ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
22.02.2019 Anonym (2018): Slezská ornitologická společnost. [Silesian Ornithological Society.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 76 . strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Molitor P. & Mandák M. (eds.) (2018): Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 27: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2017. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 27: sightings of species from the Red List in 2017.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 53 -75. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Molitor P. (2018): Výskyt skřivana lesního (Lullula arborea) v Moravskoslezském kraji v letech 2009–2018. [Occurrence of the Woodlark (Lullula arborea) in the Moravian-Silesian Region in 2009–2018.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 50 -52. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Meca P. (2018): Prokázané hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) v okrese Bruntál. [Proved nesting of the European Bee-eater (Merops apiaster) in the Bruntál District.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 46 -49. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Šuhaj J. (2018): Průběh hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) ve Slezsku v roce 2011. [Nesting of the European Bee-eater (Merops apiaster) in Silesia in 2011.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 39 -45. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Mandák M., Molitor P. & Haluzík M. (2018): Hnízdní populace racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) v ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2018. [The breeding population of the Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) in Heřmanský stav – Odra – Poolší Special Protected Area in 2018.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 33 -38. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Molitor P. & Helebrandová M. (2018): Populace jeřába popelavého (Grus grus) v Moravskoslezském kraji v letech 2014–2017. [The population of the Common Crane (Grus grus) in the Moravian-Silesian Region in 2014–2017.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 28 -32. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Brlík V. & Ševčíková K. (2018): Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v letech 2017 a 2018. [Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2017 and 2018.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 21 -27. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Molitor P. (2018): Hnízdní avifauna tří rákosin v chráněné krajinné oblasti Poodří v roce 2018. [The breeding avifauna of three reedbeds in Poodří Protected Landscape Area in 2018.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 10 -20. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Mandák M. (2018): Volavka popelavá (Ardea cinerea) – Pobočkový pták let 2017–2018. [The Grey Heron (Ardea cinerea) – the Branch’s Bird of Years 2017–2018.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 3 -9. strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
22.02.2019 Mandák M. (2018): Úvodem. [Introduction.] Acrocephalus (Ostrava) 33: : 2 . strana Acrocephalus (Ostrava)DPDF
19.02.2019 Chytil J. (2018): Ptáci v českém životě a kultuře. ISBN 978-80-200-2628-6 Zprávy MOS 75-76: : 101 -104. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Šírek J. (2018): Tři tipy na nové ornitologické publikace. Zprávy MOS 75-76: : 99 -100. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Švejcarová T. (2018): Kukačka – nezvaný host. ISBN 978-0-9955673-0-6 Zprávy MOS 75-76: : 97 -98. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 (2018): Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO za rok 2017. Zprávy MOS 75-76: : 95 -96. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 (2018): Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO za rok 2016. Zprávy MOS 75-76: : 93 -94. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Holínek B. (2018): Přátelské prostředí v MOS. In: Vzpomínky na MOS a několik osobností kolem něho. Zprávy MOS 75-76: : 91 -92. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Král M. (2018): K čemu mi dopomohl MOS. In: Vzpomínky na MOS a několik osobností kolem něho. Zprávy MOS 75-76: : 90 -91. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Hudec K.† (2018): Spolek MOS. In: Vzpomínky na MOS a několik osobností kolem něho. Zprávy MOS 75-76: : 90 . strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Redakce (2018): Vzpomínky na MOS a několik osobností kolem něho. [Remembrances of Moravian Ornithological Society.] Zprávy MOS 75-76: : 90 -92. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Chytil J. (2018): Karel Hudec – životopis, bibliografie. [Karel Hudec – Curriculum vitae, Bibliography.] Zprávy MOS 75-76: : 54 -89. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Šírek J. (2018): Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2017. [Interesting bird records in Central Moravia in 2017.] Zprávy MOS 75-76: : 47 -53. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Boháč O. (2018): Invaze čečetek nejen na střední Moravě v zimě 2017/2018. [Invasion of Redpolls (Acanthis flammea s.l.) in Central Moravia and wider Czech Republic in the winter 2017/2018.] Zprávy MOS 75-76: : 43 -46. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Chytil J. (2018): Neobvyklé hnízdění sojky obecné (Garrulus glandarius) na balkoně panelového domu. [Unusual breeding of European Jay (Garrulus glandarius) on the balcony of prefababricated house.] Zprávy MOS 75-76: : 40 -42. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Chytil J. (2018): Hnízdění kulíka říčního (Charadrius dubius) na pasece jehličnatého lesa. [Breeding of Little Ringed Plover (Charadrius dubius) in a clearcut in a coniferous forest.] Zprávy MOS 75-76: : 37 -39. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Ševčíková K. (2018): První prokázané hnízdění strakapouda jižního (Dendrocops syriacus) se strakapoudem velkým (Dendrocopos major) v České republice. [First confirmed breeding of Syrian and Great Spotted Woodpeckers (Dendrocopos syriacus and Dendrocopos major) in the Czech Republic.] Zprávy MOS 75-76: : 34 -36. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Ševčíková K., Křenek D. & Gombala E. (2018): Nejpozdější známé hnízdění lejska malého (Ficedula parva) v České republice? [The latest known breeding record of Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) in the Czech Republic?] Zprávy MOS 75-76: : 32 -33. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Sitko J. & Chytil J. (2018): Vybrané výsledky studia parazitických červů ptáků na základě sbírky ornitologické stanice v Přerově. [Some results of studies on the parasitic worms of birds in the collection of Přerov ornithological station.] Zprávy MOS 75-76: : 18 -31. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Chytil J., Lorek K., Vermouzek Z. & Botková K. (2018): Výsledky hnízdění rybáka obecného (Sterna hirundo) na umělých plovoucích ostrůvcích na střední Moravě. [Breeding of Common Tern (Sterna hirundo) on artificial platforms in Central Moravia.] Zprávy MOS 75-76: : 4 -17. strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 Chytil J. (2018): Úvodní slovo k novému číslu. [Introductory Comments to the New Issue.] Zprávy MOS 75-76: : 3 . strana Zprávy MOSDPDF
19.02.2019 (2018): Zprávy MOS 2017/2018, ročník 75/76, Přerov. Časopis Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově. Obálka a obsah. Zprávy MOS 75-76: : 1 . a 2. strana obálky s obsahem Zprávy MOSDPDF
18.02.2019 (1990): Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 1990, Volume 54 (2). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 54(2): : 81 -160. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Kořínek V. (1992): Bagon M., Harper J.L. & Towsend C. R.: ecology individuals, populations and communities. 2nd edition. Blaxkwell Sc Publ Oxford 1990, 945 pp. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 80 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Žiška Z. & Weiser J. (1992): Ultrastructures of spores of Vatrimorpha plodiac in Galleria mellonella. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 79 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Sládeček V. (1992): Association of ciliates in raw sewage. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 78 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Zajíček P., Benda O. & Kolesnikov A. A. (1992): Kinetoplast DNA of fish trypanosomes. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 78 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Zajíček P. (1992): Are fish trypanosomes diploid? In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 77 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Svobodová M. (1992): A preliminary study of monoxenous coccidia in passerine birds. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 77 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Pecka Z. (1992): Some aspects of intranuclear development of two bird coccidia. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 77 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Macek M. (1992): Filter-feeding rates of three activated-sludge ciliates. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 76 -77. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Lukeš J. (1992): Concurrent infections of extra and intracytoplasmic fish - coccidia. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 76 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Kudweis M. & Mikulíková H. (1992): Pathological and histochemical constitution of selected organs of gerbils experimentaily infected with Entamoeba histolytica. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 76 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Kučera J. (1992): Enzyme electrophoresis and species differentiation of Eimeria parasitizing the domestic fowl. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 75 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Kepr T. (1992): Extrasporogonic proliferative blood developmental(EPBD) stages (Myxozoa: Myxosporea) rom previously unexamined freshwater fish species in Bohemia and Moravia. In: Abs. of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 75 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Horák P., Vrchotová N. & Verešová R. (1992): The importance of zymograms for characterization of Giardia intestinalis strains. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 74 -75. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Ditrich O. & Kopáček P. (1992): Antibodies in the sera of laboratory rats infected with Entamoeba histolytica. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 74 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Bedrník P. & Karlach V. (1992): Influence of attenuated (embryo-adapted) Eimeria tenella on lymphocytes blastogenesis in vitro. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 73 -74. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Bejšovec J. (1992): Ubiquity of coccidia in large - scale cow-houses. In: Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 73 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Baruš V. (1992): In memoriam of prof. RNDr. Josef Kratochvíl, D.Sc., ordinary member - academician of teh Czechoslovak Acadeomy of Sciences (6.1.1909-17.2.1992). