Detail citace
 
Autor: Miroslav Čapek & Marcel Honza
Název: Dokumentační výzkum ptáků (Aves) v zájmovém území PVE Dlouhé Stráně. In: Závěrečná zpráva projektu " Posouzení vlivu výstavby PVE Dlouhé Stráně na floru a faunu zájmového území ". ÚEK AV ČR Brno.. Medz.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 1996
Publikace: Neveřejná
Strana: 36 . strana
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Závěrečná výzk.zpr.
V bibliotéce: Ornitologie;
Hesla: Dosud nezařazeno;
Poznámka: Část: Výskyt a zhodnocení procesů sukcese a formování společenstva a populačních hustot ptáků.
ID: 45141 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: Čapek M.
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348