Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

123
 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 1950 ABO: "Kronoki", vzácná reservace SSSR. Stráž myslivosti 28(17): 224-225. strana ČasopisRuskoDPDF
 2009 Hromas J.: 50 let Rosochotribolovsojuzu. Myslivost 2009( 4): 63-64. strana ČasopisRuskoDPDF
 2011 Kostečka J.: 58. generální zasedání CIC. Myslivost 2011( 7): 26-27. strana ČasopisRuskoDPDF
 1990 Hubáčková J.: 7. Meeting of CEBWG, 25.-30.6.1990 Apatity. Miscellanea: 7th Meeting of CEBWG. Bryonora 5: 11. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RuskoDPDF
 2002 Pišút I.: A few interesting lichens from Western Caucasus (Russia). Biológia 57(4): 545-546. strana ČasopisRuskoDPDF
 2008 Evdokimova S.: A review of ground squirrel species kept in the Leningrad Zoo since the 1940s. Druhový přehled pozemních veverkovitých chovaných v Leningradské zoo od roku 1940. Lynx n. s. 39(2): 345-346. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RuskoDPDF
 1952 Anonym: Aklimatizace sibiřské veverky na Kavkaze. Stráž myslivosti 30( 1): 6. strana ČasopisRuskoDPDF
 1935 Lemarie J.: Altajská státní reservace. Stráž myslivosti 13(13): 375. strana ČasopisRuskoDPDF
 1938 Lemarie J.: Altajský "maral", zvláštní, ale ne bezvýznamné domácí zvířr Asie. Stráž myslivosti 16( 9): 220-221. strana ČasopisRuskoDPDF
 1966 Út: Anomálie vlčího chrupu. Myslivost 1966( 3): 66. strana ČasopisRuskoDPDF
 1949 Uspěnskij S.: Askania - Nova. Stráž myslivosti 27(20): 201-202. strana ČasopisRuskoDPDF
 2011 Kubelka V.: Bahňáci ruské Čukotky. Vanellus 6: 68-84. strana ČasopisRuskoDPDF
 1948 Jelagin V.: Bažinám se… Stráž myslivosti 26(13): 209. strana ČasopisRuskoDPDF
 1954 Víšková M.: Beseda se spisovatelem o myslivosti. Myslivost 1954: 93. strana ČasopisRuskoDPDF
 1951 Anonym: Biologická ochrana přírody v SSSR. Stráž myslivosti 29(22): 277-278. strana ČasopisRuskoDPDF
 1951 Kolubajiv S., Kalandra A.: Biologický boj se škodlivým hmyzem v Sovětském svazu. Čsl. les 31: 197-198. strana ČasopisRuskoDPDF
 1950 Soc.zeml.: Buzulukský les. Stráž myslivosti 28(19): 250. strana ČasopisRuskoDPDF
 1995 Čeřovský J.: Cestovní zpráva ze zahraniční cesty do Ruska a Švédska. : 3 stran  RuskoDPDF
 1957 Lavrov N.: Co znamenalo 40 let pro obohacení lovné a průmyslové zvěře v SSSR. Myslivost 1957: 164-166. strana ČasopisRuskoDPDF
 2008 Vasiľev V. P. & Vasiľeva E. D.: Comparative karyological analysis of mud loach and spined loach species (genera Misgurnus and Cobitis) from the Far East region of Russia. Folia Zool. 57(1-2): 51-59. strana Časopis impaktovanýRuskoDPDF
 1998 Chrtek J. sen.: Czerepanov S. K., Vascular plants of Russia and adjacent States (the former USSR), Cambridge University Press, Cambridge 1995, 516 str. Preslia 70(2): 164. strana ČasopisRuskoDPDF
 1968 Ja: Čertův keř. Myslivost 1968( 5): 115. strana ČasopisRuskoDPDF
