ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksHome Souhrné vyhledávání New placed quotes
The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
21.05.2019 Redakce (2019): Omluva redakce. [Erratum.] Mykologické listy 141: : 85 . strana Mykologické listyDPDF
21.05.2019 Kotlaba F. (2019): Za profesorem dr. A. J. Novackým, PhD. [Phytopathologist Professor A.J. Novacký (1933–2014) passed away.] Mykologické listy 141: : 81 -84. strana Mykologické listyDPDF
21.05.2019 Nováková A. (ed.) (2019): Workshop MICROMYCO 2018 (abstrakty). [Workshop MICROMYCO 2018 (abstracts).] Mykologické listy 141: : 33 -80. strana Mykologické listyDPDF
21.05.2019 Kubátová A. & Hubka V. (2019): Nález koprofilní houby Penicillium paradoxum na Křivoklátsku. [Record of the coprophilic fungus Penicillium paradoxum in the Křivoklát region.] Mykologické listy 141: : 24 -32. strana Mykologické listyDPDF
21.05.2019 Holec J., Beran M. & Brom M. (2019): Durandiella gallica – vzácná nebo přehlížená houba čerstvě padlých jedlí? [Durandiella gallica – rare or overlooked species of freshly fallen fir trees?] Mykologické listy 141: : 13 -23. strana Mykologické listyDPDF
21.05.2019 Ševčíková H. (2019): Ekologie a rozšíření hlívy číškovité – Tectella patellaris ? v České republice. [Ecology and distribution of Tectella patellaris in the Czech Republic.] Mykologické listy 141: : 1 -12. strana Mykologické listyDPDF
20.05.2019 Bosák J. (2018): Nález roupce Molobratia teutonus (Linnaeus, 1767) (Diptera: Asilidae) v Národním parku Podyjí. [Record of Molobratia teutonus (Linnaeus, 1767) (Diptera: Asilidae) in Podyjí National Park.] Thayensia 15: : 265 -268. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Dítě P. (2018): První nález Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) (Lepidoptera: Noctuidae) na Znojemsku. [First Record of Diachrysia zosimi (Hübner, 1822 (Lepidoptera: Noctuidae) in the Znojmo district. ] Thayensia 15: : 261 -264. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Kozdas J. (2018): Vila v ulici Na Vyhlídce 1581/5 ve Znojmě v širším uličním, historickém městském a krajinářském kontextu. [The Villa at Na Vyhlídce Street 1581/5 in Znojmo in a wider street, historical, urbanistic and landscape context.] Thayensia 15: : 249 -260. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Komzák P. & Chvojka P. (2018): Chrostíci (Insecta, Trichoptera) Národních parků Podyjí/Thayatal a vybraných lokalit Znojemska. [Caddisflies (Insecta, Trichoptera) of Podyjí/Thayatal National Parks and the Znojmo district (Czech republic, Austria).] Thayensia 15: : 193 -248. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Škorpík M. (2018): Pestrokrovečníkovití (Coleoptera: Cleridae) Znojemska s poznámkami k jejich rozšíření, biologii a ochraně. [Checkered Beetles (Coleoptera: Cleridae) of Znojmo district with notes on their distribution, biology and protection.] Thayensia 15: : 117 -192. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Stejskal R. (2018): Nové nálezy brouků (Coleoptera) v městském parku ve Znojmě. [New records of beetles (Coleoptera) in the Municipal park of Znojmo.] Thayensia 15: : 103 -116. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Machač O., Mačát Z., Jelínek A. & Reiter A. (2018): Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje. [Fen raft spider Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: PISAURIDAE) in the Dyje river basin.] Thayensia 15: : 95 -102. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Krejčí T. (2018): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017. [The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2017.] Thayensia 15: : 77 -94. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Němec R., Grulich V., Filippov P., Reiterová L. & Musil Z. (2018): Cévnaté rostliny národních parků Podyjí a Thayatal (1982–2018). [Vascular Plants of Podyjí/Thayatal National Parks (1982–2018).] Thayensia 15: : 9 -76. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 Dřevojan P. (2018): Mléč bahenní (Sonchus palustris) na Znojemsku. [Sonchus palustris in the Znojmo District (south-western Moravia, Czech Republic).] Thayensia 15: : 3 -8. strana ThayensiaDPDF
