Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

123
 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2012 PL: O čem se psalo v roce 1932 na stránkách Stráže myslivosti. Myslivost 2012( 1): 76-77. strana ČasopisPolskoDPDF
 1988 Redakce Bryonory: 5. sjezd Lichenologické sekce Polské bot. společnosti, 12.-16.9. 1988 Gorzów Wlkp. Různé: Ve dnech 12.-16.9. se konal V. sjezd lichenologické sekce Polské botanické společnosti v Gorzowě Wlkp. a Pszczewě..... Bryonora 1: 7. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 2005 Kuczynska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B., Celewicz S. & Klimko M.: A comparative study of periphyton communities on reed complex and Chara tomentosa in three shallow lakes of Wielkopolska area, Poland. Biológia 60(4): 349-355. strana ČasopisPolskoDPDF
 2009 Goszczyński J., Krauze D. & Gryz J.: Activity and exploration range of house cats in rural areas of central Poland. Folia Zool. 58(4): 363-371. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 2008 Kurek K., Mysłajek R.W. , Orysiak P., Nowak S. & Kozakiewicz M. : Activity of male-dominated bat communities above streams in the forests of the Western Carpathians (Poland). Vespertilio 12: 33-39. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 2004 Michalonek D. & Busse W.: Age structure of the Long-Eared owl (Asio otus) migration at Bukowo-Kopaň station in autumns 1996-2003. Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktů : 30. strana Sborník z konference-abstraktPolskoDPDF
 2004 Strzelecki Z.: Aktualny stan populacji sów krajobrazu rolniczego Pojezierza Dobrzyńskiego (Północno - Centralna Polska). Próby zahamowania drastycznego spadku liczebności. Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktů : 36. strana Sborník z konference-abstraktPolskoDPDF
 2009 Kucharski R. & Kłosek L.: Alcedoffula alcedinis - ektoparazit ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Jeho výskyt a chování. Alcedoffula alcedinis - ektoparasite of Kingfisher (Alcedo atthis). Its occurence and behavior. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., II. mezinárodní seminář, Vlašim 15.11.2008 : 112-117. strana Sborník z konference-referátyPolskoDPDF
 2010 Grabowska J., Kotusz J. & Witkowski A.: Alien invasive fish species in Polish waters: an overview. Folia Zool. 59(1): 73-85. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 1965 Matuszkiewicz W.: Badania geobotaniczne w północnej części Karkonoszy. Geobotanische Untersuchungen in nördlichen Krkonoše Gebirge. Opera Corcontica 2: 43-59. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 2009 Šafář J. a Plesník J.: Bělověžský prales. The Bialowieza national Park Ochrana přírody 64(3): 32-33. strana ČasopisPolskoDPDF
 2013 Kusolits J.: Bělověžský prales. Myslivost 2013( 2): 34-36. strana ČasopisPolskoDPDF
 1961 Rubeška M.: Bělověžským pralesem. Myslivost 1961( 7): 104-105. strana ČasopisPolskoDPDF
 2012 Kaminiecká B.: Blýskání na lepší časy pro rákosníka ostřicového. Ptačí svět 19(1): 2. strana ČasopisPolskoDPDF
 1962 J. M.: Bobří reservace v polském Pomoří. Myslivost 1962( 1): 12. strana ČasopisPolskoDPDF
 1948 Vyleta J.: Byli jsme v Polsku. Stráž myslivosti 26(18): 267-268. strana ČasopisPolskoDPDF