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(4): : 307 -316. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Starý J. (1992): New species of the genus Euphthiracarus (Acari: Oribatida) from Vietnam. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(4): : 295 -305. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Starý J. (1992): New Oribatid species of the family Oribotritiidae (Acari: Oribatida) from Tanzania. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(4): : 285 -294. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Chitravadivelu K. (1992): Contribution to the species composition and biology of penaeid prawns in the Jaffna lagoon. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(4): : 241 -256. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 (1992): Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 1992, Volume 56 (4). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(4): : 241 -318. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Veselovský Z. (1992): Magelan Goose, Chloephaga picta (Anseriformes) as a model of convergent behaviour. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 229 -240. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Tkalců B. (1992): New species of Palearctic Osmiini (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 211 -227. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Starý J. (1992): New species of the genus Beckiella (Acari: Oribatida: Dampfiellidae) from Peru. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 205 -210. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Scholz T., Moravec F. & V. Našincová (1992): Two little-known acanthocephalans from the common cormorant, Phalacrocorax carbo, in Czechoslovakia. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 197 -204. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Jíra J. (1992): Coombs G. H. & North M. J.: Biochemical Protozoolog." Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 196 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Moravec F. & K. Rohde (1992): Three species of nematodes of the superfamily Dracunculoidea from Australian fishes. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 187 -195. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Kovařík F. (1992): A check list of scorpions (Arachnida: Scorpiones) in the collections of the Zoological Department, National, Museum in Prague. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 181 -186. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Jíra J. (1992): Barnard C. J. & J. M. Behnke: Parasitism and Host Behavior." Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 180 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Hůrka K. & Pulpán J. (1992): Geographic differentiations of populations of Nebria (Alpaeus) tatrica (Col. Carabidae, Nebriini). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 173 -179. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Farkač J. & A. Plutenko (1992): New Leistus s. str. species from Eastern Asia (Coleoptera, Carabidae). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 161 -162. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 (1992): Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 1992, Volume 56 (3). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(3): : 161 -240. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Jíra J. (1992): Harrison F. G. & Corliss J. O. (Editors) 1991: Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 1. Protoz." Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(2): : 159 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Mlíkovský J. (1992): New data on the distribution and life habits of Cuban birds. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(2): : 121 -130. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Oliva O. (1992): Banarescu P. 1992: Zoogeography of Fresh Waters. Vol. " Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(2): : 120 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Novák V. J. A. (1992): Montagu A. 1989: Growing You." Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(2): : 108 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Balík V. (1992): Testacean amoebaee fauna (Protozoa, Rhizopoda, Testacea) from the Asian part of the USSR (region of the Baikal lake and Khabarovsk). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(2): : 93 -107. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Daniel M. (1992): Kolebianova M. G. 1992: Acariformes. Fauna Bulgaric." Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(2): : 92 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 (1992): Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 1992, Volume 56 (2). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(2): : 81 -160. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 (1992): Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak zoological Society. JÍROVEC DAYS hold in Špindlerův Mlýn, 18-20 June 1990. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 73 -79. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Jíra J. (1992): Coombs I. & Crompton D. W. T. 1991: A Guide to Human Helminths. Taylor and Francis, London, New York, Philadelphia 1991, 162 pp. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 72 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Tajovský K. (1992): First record of Leptoiulus braueri weberi (Diplopoda) from Czechoslovakia. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 69 -71. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Starý J. (1992): Oribatid mites of the superfamily Euphthiracaroidea (Acari: Oribatida) from India. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 63 -68. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Skořepa V. (1992): Note on the East Africa Barbel, Barbus intermedius (Cyprinidae, Osteichthyes) from Kito Pass, Northern Kenya. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 57 -62. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Oliva O. (1992): Hoestlandt H. (Editor) 1991: The Freshwater Fishes of Europe. –" Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 26 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Jíra J. (1992): Schad G. A. & Warren K. S. (Editors) 1990: Hookworm Disease. – " Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 14 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Figala J. & J. R. Tester (1992): Seasonal changes in locomotor and feeding aktivity patterns in Stoat (Mustela erminea, Carnivora) in captivity. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 7 -13. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Jíra J. (1992): Wyler D. J. (Editor) 1990: Modern Parasite Biology. – " Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 6 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Dobriyal A. K., Bahuguna A. K. & C. B. Kotnala (1992): Dose standardization of pituitary gland extract for the induced breeding of Indian major carpe. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 1 -5. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 (1992): Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 1992, Volume 56 (1). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 56(1): : 1 -80. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Jíra J. (1991): Schmidt G. D. & Roberts L. S.: Foundations of parasitology. – " Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 160 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Oliva O. (1991): George A. & Bubenik A. B.eds.): Horns, Pronghorns and Antlers – Evolution, Morphology, Physiology and Social significance. – By Z. Veselovský." Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 159 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Černá Ž. (1991): A tribute to Jaroslav Kramář (1910 – 1990). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 154 -158. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Sharma R. C. (1991): Trophic dynamics and gross morphology of the alimentary tract in Neomacheilus rupicola (Osteichthyes, Cobitidae) from high altitude fluvial system of central Himalayas. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 146 -153. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Scholz T. (1991): Metacercariae of trematodes from fish in Vientiane province, Laos. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 130 -145. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Rusek J. (1991): Three new species of Pseudachorutini (Collembola: Neanuridae). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 120 -129. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Kubečka J. (1991): A case of an extremely low share of the O-age group on the total biomass, production and ration of the Perch (Perca fluviatilis) population. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 114 -119. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Chalupský J. jr (1991): Czechoslovak Enchytraeidae (Oligochaeta). III. Description of a new species of Enchytronia and notes on two species of Marionina. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 99 -113. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 (1991): Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 1991, Volume 55 (3-4). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(3-4): : 81 -160. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Oliva O. (1991): Banarescu P.: Zoogeography of Fresh Waters. General Distribution and Dispersal of Freshwater Animals. – Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(1-2): : 80 . strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Starý J. (1991): New species of Pocsia (Acari: Oribatida: Eupthiracaridae) from Kenya. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(1-2): : 76 -79. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Rusek J. (1991): New holarctic and palearctic taxa of Tullbergiinae (Collembola). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(1-2): : 65 -75. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Prema S. & Janardanan P. (1991): Morphology and life cycles of two new species of cephaline gregarines (Acicomplexa: Cephalina) from odonate insects in Kerala, India. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(1-2): : 60 -64. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Nedělková I. & Závěta J. (1991): Morphological variability of the ruffe, Acerina cernua, in the Orlík and Slapy valley water reservoirs. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(1-2): : 29 -44. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Moravec F. & Scholz T. (1991): Occurence of endohelmints in chub, Leuciscus cephalus, of the Rokytná river, Czechoslovakia. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(1-2): : 12 -28. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Máca J. (1991): Mallophaga parasitizing mammals in Czechoslovakia. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(1-2): : 1 -11. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 (1991): Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 1991, Volume 55 (1-2). Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 55(1-2): : 1 -80. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
18.02.2019 Šorič V. (1990): Salmonids in the Ohrid-Drim-Skadar systém. Acta Soc. Zool. Bohemoslovacae 54(4): : 305 -319. strana Acta Soc. Zool. BohemoslovacaeDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018