The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 04.12.2020 Prausová R., Doležal J. & Rejmánek M. (2020): Změny druhové diverzity cévnatých rostlin a charakteru vegetace v PR Buky u Vysokého Chvojna v průběhu posledních 90 let. [Changes in species diversity of vascular plants and vegetation in the Buky u Vysokého Chvojna Nature Reserve during the last 90 years.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 23 -44. D PDF
 04.12.2020 Zíbarová L. (2020): Vzácný choroš krásnopórka chlupatá – Jahnoporus hirtus – po 32 letech opět nalezen v pralese Polom (východní Čechy). [A rare polypore Jahnoporus hirtus recorded again at Polom virgin forest after 32 years.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 19 -22. D PDF
 04.12.2020 Pošmourný K. & Cernajsek T. (2020): Heinrich Wolf (1825–1882) a jeho zásluhy při praktických úkolech geologie v Českých zemích. [Heinrich Wolf (1825–1882) and his merits in the practical tasks of geology in the Czech lands.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 13 -18. D PDF
 04.12.2020 Gerža M. (2020): Zpráva o rozšíření bobra evropského (Castor fiber) na spojené Orlici v letech 2014 a 2016. [Report on the distribution of Eurasian beaver (Castor fiber) on the Orlice River in years 2014 and 2016.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 5 -11. D PDF
 04.12.2020 (2020): Acta musei Reginaehradecensis Series A: Scientiae naturales 38 (2020). Práce muzea v Hradci Králové. Obálka, obsah. – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 1 , 2 obálky s obsahem. D
 03.12.2020 Krahulec František (2020): New Flora of the British Isles. Ed. 4. – Zpr. ČBS 55(1): 168. D
 03.12.2020 Hadinec J. (2020): Ohrožené rostliny Ústeckého kraje. Červený seznam květeny Ústeckého kraje a komentář k vybraným taxonům. – Zpr. ČBS 55(1): 164 -167. D
 03.12.2020 Doležal J. & Zámečník J. (2020): Orchideje Orlických hor a podhůří. – Zpr. ČBS 55(1): 163. D
 03.12.2020 Redakce (2020): Vyjádření redakce Zpráv ČBS a editorů řady Additamenta k podnětu Jiřího Kociána k obsahu a formě řady Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. – Zpr. ČBS 55(1): 162. D
 03.12.2020 Kocián J. (2020): Duplicity a kvaziplagiáty v Additamentech. – Zpr. ČBS 55(1): 159 -161. D
 03.12.2020 Herben T. (2020): Vzpomínka na rostlinného fyziologa, zvídavého člověka a čestného člena ČBS Bohdana Slavíka. – Zpr. ČBS 55(1): 157 -158. D
 03.12.2020 Hadinec J. (2020): Flora Corsica. Ed. 2. – Zpr. ČBS 55(1): 155 -156. D
 03.12.2020 Dřevojan P., Novák P., Doležal J., Lustyk P., Peterka T. & Šumberová K. (2020): Komentované fytocenologické snímky 4. – Zpr. ČBS 55(1): 139 -154. D
 03.12.2020 Lustyk P. & Doležal J. (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zpr. ČBS 55(1): 27 -138. D
 03.12.2020 Ducháček M., Šumberová K., Marhold K., Šlenker M., Doležal J., Kúr P., Krahulec F., Velebil J. & Simons E. (2020): Cardamine occulta - nový záhadný plevelný druh řeřisnice na území České republiky. – Zpr. ČBS 55(1): 1 -26. D
 03.12.2020 (2020): Zprávy České botanické společnosti. Ročník 55, číslo 1, 2020. Obálka s obsahem. [Bulletin of the Czech Botanical Society. 55/1, 2020. Cover and contents.] – Zpr. ČBS 55(1): 1 -4 obálky. D
 02.12.2020 Prokeš M., Baruš V., Peňáz M., Jirásek J. & Mareš J. (1997): Growth of juvenile siberian sturgeon (Acipenser baerii) under farming trough condition, feed with two types of granulate food. – Živočišná výroba 42(11): 501 -510. D
