čas. Památky a příroda ISSN 0139-9853 a od r. 1992 nese opět název Ochrana přírody
Zaměření: Přináší odborné články o problémech ochrany přírody a krajiny obecně, k ochraně zvláště chráněných území i k ochraně druhů.
Stav v databázi: Jsou zařazeny úplné obsahy časopisu z ročníků 47/1992 až 75(6)/2020 a Zvláštní čísla 2010, 2012
Práva: © Agentura ochrany přírody a krajiny. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov ve spolupráci se Správou jeskyní ČR, Květnové nám. 3, 252 43 Průhonice
Mail: ochrana.prirody@nature.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99725b64-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 507 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348