20.05.2019 (2018): Thayensia. Sborník původních vědeckých prací z Podyjí. Číslo 15 (2018). Správa Národního parku Podyjí Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě. ISBN 978-80-86974-22-4 (Jihomoravské muzeum ve Znojmě p.o.). [Thayensia. Sammelbuch der ursprünglichen wissenschaflichen Arbeiten aus Podyjí / Collection of scintific papers from Podyjí/Thayatal. Nummer / Volume 15 (2018).] Thayensia 15: : 1 .-2. obálky ThayensiaDPDF
16.05.2019 Pešout P., Tlustošová D., Pavelka J. & Urban J. (eds.) (2018): Blaničtí rytíři. Přehled držitelů ocenění Blanický rytíř (1999-2018). 2. doplněné vydání. ISBN 978–80–87964–18–7 Pod Blaníkem 22(44)14(2)sam.příl.: : 88 stran ISBN 978-80-87964-18-7 Pod BlaníkemDPDF
16.05.2019 Redakce (2019): Pozvánka na exkurze MOS. Moudivláček 2019(1): : 7 -8. strana MoudivláčekDPDF
16.05.2019 Kačaba L. (2019): Ptáci v Bibli (1. část). Moudivláček 2019(1): : 6 -7. strana MoudivláčekDPDF
16.05.2019 Šírek J. (2019): Zajímavosti ze střední Moravy za říjen 2018 - březen 2019. Moudivláček 2019(1): : 6 . strana MoudivláčekDPDF
16.05.2019 Ševčíková K. (2019): Slučí hodinovka. Moudivláček 2019(1): : 5 . strana MoudivláčekDPDF
16.05.2019 Horák K. (2019): Kavka obecná: cílový druh JMP ČSO - Pomozte nám s mapováním! Moudivláček 2019(1): : 4 -5. strana MoudivláčekDPDF
16.05.2019 Lukášová J. (2019): Hospodaření MOS v roce 2018. Moudivláček 2019(1): : 4 . strana MoudivláčekDPDF
16.05.2019 Belfín O. (2019): Nový web MOS. Moudivláček 2019(1): : 3 -4. strana MoudivláčekDPDF
16.05.2019 Chytil J. & Ševčíková K. (2019): Zápis z členské schůze Moravského ornitologického spolku ze dne 23. 2. 2019. Moudivláček 2019(1): : 2 -3. strana MoudivláčekDPDF
16.05.2019 Ševčíková K. (2019): Vážení čtenáři,... Moudivláček 2019(1): : 1 . strana MoudivláčekDPDF
15.05.2019 Mejzrová J. (2018): Zeleným pohledem (18) - Na závěr po hranici chráněnky: Jablonec nad Nisou, Nová Ves, Zlatá Olešnice. Upolín 2018: : 38 -40. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Chanenková J. (2018): Tip na výlet (20) - Luž. Upolín 2018: : 37 . strana UpolínDPDF
15.05.2019 Koníčková H. (2018): Nepůvodní druhy (6). Netýkavá kráska ze svahů Himálaje. Upolín 2018: : 35 -36. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Pelc J. (2018): Do přírody s humorem aneb jak jsme chránili přírodu. Upolín 2018: : 32 -34. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Nádhera B. (2018): Vzpomínka na Jizerku. Upolín 2018: : 30 -31. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Petrovský O. (2018): Jizerkám k narozeninám. Upolín 2018: : 29 . strana UpolínDPDF
15.05.2019 Mejzrová J. (2018): Krajina, lidé, sídla. Upolín 2018: : 22 -28. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Farský K. (2018): Voda v Jizerských horách. Upolín 2018: : 16 -21. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Feřtová J. & Mazánková Š. (2018): Fauna a flóra Jizerských hor. Upolín 2018: : 10 -15. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Vršovský V. (2018): Lesy Jizerských hor. Upolín 2018: : 7 -9. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Hušek J. (2018): Jak jsme chránili Jizerky. Upolín 2018: : 3 -6. strana UpolínDPDF
15.05.2019 Hušek J. (2018): Úvodní slovo. Upolín 2018: : 2 . strana UpolínDPDF
15.05.2019 (2018): Upolín - Informační zpravodaj AOPK ČR, regionálního pracoviště Liberecko. Prosinec 2018. Upolín 2018: : 1 -44. strana UpolínDPDF