 02.12.2020 Sukop I., Spurný P. & Turanský R. (1994): Potravní podmínky ryb v řece Dyji pod vodním dílem Nové Mlýny. – Živočišná výroba 39( 1): 77 -83. D
 02.12.2020 Spurný P., Jirásek J., Paláčková J. & Mareš J. (1992): Vliv úrovně výživy na kondiční stav a vnitřní prostředí kapřího plůdku různého genotypu. – Živočišná výroba 37(11): 935 -944. D
 02.12.2020 Sukop I., Heteša J. & Mareš J. (1991): Analýza potravního spektra tříletých ryb v polykulturních obsádkách s býložravými rybami a línem při různé intenzitě výroby. – Živočišná výroba 36(11): 921 -928. D
 02.12.2020 Jirásek J. & Spurný P. (1991): Produkční schopnost různých linií kapřího plůdku při rozdílné úrovni proteinu v krmivu. – Živočišná výroba 36(11): 913 -920. D
 02.12.2020 Sukop I., Heteša J. & Mareš J. (1990): Analýza potravního spektra dvouletých ryb v polykulturních obsádkách s býložravými rybami a línem při různé intenzitě výroby. – Živočišná výroba 35(10): 875 -888. D
 02.12.2020 Sukop I., Heteša J., Adámek Z. & Mareš J. (1989): Analýza potravního spektra jednoletých ryb v polykulturních obsádkách s býložravými rybami a línem při různé intenzitě výroby. – Živočišná výroba 34(10): 889 -898. D
 02.12.2020 Spurný P., Mareš J. & Jirásek J. (1989): Změny vybraných kondičních ukazatelů dvou hmotnostních kategorií kapřího plůdku (Cyprinus carpio L.) v průběhu zimování. – Živočišná výroba 34(10): 877 -888. D
 02.12.2020 Spurný P., Jirásek J. & Mareš J. (1987): Vliv manipulací při výlovu a krátkodobého transportu na stresové reakce organizmu kapřího plůdku. – Živočišná výroba 32(10): 877 -883. D
 02.12.2020 Jirásek J., Spurný P. & Janošov L. (1984): Účinek rozdílné frekvence krmení na růst, konverzi krmiva a retenci živin v těle kapřího plůdku. – Živočišná výroba 29(11): 983 -990. D
 02.12.2020 Jirásek J., Spurný P., Pravda D. & Machová Z. (1983): Účinek stresových faktorů na některé hematologické ukazatele u kapřího plůdku. – Živočišná výroba 28(11): 859 -866. D
 02.12.2020 Jirásek J., Ingr I. & Spurný P. (1980): Ovlivnění kondice a tvorby energetických rezerv u kapřího plůdku krmnými tukovými přídavky. – Živočišná výroba 25(11): 801 -808. D
 02.12.2020 Jongepier J. W. & Ložek V. (2003): O čem vypovídají šneci. – Bílé Karpaty 2003( 1): 19 -21. D Celé číslo
 01.12.2020 Paliková M., Ondráčková P., Mareš J., Adamovský O., Pikula J., Kohoutek J., Navrátil, L. Bláha S. & Kopp R. (2013): In vivo effects of microcystins and complex cyanobacterial biomass on rats (Rattus norvegicus var. alba): Changes in immunological and haematological parameters. – Toxicon 73: 1 -8. D PDF
 01.12.2020 Spurný P., Fiala J. & Mareš J. (2004): Intensive rearing of the nase Chondrostoma nasus (L.) larvae using dry starter feeds and natural diet under controlled conditions. – Czech j. of animal science 49(10): 444 -449. D
 01.12.2020 Namin J. I., & Spurný P. (2004): Fish community structure of the middle course of the Bečva River. – Czech j. of animal science 49(1): 43 -50. D
 01.12.2020 Spurný P., Mareš J., Hedbávný J. & Sukop I. (2002): Heavy metal distribution in the ecosystems of the upper course of the Jihlava River. – Czech j. of animal science 47(4): 160 -167. D
 01.12.2020 Fiala J. & Spurný P. (2001): Intensive rearing of the common barbel (Barbus barbus L.) larvae using dry starter feeds and natural diet under controlled conditions. – Czech j. of animal science 46(7): 320 -326. D