 1891 Anonym: Činnosť carské ruské společnosti zeměpisné r. 1890. Živa 1891/ 3: 95. strana ČasopisRuskoDPDF
 1967 Gladkov D.: Člověk a příroda. Myslivost 1967(11): 242-244. strana ČasopisRuskoDPDF
 1957 Ramkov F.: Čtyřicet let sovětského loveckého hospodářství. Myslivost 1957: 162-164. strana ČasopisRuskoDPDF
 1948 Jelagin V.: Daleko na východě. Stráž myslivosti 26(13): 208. strana ČasopisRuskoDPDF
 2008 Vasilieva N.A., Savinetskaya L.E., Vasiliev N.S., Popov V.S. & Tchabovsky A.V.: Density of juveniles and synchronization of their first emergence influence juvenile survival in the Yellow ground squirrel (Spermophilus fulvus). Přežívání mláďat sysla žlutého (Spermophilus fulvus) ovlivňuje jejich hustota a synchronizace během prvního opuštění nory. Lynx n. s. 39(2): 353. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.RuskoDPDF
 1891 Anonym: Diamanty v Rusku. Živa 1891/ 7: 224. strana ČasopisRuskoDPDF
 2008 Shavrin A. : Distribution of the Silphidae (Coleoptera) in the Baikal Region. Rozšíření brouků čeledí Silphidae (Coleoptera) v okolí Bajkalu. Klapalekiana 44(3-4): 271-287. strana ČasopisRuskoDPDF
 1935 Bajkov N. A.: Divoký lovec. Stráž myslivosti 13( 7): 173-175. strana ČasopisRuskoDPDF
 1959 Pánov V.: Dvě jubilea Moskevské myslivecké společností. Myslivost 1959: 168-169. strana ČasopisRuskoDPDF
 1998 Holubec V.: Expedice Altaj 1998. Skalničky 29(4): 172-144. strana et 153-154,2 obr.,8 foto ČasopisRuskoDPDF
 1957 Tuček K.: Geologická a mineralogická musea v Sovětském svazu. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 126(1): 177-183. strana ČasopisRuskoDPDF
 1935 Lemarie J.: Honitby všearmádního vojensko-mysliveckého spolku v SSSR. Stráž myslivosti 13(20): 568. strana ČasopisRuskoDPDF
 1951 Hr.: J.V.Stalin - nejpřednější bojovník za světový mír. Stráž myslivosti 29(23-24): 285. strana ČasopisRuskoDPDF
 2013 Lach M.: Jak mi Ďaďa zachránil život. Myslivost 2013( 3): 60-61. strana ČasopisRuskoDPDF
 2011 Blacký Z.: Jarní lov tetřeva a tetřívka v Rusku. Myslivost 2011( 2): 42-43. strana ČasopisRuskoDPDF
 2011 Klozík P.: Jednoranová kulovnice IŽ – 18 MH. Myslivost 2011( 3): 12-14. strana ČasopisRuskoDPDF
 1964 Ra: Jelen objevil léčivé prameny. Myslivost 1964( 5): 77. strana ČasopisRuskoDPDF
 2006 Mlíkovský J. & Lemberk V. (eds.): Josef Musílek - český ornitolog a legionář na Sibiři. : 198 stran  RuskoDPDF
 1961 Časopis Ochota: K čemu slouží plovací blány. Myslivost 1961(10): 157. strana ČasopisRuskoDPDF
 1939 Musílek J.: Kam se stěhují ruské kachny divoké (Anas platyrhyncha). Stráž myslivosti 17( 6): 94. strana ČasopisRuskoDPDF
 1954 Hanuš B.: Kavkazské reservace. Myslivost 1954: 92. strana ČasopisRuskoDPDF
 1942 Koláček K.: Kdy pije zvěř. Stráž myslivosti 20( 6): 181. strana ČasopisRuskoDPDF
 1950 ABO: Kidas. Stráž myslivosti 28( 6): 80. strana ČasopisRuskoDPDF
 1949 B. O.: Kolektivní lovy polárních lišek v tundře. Stráž myslivosti 27(15): 149-150. strana ČasopisRuskoDPDF