 2004 Skrzypek G. & Jędrysek M. O.: Carbon isotopic calibration of peat–forming plants (Sphagnum sp., Polytrichum sp.) and peat with respect to air-humidity and temperature of vegetation. In: Štursa J., Mazurski K. R., Palucki A. & Potocka J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn.Mez.Věd.Konf., List. 2003, S. Poręba. Kalibracja składu izotopowego węgla roślin torfotwórczych (Sphagnum sp., Polytrichum sp.) oraz torfu w nawiązaniu do wilgotności powietrza i temperatury wegetacji (Śmielec – Jagniątów, Karkonosze, Polska). Opera Corcontica 41: 185-193. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 2006 Anonym: CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat : 4 strany  PolskoDPDF
 1932 Veselský O.: Cestou za bialowieským zubrem. Stráž myslivosti 10( 1): 1-4. strana ČasopisPolskoDPDF
 1994 Škapec L.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Polska. : 3 strany  PolskoDPDF
 1993 Kopecký J.: Cestovní zpráva ze služební cesty do Polska. : 6 stran  PolskoDPDF
 1995 Čeřovský J.: Cestovní zpráva ze zahraniční cesty do Polska. : 3 strany  PolskoDPDF
 2004 Kowalewska A. & Kukwa M.: Cladonia metacorallifera (lichenized Ascomycota, Cladoniaceae) new to Poland and additional record from Slovakia. Biológia 59(4): 433-434. strana ČasopisPolskoDPDF
 1948 Dřímal L.: Co jsme viděli v Polsku. Stráž myslivosti 26(22): 312. strana ČasopisPolskoDPDF
 1950 Malák M.: Co stojí myslivce zajíc. Stráž myslivosti 28( 2): 13-14. strana ČasopisPolskoDPDF
 2010 Kaczmarek S., Fale?czyk-Koziróg K., Marquardt T., & Chudaoe M.: Contribution to the succession of soil mite (Acari) communities in a scots pine forest in northern Poland, with particular reference to Gamasida. In: Proceedings of the 10th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice. Acta Soc. Zool. Bohemicae 74(1-4): 63-68. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 1984 Žabówka R.: Czynne i neczynne paswiska owiec na terenie Zakopanego. Chronmy przyroce ojczysta 40(1): 54-57. strana,1 obr. ČasopisPolskoDPDF
 2004 Šafránková Z.: Červená sypavka borovice Mycosphaerella pini. Sosna 2004: 11-14. strana ČasopisPolskoDPDF
 1996 Flousek J.: Česko-polská spolupráce v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze zkušenosti a plány. Ochrana přírody 51( 7): 215-216. strana ČasopisPolskoDPDF
 2009 Český pointer a setter klub.: Daleké hledání Lomza 2008. Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 15. strana ČasopisPolskoDPDF
 2011 Konvička M., Beneš J., Poláková S. & Kepka P.: Dědictví zemědělské kolektivizace: čím větší pole, tím méně denních motýlů. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 106-107. strana Sborník z konference-abstraktPolskoDPDF
 2008 Nowak S., Mysłajek R. W. & Jędrzejewska B.: Density and demography of wolf, Canis lupus population in the western-most part of the Polish Carpathian Mountains, 1996-2003. Folia Zool. 57(4): 392-402. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 1997 Rakowska B.: Diatom communities in a salt spring at Pelczyska (Central Poland). Biológia 52(4): 489. strana ČasopisPolskoDPDF
 2000 Rakowska B.: Diatoms occurring in a peat post-excavation pit, Central Poland. Biológia 55(4): 321. strana ČasopisPolskoDPDF
 2009 Merta D., Bobek B., Furtek J. & Kolecki M.: Distribution and number of black grouse (Tetrao tetrix) in southwestern Poland and the potential impact of predators upon nesting success of the species. Folia Zool. 58(2): 159-167. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 2009 Postawa T., Gas A. : Do the thermal conditions in maternity colony roost determine the size of young bats? Comparison of attic and cave colonies of Myotis myotis in Southern Poland. Folia Zool. 58(4): 396-408. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 2008 Lesiński G., Gryz J. & Kowalski M.: Does the diet of an opportunistic raptor, the tawny owl Strix aluco, reflect long-term changes in bat abundance? A test in central Poland. Folia Zool. 57(3): 258-263. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 2013 Nytra L.: Drobní savci zemědělské krajiny. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 163. strana Sborník z konference-abstraktPolskoDPDF
