Seznam přírodních parků
Formulář obsahuje seznam přírodních parků. Přírodní park (zkracováno jako PřP) je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Seznam se využívá při přiřazování lokality k citaci a následně k výběru citací přiřazených k zvolené lokalitě. Na základě seznamu okresů spadají jednotlivé PřP jsou připojené citace automaticky přiřazeny i k těmto nadřízeným lokalitám. S využitím přesměrováním na www stránky vlastnící jednotlivé kraje se kliknutím na tlačítko Popis se zobrazí informace k PřP a tlačítkem Mapka se zobrazí případně mapka. Dále použitím tlačítka C se zobrazí přiřazené citace. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348