Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 1996 Plesník J.: 19. Evropská konference BirdLife International. Lappeenranta (Finsko), červen 1996. Zprávy ČSO 43: 67-69. strana ČasopisFinskoDPDF
 2012 Lodenius M.: Accumulation and fluxes of mercury in terrestrial and aquatic food chains with special reference to Finland. European Journal of Environmental Sciences 2(2): 77-83. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.FinskoDPDF
 1997 Bímová K.: Biologické invaze. Sosna 1997(2): 3-13. strana ČasopisFinskoDPDF
 1929 J.Ž.: Ceny živé zvěře v zahraničí. Stráž myslivosti 7( 6): 106. strana ČasopisFinskoDPDF
 1990 Váňa J.: Congress of East Asiatic Brvology na universitě v Helsinkách. Miscellaneous: Congress of East Asiatic Brvology, held from 12 to 19 August 1990 at the University of Helsinki. Bryonora 5: 12. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.FinskoDPDF
 2008 Lodenius M., Raukola T., Soltanpour-Gargari A., Tulisalo E. & Voigt H.-R.: Diatom and Metal Stratigraphy of a Small and Shallow Lake in Southern Finland. Acta Univ. Carol. Environm. 22(2008)/1-2: 65-80. strana ČasopisFinskoDPDF
 2008 Siivonen Y. & Wermundsen T.: Distribution and foraging habitats of bats in northern Finland: Myotis daubentonii occurs north of the Arctic Circle. Rozšíření a lovné biotopy netopýrů v severním Finsku: netopýr vodní (Myotis daubentonii) se vyskyuje na sever od polárního kruhu. Vespertilio 12: 41-48. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.FinskoDPDF
 1994 Řezníček J.: Festival ptactva 1994. Ptačí svět 1(4): 2. strana ČasopisFinskoDPDF
 1968 Lampio T.: Finská myslivost. Myslivost 1968( 7): 157-158. strana ČasopisFinskoDPDF
 1984 Petříková H.: Finsko. viz Ornithologische Jahresberichte.. 20: 26. strana,1.mapa ČasopisFinskoDPDF
 2008 Anonym: Finsko: stav vyder se ustálil. Svět myslivosti 9( 3): 43. strana ČasopisFinskoDPDF
 2008 Anonym: Finsko: vlci stále nebezpečněji ohrožují soby. Svět myslivosti 9( 1): 43. strana ČasopisFinskoDPDF
 1963 Ja: Finský výzkum tetřevovitých. Myslivost 1963(11): 174. strana ČasopisFinskoDPDF
 2006 Zárybnická M. & Zárybnický J.: Hnízdní chování syce rousného - aneb co jsme nevěděli a co ještě nevíme. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 55-56. strana Sborník z konference-abstraktFinskoDPDF
 2013 Pavluvčík P., Trebatická L., Sundell J., Tkadlec E.: How closely do weasels follow their prey? Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 171. strana Sborník z konference-abstraktFinskoDPDF
 2013 Kušta T., Hart V., Burda H., Ježek M., Nováková P., Begall S., Malkemper E.P., Červený J., Hanzal V., Pleskač L., Policht R.: Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 138-139. strana Sborník z konference-abstraktFinskoDPDF
 1961 Ja: Jelenec ve Finsku. Myslivost 1961( 6): 94. strana ČasopisFinskoDPDF
 1961 Ja: Jelenec virginský ve Finsku. Myslivost 1961( 2): 28. strana ČasopisFinskoDPDF
 2007 Procházka J.: Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, kam ty od nás odlítáš? Sosna 2007(1): 20-23. strana ČasopisFinskoDPDF
 1996 Plesník J.: Konference k ochraně ptáků ve Finsku. Ochrana přírody 51( 8): 249. strana ČasopisFinskoDPDF
 1983 Braniš M.: Kongres o savcích Finsko 82. Nika 4( 3): 14. strana,1 foto,1 obr. ČasopisFinskoDPDF
 2011 Řezníček J. & Valkama J.: Kroužkovací činnost ve Finsku. Kroužkovatel 11: 13. strana ČasopisFinskoDPDF
