The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
 D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
 06.12.2019 Storch D. (2019): Co nás bude stát boj proti klimatické změně? Rozhovor s Petrem Pokorným. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 50 -52. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Těšitel J. & Čížek L. (2019): Proč chránit luhy při dolních tocích Moravy a Dyje. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 50 -52. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Vybíral J. (2019): Stokrát opakovaná lež se stává pravdou? – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 46 -49. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Utinek D. (2019): Chráníme přírodu nebo ideu? K reakcím na článek J.Milína a I.Čížka (FOP 2/2019) uveřejněným ve FOP 3/2019. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 44 -45. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Kotecký V. (2019): Staré není nové a malé není velké aneb o managementu. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 42 -43. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Čížek L. (2019): Podyjí zas a znova …a kéž už naposledy. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 40 -41. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Kochová T. & Havránek M. (2019): Systém sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu v podmínkách ČR. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 37 -38. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Káňa J. (2019): Biouhel. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 35 -36. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Just T. (2019): Voda v krajině mimo zastavěná území. Několik dílčích poznámek k současnému dění. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 28 -34. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 -simpolak- (2019): Pro ochranu sýčka a sovy pálené je potřeba snížit riziko antropogenní úmrtnosti. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 27. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Pithart D. & Kučerová A. (2019): Ekologický stav mokřadů v době klimatické změny. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 24 -27. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Karlík V. (2019): Obnova lužních lesů a změny klimatu. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 21 -23. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Vrška T. (2019): Lesy a lesnictví na historicky nejvýznamnější křižovatce. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 16 -20. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Flousek J. (2019): Krkonoše a klimatická změna. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 8 -15. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Vačkářů D. (2019): Politika změny klimatu ve vztahu k ochraně přírody. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 8 -11. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 -simpolak- (2019): Sedimenty v českých vodních tělesech. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 7. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Storch D. (2019): Pochybnosti o klimatických změnách a řešení jejich následků. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 6 -7. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Redakce (2019): Ochrana hnědáska osikového v Česku. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 4. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Rolfová E. (2019): Konference MŽP o současném stavu přírody a krajiny: co se děje s naší Zemí? – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 4. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Storch D. (2019): Monotématické číslo Živy věnované biodiverzitě. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 3. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Hošek M. (2019): Adapterra awards má první vítěze. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 3. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 Moldan B. (2019): Vážené čtenářky a čtenáři, poslední, Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) z let 2013 a 2014 přinesla několik scénářů dalšího vývoje klimatického systému Země ... – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 2. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 06.12.2019 (2019): Fórum ochrany přírody 4/2019. Klimatická změna, adaptace, mitigace, pokračování diskuze o NP Podyjí a oblasti soutoku Moravy a Dyje. – Fórum ochrany přírody 2019(4): : 1 -56. – Fórum ochrany přírodyDPDF