11.05.2019 Redakce (2018): Bibliografie publikací členů ČHS. Přehled vybraných publikací členů ČHS z let 2013–2018. [Publications of Members of the CHS.] Herpetologické informace 15-16: : 31 -40. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Čechová L. (2018): Mapování výskytu obojživelníků na území Přírodní rezervace Rezavka (Ostrava). (2015) Herpetologické informace 15-16: : 30 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 (2018): Souhrny diplomových prací studentů Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Herpetologické informace 15-16: : 30 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Gregorová Juráková M. (2018): Zhodnocení vývoje a funkčnosti vytvořených tůní, zimovišť a mikrobiotopů pro xylofágy u Holáseckých jezer. (2016) Herpetologické informace 15-16: : 30 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Blahoslavová M. (2018): Diverzita obojživelníků (Amphibia) a jejich antropogenní ovlivnění v Národním parku Podyjí. (2016) Herpetologické informace 15-16: : 29 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 (2018): Souhrny diplomových prací studentů Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Herpetologické informace 15-16: : 29 -30. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Škodová Š. (2018): Fenologie rozmnožování kuňky obecné (Bombina bombina). (2016) Herpetologické informace 15-16: : 29 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Novák T. (2018): Tah obojživelníků ohrožených silniční dopravou. (2016) Herpetologické informace 15-16: : 28 -29. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 (2018): Souhrny diplomových prací studentů Katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Herpetologické informace 15-16: : 28 -29. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Weber L. (2018): Srovnání trofického spektra druhů Triturus cristatus, Lissotriton vulgaris a Ichtyosaura alpestris na lokalitách s rozdílnou nadmořskou výškou a stanovení velikosti populace Triturus cristatus. (2016) Herpetologické informace 15-16: : 28 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 (2018): Souhrny diplomových prací studentů Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci. Herpetologické informace 15-16: : 28 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Růžička J. (2018): Populační dynamika obojživelníků a plazů Vlkovské pískovny. (2016) Herpetologické informace 15-16: : 27 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Baloun J. (2018): Reakce společenstev plazů a obojživelníků na disturbance v doubravách NP Podyjí. (2016) Herpetologické informace 15-16: : 27 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 (2018): Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Herpetologické informace 15-16: : 27 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Vorel M. (2018): Exotické druhy herpetofauny v Evropě a jejich dopady na původní druhy. (2016) Herpetologické informace 15-16: : 26 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Lapáčková K. (2018): Pohybová aktivita užovky stromové v Poohří ve vztahu k silničnímu tělesu. (2015) Herpetologické informace 15-16: : 26 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Klapka V. (2018): Má UV záření vliv na pohybovou aktivitu pulců žab? (2015) Herpetologické informace 15-16: : 25 -26. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 (2018): Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů Katedry biologických disciplín Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Herpetologické informace 15-16: : 25 -26. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 (2018): Abstrakty studentských prací. Herpetologické informace 15-16: : 25 -30. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Wolf J. (2018): Seminář věnovaný ocasatým obojživelníkům spojený s výstavou v muzeu města Duchcova, 10. září 2016. Herpetologické informace 15-16: : 24 -25. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Redakce (2018): Workshop: Connecting population genetics and developmental biology to elucidate vertebrate sex evolution, Praha 30. srpna 2018. Herpetologické informace 15-16: : 24 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 (2018): Krátké příspěvky a zprávy. [Short Notes and Reports.] Herpetologické informace 15-16: : 24 -25. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Vohralík M. & Vojar J. (2018): Pravděpodobnost detekce snůšek skokana štíhlého (Rana dalmatina). Herpetologické informace 15-16: : 23 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Veselý M. & Batista A. (2018): Herpetofauna Cerro cocalito, se Darién, Panamá. Herpetologické informace 15-16: : 23 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Snítilý F. & Gvoždík V. (2018): Diverzita a variabilita žab rodu Arthroleptis střední Afriky. Herpetologické informace 15-16: : 22 -23. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Rozínek R. (2018): Metody průzkumů a odchytů. Herpetologické informace 15-16: : 22 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Přibyl M. & Baláž V. (2018): Ophidiomyces ophiodiicola – plísňové onemocnění zabíjející hady nejen v Americe, ale i v Evropě. Herpetologické informace 15-16: : 22 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Nečas T., Dolinay M., Zimkus B. M., Schmitz A., Fokam E. B. & Gvoždík V. (2018): Nové poznatky o afroskokanech (Phrynobatrachus) Kamerunské radiace. Herpetologické informace 15-16: : 21 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Moravec J. & Lehr E. (2018): Výsledky herpetologického průzkumu chráněných oblastí centrálního Peru. Herpetologické informace 15-16: : 21 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Mikulíček P., Široký P., Jandzik D., Javanbakht H., Sharifi M., Ihlow F., Rödder D., Jablonski D. & Fritz U. (2018): Genetická variabilita a historická dynamika areálu korytnačky Testudo graeca (Testudinidae) na blízkom východe. Herpetologické informace 15-16: : 20 -21. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Konečný P., Nistri A. & Augustin P. (2018): Type locality of Holodactylus africanus. Herpetologické informace 15-16: : 20 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Krása A. (2018): Nová lokalita užovky stromové v Povltaví. Herpetologické informace 15-16: : 19 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Jablonski D., Jandzík D., Mikulíček P., Moravec J. & Gvoždík V. (2018): Evoluční historie dvou rodů čeledi Anguidae v západním Palearktu. Herpetologické informace 15-16: : 19 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Kerouš K. (2018): CITES, aktuální seznam druhů tříd Amphibia a Reptilia, vývoj a stav úmluvy, CITES a chovy. Herpetologické informace 15-16: : 18 -19. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Chmelař J., Civiš P., Jeřábková L., Fischer D., Frynta D. & Rehák I. (2018): Prediktivní model rozšíření ještěrky zelené na území ČR. Herpetologické informace 15-16: : 18 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Holer T., Solský M. & Vojar J. (2018): Mloci v Praze: rozšíření, početnost a ekologická specifika. Herpetologické informace 15-16: : 18 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Hlubeň M., Kratochvíl L., Gvoždík L. & Starostová Z. (2018): Straty vody výparom u gekónov čeľade Eublepharidae. Herpetologické informace 15-16: : 17 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Gvoždík V., Baird S. J. E., Jablonski D., Jandzík D., Mikulíček P. & Moravec J. (2018): Slepýši – nový plazí model ve výzkumu hybridních zón. Herpetologické informace 15-16: : 17 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Dolinay M., Gvoždík V., Portik D. M., Nagy Z. T., Greenbaum E., Kielgast J., Badjedjea B. G., Blackburn D. C., Zimkus B. M., Rödel M.-O., Barej M. F., Zassi-Boulou A.