 1950 Rambousek J.: Dropi v Poznaňsku. Stráž myslivosti 28( 1): 7. strana ČasopisPolskoDPDF
 1962 dr. jd.: Dvaadvacaterák z Bělověžského pralesa. Myslivost 1962( 2): 28. strana ČasopisPolskoDPDF
 2010 Kaczmarek S., Marquardt T., Fale?czyk-Koziróg K. & Marcysiak K.: Dynamics of soil mite (Acari) populations in a seasonally flooded meadow on a bank of the Vistula river (Poland), with particular reference to Gamasida. In: Proceedings of the 10th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice. Acta Soc. Zool. Bohemicae 74(1-4): 55-61. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 2004 Żołnierz L. & Wojtuń B.: Dziewięciornik błotny Parnassia palustris L. i jeżogłówka pojedyncza Sparganium emersum Rehmann – nowe gatunki w wysokogórskiej florze polskiej części Karkonoszy. In: Štursa J., Mazurski K. R., Palucki A. & Potocka J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sb.Mez.Věd.Konf., Lis. 2003, S. Poręba. Parnassia palustris L. and Sparganium emersum Rehmann – new species in high-mountain flora of the Polish Giant Mountains. Opera Corcontica 41: 132-134. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 2001 Wilk-Wozniak E. & Kosinski M.: Effect of allochthonous and autochthonous factors on phytoplankton biomass in a submontane dam reservoir (S Poland). Biológia 56(4): 345-354. strana ČasopisPolskoDPDF
 2008 Romanowski J. & Żmihorski M.: Effect of season, weather and habitat on diet variation of a feeding-specialist: a case study of the long-eared owl, Asio otus in Central Poland. Folia Zool. 57(4): 411-419. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 1934 Hubálek J.: Episoda z Woropajewa. Stráž myslivosti 12( 2): 28-29. strana ČasopisPolskoDPDF
 1891 Anonym: Erasm Majewski: Slownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich. Živa 1891/ 2: 58. strana ČasopisPolskoDPDF
 2012 Bílek P. O.: EXPOHunting 2012, Katowice – Sosnowiec, Polsko 30. 3. – 1. 4. 2012. Myslivost 2012( 6): 46-47. strana ČasopisPolskoDPDF
 2008 Kakareko T., Kobak J., Terlecki J. & Hadowski M.: External morphology and growth rate of white-eye bream Ballerus sapa (Cyprinidae, Teleostei) in a lowland dam reservoir on the lower Vistula River (Włocławek Reservoir, central Poland). Folia Zool. 57(4): 435-451. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 2010 Veverka V.: Fluktuační cykly bekyně mnišky (Lymantria monacha) na území Polska. Lymantria monacha fluctuational cycles in Poland. : 0  PolskoDPDF
 1965 Jahn A.: Formy i procesy stokowe w Karkonoszach. Slope forms and processes in the Krkonoše Mountains. Opera Corcontica 2: 7-16. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 2010 Kusolit J.: Fotolovy v Polsku – v losích stopách. Naše příroda 2010( 4): 0 ČasopisPolskoDPDF
 2013 Drag L., Zima J. Jr., Čížek L.: Genetická struktura populací kriticky ohroženého tesaříka alpského (Rosalia alpina) ve střední Evropě. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 59. strana Sborník z konference-abstraktPolskoDPDF
 2006 Jurecký S.: Gospodarowanie drzewostanami modrzewiowymi na terenie Nadleśnictwa Prudnik. Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze semináře : 35-46. strana Sborník z konference-referátyPolskoDPDF