 1961 Bernášek O.: Krahujec se sovětským kroužkem. Myslivost 1961( 9): 141. strana ČasopisRuskoDPDF
 1955 Babkov J. J.: Krymská státní reservace V. V. Kujbyševa. Myslivost 1955: 125-126. strana ČasopisRuskoDPDF
 1949 Vokrug Světa.: Krymský jelen. Stráž myslivosti 27(16): 163. strana ČasopisRuskoDPDF
 1961 Ja: Křemínky u tetřevovltých. Myslivost 1961( 8): 125. strana ČasopisRuskoDPDF
 1949 Brázda A.: Kynologie v SSSR. Stráž myslivosti 27(23-24): 999 příl. 37. strana ČasopisRuskoDPDF
 1951 Anonym: Levhard na Kavkaze, Stráž myslivosti 29( 4): 47. strana ČasopisRuskoDPDF
 1955 Leporský A..: Literatura a myslivost v Sovětském svazu. Myslivost 1955: 107. strana ČasopisRuskoDPDF
 1962 P-a.: Los na ulicích Moskvy. Myslivost 1962( 5): 79. strana ČasopisRuskoDPDF
 1967 zuz: Lov a symboly. Myslivost 1967( 3): 66. strana ČasopisRuskoDPDF
 1934 Rýpal B.: Lov na lišky a na vlky. Stráž myslivosti 12( 2): 26-28. strana ČasopisRuskoDPDF
 1949 B. O.: Lov škodné z aerosaní. Stráž myslivosti 27(15): 152. strana ČasopisRuskoDPDF
 2009 Trčka J.: Lov tetřevů a tetřívků v Rusku. Myslivost 2009(10): 34-35. strana ČasopisRuskoDPDF
 1935 Lemarie J.: Lov tetřívků v SSSR. v zimě. Stráž myslivosti 13(13): 375. strana ČasopisRuskoDPDF
 1935 Strébl B.: Lovecká hudba dřívějšího carského dvora ruského. Stráž myslivosti 13(13): 372. strana ČasopisRuskoDPDF
 1924 Hubálek J.: Lovecké vzpomínky z Ruska. Stráž myslivosti 2( 2): 17-18. strana ČasopisRuskoDPDF
 1924 Hubálek J.: Lovecké vzpomínky z Ruska. (Dokončení). Stráž myslivosti 2( 3): 29-30. strana ČasopisRuskoDPDF
 1946 Brimer-Orlovský A. M.: Lovy v SSSR. Stráž myslivosti 24(10): 127. strana ČasopisRuskoDPDF
 1949 B. O.: Lovy z letadla. Stráž myslivosti 27(15): 152. strana ČasopisRuskoDPDF
 1938 Dr. D.: Mamuti v SSSR. - Nález na Wrangelově ostrově. Stráž myslivosti 16( 3): 74-75. strana ČasopisRuskoDPDF
 1995 Musil P.: Mezinárodní arktická expedice Ruské akademie věd: Výzva ke spolupráci v sezóně 1996. Zprávy ČSO 41: 58-59. strana ČasopisRuskoDPDF
 1935 Spilka A.: Mimovojenská činnost čsl. legionářů. Stráž myslivosti 13(13): 371-372. strana ČasopisRuskoDPDF
 2010 Cepák J.: Morčák velký z Ostravska střelen na Sibiři! Ptačí svět 17(2): 9. strana ČasopisRuskoDPDF
 1957 N. J.: Moskevské moře. Myslivost 1957: 168-169. strana ČasopisRuskoDPDF
 1952 Rš.: Muflon jako základ nového plemene ovcí. Stráž myslivosti 30(12): 190. strana ČasopisRuskoDPDF
 1951 Brimer-Orlovský A. M.: Myslivecké hospodářství v Sovětském svazu. Stráž myslivosti 29(21): 258-260. strana ČasopisRuskoDPDF
 1961 Pg: Myslivecké zájezdy na Krym. Myslivost 1961(12): 188. strana ČasopisRuskoDPDF
 1954 Havlenová J.: Myslivost a chov kožišinové zvěre na Všesvazové zemědělské výstavě v Moskvě. Myslivost 1954: 132-133. strana ČasopisRuskoDPDF
