Detail: Bionomicko-etologická studie o netopýru velkém Myotis myotis (Borkdensen, 1797) prováděná na letních koloniích.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Holečková D.
Název: Bionomicko-etologická studie o netopýru velkém Myotis myotis (Borkdensen, 1797) prováděná na letních koloniích.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 1982
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 168 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna biologie
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Mammalogie;
Hesla: Bionomie; Ekologie;
ID: 45203 D.zařaz.: 27.11.2006 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Vohralík V., Anděra M.
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348