-G., Bell R. C. & Leaché A. D. (2018): Genomický přístup studia evoluční historie afroskokana Phrynobatrachus auritus ve srovnání se signálem mitochondriální dna. Herpetologické informace 15-16: : 16 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Gvoždík L. (2018): Morfologická plasticita larev čolků: přímý nebo nepřímý vliv predačních podnětů? Herpetologické informace 15-16: : 16 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Gvoždík L. (2018): Národní park Yasuni, Ekvádor: „Hotspot“ druhové rozmanitosti obojživelníků a plazů. Herpetologické informace 15-16: : 15 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Doležálková-Kaštánková M., Doležalová M., Choleva L. & Plötner J. (2018): Genotyping-in-thousands by sequencing (GT-seq): a tool for studying variability of meiotic genes in European water frogs. Herpetologické informace 15-16: : 15 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Bauerová A., Kubička L. & Kratochvíl L. (2018): Co může za rozpoznávání pohlaví chameleonů? Hormonální kontrola samčího sociálního chování a zbarvení u chameleona jemenského. Herpetologické informace 15-16: : 14 -15. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Baškiera S. (2018): Conservation efforts for the Croatia's smallest lizard – the Snake-eyed skink. Herpetologické informace 15-16: : 14 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Baláž V. (2018): Co se děje v EU ohledně patogenu ocasatých Batrachochytrium salamandrivorans. Herpetologické informace 15-16: : 14 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Vrabec V. (2018): Pozorování herpetofauny na Madeiře 2015 - 2016. Herpetologické informace 15-16: : 13 -14. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Vergner I. & Shirawa T. (2018): Varanovec bornejský – biologie, chov a odchov a situace v jeho ochraně. Herpetologické informace 15-16: : 13 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Papežík P. & Veselý M. (2018): Ekologie a velikost populace užovky stromové (Zamenis longissimus Laurenti, 1768) v katastru obce Sidonie (Vlárský průsmyk, CHKO Bílé Karpaty). Herpetologické informace 15-16: : 13 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Šandera M. (2018): Mizející nejohroženější česká žába. Herpetologické informace 15-16: : 12 -13. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Jeřábková L., Krása A., Zavadil V., Mikátová B. & Rozínek R. (2018): Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky. Herpetologické informace 15-16: : 12 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Rozínek R. (2018): Chytridiomykóza – novinky, testování, výsledky. Herpetologické informace 15-16: : 11 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Rozínek R. (2018): Chovy a programy v herpetologické stanici NaturaServis, s.r.o. Herpetologické informace 15-16: : 11 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Krása A. (2018): Zajímavosti z herpetologického kongresu ve Wroclawi 2015. Herpetologické informace 15-16: : 11 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Krása A. (2018): Snižování mortality obojživelníků na silnicích. Herpetologické informace 15-16: : 11 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Holer T. (2018): Vliv ztráty přirozeného prostředí na žabí diverzitu v Serra do Mar, největším fragmentu atlantského lesa v jihovýchodní Brazílii. Herpetologické informace 15-16: : 10 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Konečný P. (2018): Proč východoafričtí gekončíci v teráriu hynou? Herpetologické informace 15-16: : 9 -10. strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Adamcová I., Losík J. & Mačát Z. (2018): Demografie ropuchy zelené (Bufotes viridis) v urbanizovaném prostředí města Olomouc. Herpetologické informace 15-16: : 9 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Kurdíková V. (2018): Antipredační chování obojživelníků v závislosti na typu predátora: různé přístupy, jeden cíl. Herpetologické informace 15-16: : 9 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Doubek F. (2018): Želvy bahenní ve výzkumech městského muzea v Čelákovicích. Herpetologické informace 15-16: : 8 . strana Herpetologické informaceDPDF
11.05.2019 Šandera M. (2018): A zase ta želva bahenní aneb novinky českého snažení. Herpetologické informace 15-16: : 8 . strana Herpetologické informaceDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018