 1954 Havlenová J.: Myslivost a chov kožišinové zvěre na Všesvazové zemědělské výstavě v Moskvě. Myslivost 1954: 147. strana ČasopisRuskoDPDF
 1954 da: Myslivost na zemědělské výstavě v Moskvě. Myslivost 1954: 108. strana ČasopisRuskoDPDF
 1961 Pg: Myslivost v Kaliningradské oblasti. Myslivost 1961(12): 187. strana ČasopisRuskoDPDF
 1949 a.: Myslivost v Sovětském svazu. Stráž myslivosti 27(10-11): 103. strana ČasopisRuskoDPDF
 1935 Lemarie J.: Myslivost v SSSR. Stráž myslivosti 13(13): 374-375. strana ČasopisRuskoDPDF
 1938 Nikolskij B.: Na Ankaře. Stráž myslivosti 16(18): 461-462. strana ČasopisRuskoDPDF
 1962 Švinger S.: Na lovu v SSSR. Myslivost 1962( 9): 136-137. strana ČasopisRuskoDPDF
 1951 ABO.: Na lovu v zemi věčného ledu a ticha. Stráž myslivosti 29(21): 261-262. strana ČasopisRuskoDPDF
 1934 Smoliňski A. Z.: Na medvěda. Stráž myslivosti 12( 1): 6-9. strana ČasopisRuskoDPDF
 1950 Anonym: Na ostrovech Bílého moře. Stráž myslivosti 28( 1): 5. strana ČasopisRuskoDPDF
 1938 Avenarius A.: Na posedu. Stráž myslivosti 16( 9): 221-222. strana ČasopisRuskoDPDF
 1950 Vokrug Světa.: Na severu Uralu. Stráž myslivosti 28( 7): 93. strana ČasopisRuskoDPDF
 1957 Anonym: Na skok v sovětských honitbách. Myslivost 1957: 166-167. strana ČasopisRuskoDPDF
 1960 Rubik I.: Nač flinta v ruce? Myslivost 1960(11): 161. strana ČasopisRuskoDPDF
 1933 Koláček K.: Něco o sibiřských ptácích. Stráž myslivosti 11(16): 225-228. strana ČasopisRuskoDPDF
 1938 CB.: Něco z Podkarpatské Rusi. Stráž myslivosti 16( 9): 225. strana ČasopisRuskoDPDF
 1939 Hloušek Z.: Něco ze Sibiře. Stráž myslivosti 17(18): 295-296. strana ČasopisRuskoDPDF
 1946 Anonym: Některé reservace v Sovětském svazu. Stráž myslivosti 24(16): 221-222. strana ČasopisRuskoDPDF
 2000 Šafránková Z.: Není havran jako havran, o havranech našich a cizích. Sosna 2000: 19. strana ČasopisRuskoDPDF
 2000 Šafránková Z.: Není havran jako havran, o havranech našich a cizích. Sosna 2000: 19. strana ČasopisRuskoDPDF
 1948 Jelagin V.: Nikde na světě… Stráž myslivosti 26(13): 208. strana ČasopisRuskoDPDF
 1951 A. B. O.: Nová biologická bádání o liškách v SSSR. Stráž myslivosti 29(11): 137-138. strana ČasopisRuskoDPDF
 1963 F. S.: Nová lovecká střelnice v Moskvě. Myslivost 1963( 2): 29. strana ČasopisRuskoDPDF
 1956 Mencák F.: Nová úprava vydáváni loveckých lístků v SSSR. Myslivost 1956: 156. strana ČasopisRuskoDPDF
 1959 Ze sovětského časopisu: Nové úkoly sovětských myslivců. Myslivost 1959: 83. strana ČasopisRuskoDPDF
 1980 Anonym: Nové zákony v SSSR k péči o životní prostředí. Infor. zprav. rady pro životní prostředí 1980(5): 89. strana ČasopisRuskoDPDF
 1995 Farkač J. & Plutenko A.: Nový druh rodu Pterostichus z Dálného východu Ruska (Coleoptera: Carabidae). New species of Plerosiichiis from the Far East of Russia (Coleoptera: Carabidae). Klapalekiana 31(1-2): 11-14. strana ČasopisRuskoDPDF
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348