 01.12.2020 Schlickum W. R. & Ložek V. (1965): Aegopis klemmi, eine neue Interglazialart aus dem Altpleistozän Mitteleuropas. – Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 94: 111 -114. D
 01.12.2020 Ložek V. & Brtek J. (1964): Neue Belgrandiella aus den Westkarpaten. – Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 93: 201 -207. D
 01.12.2020 Vojen Ložek (1964): Neue Mollusken aus dem Altpleistozän Mitteleuropas. – Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 93: 193 -199. D
 01.12.2020 Ložek V. (1962): Truncatellina strobeli (Gredler, 1853) im böhmischen Pleistozän. – Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 91: 21 -23. D
 01.12.2020 Ložek V. (1959): Zur Verbreitung von Laciniaria turgida und Iphigena tumida im Böhmerwald. – Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 88(1/3): 69 -74. D
 01.12.2020 Ložek V. (1957): Helicella (Xerocincta) neglecta (Draparnaud) in Böhmen und Thüringen. – Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 86(4/6): 167 -170. D
 01.12.2020 Ložek V. (1955): Hippeutis riparius (Westerlund) im Donau-Tiefland. – Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 84(1/3): 107. D
 02.12.2020 Ložek V. (1958): Cochlicopa nitens (Kokeil) in Czechoslovakia. – Basteria 22(4): 69 -74. D
 02.12.2020 Ložek V. (1956): Vertigo moulinsiana (Dupuy) in Czechoslovakia. – Basteria 20(1): 12 -17. D
 30.11.2020 Fluksová H., Grill S., Bače R. & Hais M. (2020): Dynamics of stand replacing-disturbance and biomass estimation in the Plešné Lake basin. – Silva Gabreta 26: 99 -116. D PDF
 30.11.2020 Čížková P., Červenka J. & Hubený P. (2020): Monitoring zmlazení dřevin v bezzásahovém území Národního parku Šumava. [Monitoring of tree regeneration in non-intervention area of Šumava National park.] – Silva Gabreta 26: 81 -97. D PDF
 30.11.2020 Červenka Jaroslav, Bače Radek, Zenáhlíková Jitka & Svoboda Miroslav (2020): The structure of natural regeneration in a mountain spruce forest 5 years after parent stand dieback. – Silva Gabreta 26: 65 -79. D PDF
 30.11.2020 Janík T. (2020): Bavarian Forest and Šumava National Parks: on the way to transboundary wildlife management and conservation? – Silva Gabreta 26: 51 -63. D PDF
 30.11.2020 Procházka J., Černý L., Čížková P., Kletečka Z. & Dvořák V. (2020): Rediscovery of the rare saproxylic beetle Peltis grossa (Linnaeus, 1758), Coleoptera: Trogossitidae, in the Šumava National Park and its occurrence in surrounding area. – Silva Gabreta 26: 32 -49. D PDF
 30.11.2020 Procházka J. & Schlaghamerský J. (2020): Saproxyličtí a epigeičtí brouci pralesovitého porostu Stožec – Medvědice v NP Šumava. [Saproxylic and epigeic beetles of the old-growth forest Stožec – Medvědice in the Šumava National Park.] – Silva Gabreta 26: 15 -31. D PDF
 30.11.2020 Ambrožová L., Sládeček F. X. J., Roučková R., Dvořák V. & Čížek L. (2020): Koprofágní vrubounovití (Scarabaeidae) a chrobákovití (Geotrupidae) brouci na vybraných lokalitách Šumavy a jejich odpověď na aplikaci antiparazitik u hospodářských zvířat II. [Dung beetles (Scarabaeidae & Geotrupidae) and their response to antiparasitic treatment of livestock in selected localities of the Bohemian Forest II.] – Silva Gabreta 26: 1 -14. D PDF
 30.11.2020 (2020): Silva Gabreta - Sborník vědeckých prací ze Šumavy 26, 2020. – Silva Gabreta 26: 1 -4. strama obálky. D
 30.11.2020 Jirásek J. & Mareš J. (2003): Vliv délky aplikace krmiva a jeho složení na kondiční stav plůdku kapra. – Bull. VÚRH Vodňany 39(1-2): 35 -42. D