 04.12.2019 Reif J. (2019): Tietze D. T. (ed.) 2018: Bird Species. How They Arise, Modify and Vanish. Springer Nature Switzerland AG, Cham (ISBN 978-3-319-91689-7). 266 str. – Sylvia 55: : 131 -133. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Baláž M. (2019): Palatitz P., Solt S. & Fehérvári P. (eds) 2018: Dymový sokol. Ekológia a ochrana sokola kobcovitého. MME, Budapešť (ISBN 978-615-80925-4-8). 240 str. – Sylvia 55: : 128 -131. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Landová E. (2019): Martin G. R. 2017: The Sensory Ecology of Birds. Oxford University Press, Oxford (ISBN 9780199694532). 320 str. – Sylvia 55: : 127 -128. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Voříšek P. (2019): Zasvěcené srovnání tří evropských atlasů rozšíření ptáků ... – Sylvia 55: : 122 -127. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Procházka P. (ed.) (2019): Z literatury. [Book reviews.] – Sylvia 55: : 122 -133. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Boháč O. (2019): První prokázané hnízdění poštolky rudonohé (Falco vespertinus) v České republice od roku 1973. [The first confirmed breeding of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in the Czech Republic since 1973.] – Sylvia 55: : 117 -121. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Mikule V. (2019): Hnízdění a zimování kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice v letech 2008–2018 a charakteristika jediné etablované populace. [Breeding and wintering of the Mandarin Duck (Aix galericulata) in the Czech Republic in 2008–2018 and the characteristics of the only established local population.] – Sylvia 55: : 103 -116. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Paclík M. (2019): Hnízdění a zimní nocování sýkor v budkách s různými vnitřními rozměry. [Breeding and wintertime roosting of tits in nest-boxes of different internal dimensions.] – Sylvia 55: : 93 -102. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Hanel J., Kunca T., Tomášek V. & Šťastný K. (2019): Více než sousedé – prokázaná mimopárová paternita u jestřába lesního (Accipiter gentilis). [More than neighbours – a proven case of extra-pair paternity in the Northern Goshawk (Accipiter gentilis).] – Sylvia 55: : 87 -92. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Hrčková L. & Baláž M. (2019): Pohlavné rozdiely v rozptylovom správaní vodnára potočného (Cinclus cinclus). [Sex differences in dispersal behaviour of the White-throated Dipper (Cinclus cinclus).] – Sylvia 55: : 75 -86. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Vavřík M., Šírek J., Šindel M., Mlíkovský J., Horáček J., Heyrovský D. & Šimek J. (2019): Revize záznamů vzácných druhů ptáků v České republice. [Revision of records of rare bird species in the Czech Republic.] – Sylvia 55: : 2 -74. – SylviaDPDF
 04.12.2019 Paclík M. (2019): Editorial. – Sylvia 55: : 1. – SylviaDPDF
 04.12.2019 (2019): Sylvia. Časopis České společnosti ornitologické č. 55/2019. [Sylvia. Journal of the Czech Society for Ornithology No 55/2019.] – Sylvia 55: : 1 -136. – SylviaDPDF
 02.12.2019 Kůs E. (2019): Zoologické zahrady a krize světové biodiverzity. – Živa 67(5): : CXXXII.-CXXXV. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Koukol O. (2019): Máme houbové endemity? – Živa 67(5): : CXXXI.-CXXXII. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Danihelka J. (2019): Herbář Masarykovy univerzity jako zdroj informací o biodiverzitě: BRNU goes to GBIF. – Živa 67(5): : CXXVIII.-CXXX. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Černá A. (2019): O rozmanitosti v jazyce. – Živa 67(5): : CXXVI. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Plesník J. (2019): IPBES uveřejnil rozsáhlou zprávu o světové biologické rozmanitosti. – Živa 67(5): : CXXIV.-CXXV. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Plesník J. (2019): Biologická rozmanitost z pohledu ochrany přírody. [Biological Diversity from the Point of View of Nature Conservation.] – Živa 67(5): : CXXI.-CXXIII. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Votýpka J., Storch D. & Šrotová J. (2019): Editorial. – Živa 67(5): : CXXI. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Storch D. (2019): Budoucnost biodiverzity v antropocénu. [The Future of Biodiversity in the Anthropocene.] – Živa 67(5): : 271. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Vítovcová K., Řehounková K., Řehounek J., Müllerová A. & Prach K. (2019): Antropogenní stanoviště jako nově nalezený ráj pro ohrožené druhy? [Human-disturbed Habitats – a New Paradise for Endangered Species?] – Živa 67(5): : 267 -270. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Votýpka J. (2019): Svět podle Parazita. [The World According to the Parasite.] – Živa 67(5): : 264 -266. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Šťastný K. (2019): Biodiverzita avifauny v České republice. [Biodiversity of Birds in the Czech Republic.] – Živa 67(5): : 261 -263. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Ráb P. (2019): Endemické sladkovodní ryby Evropy. [Endemic Freshwater Fishes of Europe.] – Živa 67(5): : 257 -260. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Moravec J. & Gvoždík V. (2019): Přehlížená rozmanitost slepýšů. [The Neglected Diversity of Slow Worms.] – Živa 67(5): : 254 -256. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Juřičková L. (2019): Naši endemičtí měkkýši. [Our Endemic Molluscs.] – Živa 67(5): : 252 -253. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Bílý S. (2019): Máme u nás broučí endemity? [Do We Have Any Endemic Beetles Here?] – Živa 67(5): : 251. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Čížek L., Beneš J. & Konvička M. (2019): Úbytek hmyzu. Špatně zdokumentovaná katastrofa? [The Decline of Insects: A Badly Documented Catastrophe?] – Živa 67(5): : 247 -250. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Chytrý M., Divíšek J. & Večeřa M. (2019): Biogeografie druhové diverzity rostlinných společenstev. [Biogeography of Species Richness in Plant Communities.] – Živa 67(5): : 243 -246. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Urfus T. & Chrtek J. (2019): Karpaty – nedoceněné centrum evropské diverzity rostlin. [Carpathians – an Untouched Centre of European Plant Diversity.] – Živa 67(5): : 240 -242. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Šrámková G., Slovák M. & Kolář F. (2019): Pátrání po dědictví ledových dob v karpatské flóře. [Searching for the Ice Age Heritage in Carpathian Flora.] – Živa 67(5): : 236 -239. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Plesník J. (2019): Biologická rozmanitost z pohledu ochrany přírody. [Biological Diversity from the Point of View of Nature Conservation.] – Živa 67(5): : 235 -229. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Pokorný P. (2019): Příběh vzestupu a pádu aneb Stručná postglaciální historie našich lesů. [The Rise and Fall: A Brief Postglacial History of Our Forests.] – Živa 67(5): : 230 -234. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Holec J., Beran M., Kříž M. & Běťák J. (2019): Mozaika hub České republiky. [Fungal Mosaic of the Czech Republic.] – Živa 67(5): : 226 -229. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Petrusek A. (2019): Mikroendemismus – bezobratlí s velmi malými areály. [Microendemism – Invertebrates with Very Small Areas.] – Živa 67(5): : 224 -225. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Čepička I. (2019): Diverzita protist. [Protist Diversity.] – Živa 67(5): : 220 -223. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Falteisek L. (2019): Nenápadná diverzita prokaryot. [The Inconspicuous Diversity of Prokaryotes.] – Živa 67(5): : 216 -219. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Forstová J. & Fraiberk M. (2019): Diverzita virů. [The Diversity of Viruses.] – Živa 67(5): : 212 -215. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Korábek O. (2019): Refugia nejen glaciální a distribuce biodiverzity. [Glacial and Other Refugia and the Distribution of Biodiversity.] – Živa 67(5): : 210 -211. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Storch D. (2019): Geografické trendy biologické rozmanitosti: Proč je v tropech a v horách tolik druhů? [Geographical Trends in Biological Diversity: Why Are There So Many Species in the Tropics and in Mountains?] – Živa 67(5): : 206 -209. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Košťák M. (2019): Mezozoická vymírání s otazníky, světové anoxické události a změny biodiverzity. [Mesozoic Extinctions with Question Marks, Global Anoxic Events and Changes in Biodiversity.] – Živa 67(5): : 202 -205. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Zrzavý J. (2019): Biologický druh, biodiverzita – a co teď s tím. [Biological Species and Biodiversity – What Now.] – Živa 67(5): : 198 -201. – ŽivaDPDF