 1990 zs: Lichenologická sekce Finské mykologické solečnost (Societas Mycologica Fennica) byla založena v loňském roce. Miscellaneous: In the last year, was founded Lichenological Section Finnish Mycological Society (Societas Mycologica Fennica). Bryonora 5: 13. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.FinskoDPDF
 1980 Spitzer K.: Mikkola K., Jalas I.: Yókkóset 1. - Suomen perhoset (Můrovití 1. díl, Motýli Finska). 217 str., 18 černobílých tabulí. Vydal Helsingissa Kustannusosakeyhtio Otava (The Otava Publishing Co.), Keuruu, 1977, cena neuvedena. [Recense.] Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV 16(1): 16. strana ČasopisFinskoDPDF
 1959 Ja.: Myslivost ve Finsku. Myslivost 1959: 45. strana ČasopisFinskoDPDF
 1934 Ylänne Yrjö.: O myslivosti ve Finsku. Stráž myslivosti 12( 1): 4-6. strana ČasopisFinskoDPDF
 1952 Collins E.: Olympijská střelba v Helsinkách. Stráž myslivosti 30( 9): 136-137. strana ČasopisFinskoDPDF
 1961 Ja: Orel skalní ve Finsku. Myslivost 1961( 2): 29. strana ČasopisFinskoDPDF
 1942 Tilly N. N.: Podzimní brumlání tetřívků a jejich lov "na jamkách". Stráž myslivosti 20( 4): 118-119. strana ČasopisFinskoDPDF
 1984 Čeřovský J. & Povolný F.: První společné zasedání evropských regionálních komitétů IUCN. Památky a příroda 9( 9): 552-556. strana,8 obr. ČasopisFinskoDPDF
 2007 Barták R., Bajer V. & Vlčková P.: Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. : 46 stran  FinskoDPDF
 2010 Podzemný P.: Severní Skandinávie – Laponsko. Ptačí svět 17(2): 22-24. strana ČasopisFinskoDPDF
 1996 Hora J. & Plesník J.: Siikalahti - významné pračí území Finska. Zpravodaj IBA 3(1): 4. strana ČasopisFinskoDPDF
 2013 Hanák J.: Skandinávská perla – kulovnice TIKKA T3. Myslivost 2013(11): 24-25. strana ČasopisFinskoDPDF
 1984 Michal I.: Současný stav územní ochrany ve Finsku. Památky a příroda 9( 8): 495-503. strana,11 foto,2 mapy ČasopisFinskoDPDF
 2001 Lumpe P.: Světový festival ptactva 2001. Sosna 2001(2): 34-35. strana ČasopisFinskoDPDF
 1940 Kadlec O.: V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4): 49-76. strana ČasopisFinskoDPDF
 1961 Ja: Váha tetřevů a tetřívků ve Finsku. Myslivost 1961( 5): 78. strana ČasopisFinskoDPDF
 2001 Červenka P.: Vážky (Odonata) národních parků Finska. Dragonflies (Odonata) in Finnish National Parks. Vážky 2001. Sb. ref. : 158-164. strana Sborník z konference-referátyFinskoDPDF
 1984 Anonym: Výzva účastníků prvního společného zasedání Severo­západně evropského a Východoevropského komitétu Komise IUCN pro výchovu v Helsinkách Památky a příroda 9( 9): 545. strana ČasopisFinskoDPDF
 1996 Plesník J.: XIX. Evropská konference BirdLife International. Ptačí svět 3(3): 2. strana ČasopisFinskoDPDF
 1967 Hnulík V. J.: Z Finska. Myslivost 1967( 1): 18. strana ČasopisFinskoDPDF
 1962 Ja: Z Finska. Myslivost 1962( 2): 30. strana ČasopisFinskoDPDF
 2000 Hrubý J.: Za kajkami k norskému Varangerfjordu. Ptačí svět 7(3): 12. strana ČasopisFinskoDPDF
 2005 Cepák J. & Škopek J. : Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. Report on Czech Bird Ringing for 2003. Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. strana ČasopisFinskoDPDF
 2005 Cepák J. & Škopek J. : Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. Report on Czech Bird Ringing for 2003. Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. strana ČasopisFinskoDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348