 30.11.2020 Hillermann J., Mareš J. & Kouřil J. (2001): Odchov plůdku okouna říčního (Perca fluviatilis L.). (rev.) – Bull. VÚRH Vodňany 37(1): 157 -168. D
 30.11.2020 Jirásek J. & Mareš J. (2001): Výživa a krmení raných vývojových stadií kaprovitých ryb. – Bull. VÚRH Vodňany 37(1): 23 -38. D
 26.11.2020 Spurný P. (2009): 60 let vysokoškolské výuky rybářství v Brně. – Rybářství 2009(11): 72 -73. D
 26.11.2020 Spurný P. (1997): Vysokoškolské studium rybářství. – Rybářství 1997( 6): 205. D
 26.11.2020 Spurný P. & Baruš V. (2003): Značkování kaprů v Novomlýnské nádrži na řece Dyji. – Rybářství 2003(12): 746 -747. D
 26.11.2020 Spurný P. (1998): Rybářské využití nádrží Nové Mlýny. – Rybářství 1998(11): 522 -523. D
 26.11.2020 Spurný P. (1980): Pět set ryb za hodinu. – Rybářství 1990(11): 263. D
 26.11.2020 Spurný P. (1990): Poznáváme zajímavé ryby světa – „Garrick“ (Lichia amia). – Rybářství 1991(11): 262 -263. D
 26.11.2020 Spurný P. (1979): Lov pstruhů do rámečků. – Rybářství 1979(10): 234. D
 26.11.2020 Spurný P. (2002): Stav rybího společenstva řeky Bečvy se dlouhodobě sleduje. – Rybářství 2002( 9): 517 -518. D
 26.11.2020 Spurný P. (1997): Kormorán velký hrozba evropského rybářství. – Rybářství 1997( 9): 357. D
 26.11.2020 Spurný P. (1990): Katedra rybářství má čtyřicet. – Rybářství 1990( 9): 209. D
 26.11.2020 Spurný P. (1982): Bude úhoř dalším ohroženým rybím druhem? – Rybářství 1982( 9): 204 -205. D
 26.11.2020 Spurný P. (1997): Kormorán velký hrozba evropského rybářství. – Rybářství 1997( 8): 310 -311. D
 26.11.2020 Spurný P. (2000): Predační tlak kormorána velkého na rybí společenstva. – Rybářství 2000( 7): 304 -305. D
 26.11.2020 Spurný P. (2002): Úroveň zajišťování výkonu rybářského práva v České republice. – Rybářství 2002( 6): 316 -317. D
 26.11.2020 Spurný P. (1999): Zachraňme úhoře říčního pro další generace. – Rybářství 1999( 5): 212 -213. D
 26.11.2020 Spurný P. (1991): Novomlýnská hysterie. Sportovní – Rybářství 1990( 4): 13 -14. D
 26.11.2020 Spurný P. (1991): Vzpomínka na velkého rybáře spisovatele a člověka Ing. Zdeňka Šimka. Sportovní – Rybářství 1991( 4): 2. D
 26.11.2020 Spurný P. & Enenkl V. (1991): Revíry Moravského rybářského svazu Svratka – část mimopstruhová. Sportovní – Rybářství 1991( 3): 9 -11. D
 26.11.2020 Spurný P. (1998): Odpověď autora článku „Kormorán velký hrozba evropského rybářství“ na polemiku pana Nekvindy. – Rybářství 1998( 2): 80. D
 24.11.2020 Redakce (2020): Kalendář Přírodovědců. – Přirodovědci.cz 2020(3): 39. D Celé číslo
 24.11.2020 Režňák J. (2020): Barva na přání. Nové barevné odstíny svých oblíbených květin nemusíte složitě šlechtit. – Přirodovědci.cz 2020(3): 38. D Celé číslo
 24.11.2020 Jelen J. (2020): Neznámá pražská botanická zahrada. Zahrady v Troji a Na Slupi mají ještě třetí a neméně zajímavou sestru. – Přirodovědci.cz 2020(3): 37. D Celé číslo
 24.11.2020 Jelen J. (2020): Dny geografie 2020 online. Geografie a virtuální prostředí je spojení, které poskytuje nové perspektivy. – Přirodovědci.cz 2020(3): 36. D Celé číslo