 02.12.2019 Storch D. (2019): Biodiverzita: co to je, jak ji měřit, co ji podmiňuje a k čemu je to všechno dobré. [Biodiversity: Drivers, Measurements and Importance.] – Živa 67(5): : 194 -197. – ŽivaDPDF
 01.12.2019 Schad-Roodvalk F. (1912): Die Vogelarten aus der Gegend vom Kummergebirge bis zur Daubauer Schweiz. (Schluß) – Lotos 60(2): : 38 -44. – LotosDPDF
 30.11.2019 Redakce (2019): Hanzlíková Martina, Vít Pavel, 2019: Pokrok s modráčkem. Nakladatel: Edice Bílinské přírodovědné společnosti z.s., 160 str., ISBN: 978-80-905739-3-2. – Kominíček 30: : 24. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Redakce (2019): Goodfellow Peter, 2018: Ptáci střední Evropy. Nakladatel: Slovart, 160. str. ISBN 978-80-7529-734-1. – Kominíček 30: : 23. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Redakce (2019): Berthold Peter, Mohr Gabriele, 2018: Krmíme ptáky – ale správně. Nakladatel: KAZDA Václav; 176 str., ISBN 978-80-907420-1-7. – Kominíček 30: : 23. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Redakce (2019): Zajímavosti z německé literatury přelomu 19. a 20. století. Lotos Přírodovědecký časopis. Svazek 60; č.2. únor 1912. s.38-44 Felix Schad-Roodvalk: Druhy ptáků. (Biologická stanice Doksy v Čechách). (Druhá část – dokončení.) – Kominíček 30: : 16 -22. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Ticháčková M. (2019): Vítání ptačího zpěvu pod Zvířeticemi. – Kominíček 30: : 16. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Ticháčková M. (2019): Vítání ptačího zpěvu u Poselského rybníka. – Kominíček 30: : 15 -16. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Honců M. (2019): V České Lípě proběhlo „Vítání ptačího zpěvu“ 5. 5. 2019. – Kominíček 30: : 14 -15. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Nagel R. (2019): Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku 2019. – Kominíček 30: : 13 -14. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Chvapil S. (2019): Akce pro veřejnost v roce 2019. – Kominíček 30: : 12 -13. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Kurka P. (2019): Pěvuška podhorní (Prunella collaris) na Klíči v Lužických horách. Jsou dva záznamy náznakem možného hnízdění? – Kominíček 30: : 11 -12. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Řípová J. (2019): Jak jsem začala objevovat kouzla ornitologie. – Kominíček 30: : 6 -11. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Vít P. (2019): Sucho, sucho a zase sucho. – Kominíček 30: : 5 -6. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Benda P. (2019): Výsledky monitoringu vybraných ptačích druhů v Ptačí oblasti Labské pískovce (NATURA 2000). – Kominíček 30: : 4 -5. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Honců M. (2019): Jarní monitoring jeřába popelavého na Českolipsku. – Kominíček 30: : 3 -4. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 Lumpe P. (2019): Úvodem. – Kominíček 30: : 2. – KominíčekDPDF
 30.11.2019 (2019): KOMINÍČEK - Zpravodaj Severočeské pobočky České společnosti ornitologické - Pobočného spolku č. 30 / listopad 2019. – Kominíček 30: : 1 - 24. – KominíčekDPDF
 29.11.2019 Klimeš J. (1993): Povodí Biebrzy ráj ptáků v severovýchodním Polsku. – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 1: : 25 -29. – Zprav. Jihomoravské pob. ČSODPDF
 24.11.2019 Kalníková V., Dřevojan P., Večeřa M. & Novák P. (2019): Srovnání vegetace říčních náplavů Labe s dalšími řekami napříč Českou republikou. [Comparison of the Vegetation of the River Bars on the Labe River with Other Rivers Across the Czech Republic.] – Příroda, Praha 39: : 167 -187. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Dostálek J. & Frantík T. (2019): Vliv extenzivní pastvy ovcí a koz na vegetaci suchých trávníků: 16 let sledování v Praze. [The Impact of Low-intensity Sheep and Goat Grazing on Dry Grassland Vegetation: 16 Years of Monitoring in Prague.] – Příroda, Praha 39: : 151 -165. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Matějů J., Schnitzerová P. & Větrovcová J. (2019): Zkušenosti z monitoringu sysla obecného Spermophilus citellus (Rodentia: Sciuridae) v ČR v letech 2004–2016. [Experience from Monitoring of the European Ground Squirrel Spermophilus citellus (Rodentia: Sciuridae) in the Czech Republic in 2004–2016.] – Příroda, Praha 39: : 141 -149. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Konvička M., Kollross J. & Beneš J. (2019): Transektový monitoring denních motýlů v České republice: výsledky z let 2010–2016. [Butterfly Monitoring Scheme in the Czech Republic: Results from 2010–2016.] – Příroda, Praha 39: : 123 -139. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Melichar V. & Vohralík V. (2019): Předběžné výsledky mapování rozšíření křečka polního (Cricetus cricetus) v Čechách (Rodentia: Cricetidae) v letech 2012–2015. [Preliminary Results of the Mapping of the Common Hamster (Cricetus cricetus) Distribution in Bohemia, Czech Republic (Rodentia: Cricetidae) in 2012–2015.] – Příroda, Praha 39: : 113 -122. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Pokorný J. & Waldhauser M. (2019): Výsledky mapování reofilních vážek a brouků v ČR v letech 2012–2015. [Mapping the Distribution of Reophilic Dragonflies, Damselflies and Water Beetles in the Czech Republic in the Years 2012–2015.] – Příroda, Praha 39: : 95 -111. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Melichar V., Dvořáková J. & Musilová R. (2019): Příspěvek k rozšíření velevruba tupého (Unio crassus) v ČR. [Contribution to the Distribution of the Thick Shelled River Mussel (Unio crassus) in the Czech Republic.] – Příroda, Praha 39: : 89 -94. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Melichar V. & Dvořáková J. (2019): Výsledky mapování výskytu vrkoče útlého (Vertigo angustior) v sedmi krajích ČR. [Mapping Results of the Narrow Mouthed Whorl Snail (Vertigo angustior) Distribution in Seven Regions of the Czech Republic.] – Příroda, Praha 39: : 85 -88. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Brůčková M., Chabadová Z. & Vlach P. (2019): Monitoring vydry říční (Lutra lutra L.) ve vybraných EVL a okrajových oblastech ČR v letech 2012–2015. [Monitoring of the Eurasian Otter (Lutra lutra L.) in Selected Special Areas of Conservation and in Peripheral Areas of the Czech Republic in the Period 2012–2015.] – Příroda, Praha 39: : 73 -84. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Poledník L., Poledníková K., Mináriková T., Čamlík G. & Beran V. (2019): Výsledky monitoringu tchoře stepního (Mustela eversmanii Lesson, 1827) v letech 2012–2015 v ČR. [Distribution Survey of Steppe Polecat (Mustela eversmanii Lesson, 1827) in the Czech Republic in 2012–2015.] – Příroda, Praha 39: : 67 -71. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Halačka K., Vetešník L. & Muška M. (2019): Charakteristika populací vybraných evropsky významných druhů ryb na území České republiky. [Fish Species Listed in the EU Nature Directives on Territory of the Czech Republic.] – Příroda, Praha 39: : 55 -66. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Marhoul P., Holuša J., Kaláb O., Kočárek P., Kuřavová K., Musiolek D., Rada S. & Vlk R. (2019): Mapování rozšíření rovnokřídlých (Orthoptera) ve vybraných krajích České republiky v letech 2012–2015. [Mapping of the Distribution of the Orthopterans (Orthoptera) in Selected Regions of the Czech Republic.] – Příroda, Praha 39: : 41 -53. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Musilová R. & Melichar V. (2019): Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR spolkem Zamenis v letech 2012–2015. [Mapping the Occurrence of Amphibians and Reptiles in the Czech Republic in 2012–2015 by Zamenis association.] – Příroda, Praha 39: : 27 -40. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Melichar V., Vohralík V. & Musilová R. (2019): Příspěvek k rozšíření plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) v ČR. [Contribution to the Knowledge of the Distribution of the Common Dormouse (Muscardinus avellanarius) in the Czech Republic.] – Příroda, Praha 39: : 15 -26. – Příroda, PrahaDPDF
 24.11.2019 Pospíšková J. (2019): Projekt Mapování kočky divoké (Felis silvestris) v letech 2012–2015. [Mapping of the Wildcat (Felis silvestris) in the Years 2012–2015.] – Příroda, Praha 39: : 3 -14. – Příroda, PrahaDPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348