 24.11.2020 Procházková A. (2020): Kvetoucí nádhera tuzemská i exotická. Zahradám - i těm botanickým - dodávají lesku krásné květiny. – Přirodovědci.cz 2020(3): 32 -35. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): K historii botanických zahrad UK. Vše podstatné o vzniku a vývoji unikátních areálů. – Přirodovědci.cz 2020(3): 31. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): Hra s alternativami. Jak moc zatěžuje naše myšlení filosofická tradice. – Přirodovědci.cz 2020(3): 31. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): Svět krystalických glazur. Fakultní geologové mají podíl na zajímavé umělecké výstavě. – Přirodovědci.cz 2020(3): 30. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): Loděnice v Podolí ožívá. Studentští senátoři a členové fakultních spolků spojili síly při obnově pozoruhodného místa. – Přirodovědci.cz 2020(3): 29. D Celé číslo
 24.11.2020 Mitrenga D. (2020): Neuron podporuje lásku k vědě. Seznamte se s projektem Juniorské vědecké stáže. – Přirodovědci.cz 2020(3): 28. D Celé číslo
 24.11.2020 Andrle M. (2020): Zahrada na křižovatce. – Přirodovědci.cz 2020(3): 26 -27. D Celé číslo
 24.11.2020 Hrouda L. (2020): Vodokapradiny a jiná vodní "havěť". – Přirodovědci.cz 2020(3): 24 -25. D Celé číslo
 24.11.2020 Sedláček O. & Šípek P. (2020): Kdopak to tu bydlí? Unikátní rostlinná sestava přitahuje mnoho (ne)obvyklých živočišných druhů.. – Přirodovědci.cz 2020(3): 22 -23. D Celé číslo
 24.11.2020 Šonka J. & Pavlík R. (2020): Od džungle k experimentům. Masožravé rostliny, podivné orchideje a genetické pokusy. – Přirodovědci.cz 2020(3): 20 -21. D Celé číslo
 24.11.2020 Trubač J. (2020): Fakultní geopark. Oblíbenou geologickou atrakci naleznete i v naší botanické zahradě. – Přirodovědci.cz 2020(3): 18 -19. D Celé číslo
 24.11.2020 Hrouda L. (2020): Rostlinné mimořádnosti. Živoucí fosilie a další pozoruhodnosti evoluční a geografické. – Přirodovědci.cz 2020(3): 16 -17. D Celé číslo
 24.11.2020 Procházka T. (2020): Zázraky sukulentní říše. Sbírka sukulentů v botanické zahradě je nejrozsáhlejší v České repblice. – Přirodovědci.cz 2020(3): 14 -15. D Celé číslo
 24.11.2020 Koubek T. (2020): Co nám prozradí rostliny v zahradě? Pro jednu vědní disciplínu je botanická zahrada ideálním místem. – Přirodovědci.cz 2020(3): 12 -13. D Celé číslo
 24.11.2020 Hrouda L. (2020): Dáma v nejlepších letech. 120 let je pro botanickou zahradu věkem ideální zralosti. – Přirodovědci.cz 2020(3): 8 -11. D Celé číslo
 24.11.2020 Jelen J. (2020): European Geography Olympiad 2020. Místo výpravy do Turecka si letos mladí geografové zasoutěžili on-line. – Přirodovědci.cz 2020(3): 7. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): Cena pro "ženu ve vědě". Vědkyně z katedry zoologie získala prestižní ocenění. – Přirodovědci.cz 2020(3): 7. D Celé číslo
 24.11.2020 Libusová Lenka (2020): Medaile virům navzdory. Místo v Japonsku soutěžili mladí biologičtí olympionici v Krkonoších. – Přirodovědci.cz 2020(3): 6. D Celé číslo
 24.11.2020 Anonym (2020): Naši paleontologové v Science. České zkameněliny ukrývaly důležité svědectví o původu zubů. – Přirodovědci.cz 2020(3): 4 -5. D Celé číslo
 23.11.2020 Vykusová B. (2010): Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ a SŠ. – Bull. VÚRH Vodňany 46(2): 46 -47. D Celé číslo
 23.11.2020 Vykusová B. (2010): XII. ichtyologická konference. – Bull. VÚRH Vodňany 46(1): 65 -66. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Uveřejněné příspěvky byly předneseny v rámci konference „Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí“ pořádané ve Vodňanech ve dnech 26.–27. srpna 2009 – Bull. VÚRH Vodňany 45(4): 5 - 86. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 45, č. 4. Obálka a obsah. [ ] – Bull. VÚRH Vodňany 45(4): 1 -4, obálka a obsah. D Celé číslo
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348