 2005 Flakus A.: Gyalecta peziza (Gyalectaceae, lichenized Ascomyceta), first record in the Polish Tatry Mts. Biológia 60(4): 373-375. strana ČasopisPolskoDPDF
 2009 Żmihorski M., Romanowski J. & Osojca G.: Habitat preferences of a declining population of the little owl, Athene noctua in Central Poland. Folia Zool. 58(2): 207-215. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 2008 Kopij G.: Hnízdní hustota a výběr hnízdního prostředí rorýse obecného (Apus apus) ve Vratislavi. Breeding densities and habitat selection of the Common Swift (Apus apus) in the city of Wrocław. Sylvia 44: 37-42. strana ČasopisPolskoDPDF
 1956 Mencák F.: Hospodařeni polských myslivců v číslech. Myslivost 1956: 101. strana ČasopisPolskoDPDF
 2009 Orłowski G. & Ławniczak D.: Changes in breeding bird populations in farmland of south-western Poland between 1977–1979 and 2001. Folia Zool. 58(2): 228-239. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 1950 Rambousek J.: Chov bažanta v Polsku. Stráž myslivosti 28(17): 232. strana ČasopisPolskoDPDF
 2011 Fedyk S., Chętnicki W., Ruprecht A. L. & Cichocki J.: Chromosome polymorphism in Polish populations of northern birch mouse Sicista betulina. Folia Zool. 60(1): 31-36. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 2013 Kušta T., Hart V., Burda H., Ježek M., Nováková P., Begall S., Malkemper E.P., Červený J., Hanzal V., Pleskač L., Policht R.: Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 138-139. strana Sborník z konference-abstraktPolskoDPDF
 1950 Rambousek J.: Jakého stáří se může dožít zajíc? Stráž myslivosti 28(19): 249. strana ČasopisPolskoDPDF
 2005 Szmytkie R.: Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach. Granite caves in the Polish part of the Giant Mountains. Opera Corcontica 42: 5-15. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 1932 Veselský G.: Jelení říje na polské straně Karpat. Stráž myslivosti 10( 8): 123. strana ČasopisPolskoDPDF
 1932 Farský O.: Kanibalismus u rysa. Stráž myslivosti 10( 7): 108. strana ČasopisPolskoDPDF
 1963 P-a.: Kapitální vlk. Myslivost 1963( 9): 143. strana ČasopisPolskoDPDF
 1969 Fanta J.: Karkonoski park narodowy - 10 let. Opera Corcontica 6: 172-173. strana Časopis recenzovaný, neimpakt.PolskoDPDF
 2004 Skořepa H.: Kolektiv autorů pod redakcí T. Wilgata: Roztoczaňski park narodowy - przyroda i człowiek. Vydal Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2004, 158 str. Živa 52(6): 9999LXIX.-LXX. strana ČasopisPolskoDPDF
 1961 Ja: Koroptev v Polsku. Myslivost 1961(12): 187. strana ČasopisPolskoDPDF
 1948 Szczepski J. B.: Kroužkování ptáků v Polsku. Čsl. ornitholog 15(2): 26-31. strana ČasopisPolskoDPDF
 1949 Lowiec polski.: Krvavé setkání s diváky. Stráž myslivosti 27( 6): 60. strana ČasopisPolskoDPDF
 1937 Masná A.: Kůrská kosa - záchraný pruu pevniny stěhovavému ptactvu. (Polsko) Čsl. ornitholog 4(2): 24-26. strana ČasopisPolskoDPDF
 1998 Wilk-Wozniak E.: Late autumn mass development of Woronichinia naegeliana (Cyanophyceae) in a dam reservoir in Southern Poland. Biológia 53(1): 1. strana ČasopisPolskoDPDF
 2004 Kiszka J. & Grodzińska K.: Lichen flora and air pollution in the Niepolomice Fores (S Poland) in 1960-2000. Biológia 59(1): 25-37. strana ČasopisPolskoDPDF
 1932 Veselský G.: Los u Varšavy. Stráž myslivosti 10(13): 198. strana ČasopisPolskoDPDF
 1950 Malák M.: Los v Polsku. Stráž myslivosti 28( 6): 70-72. strana ČasopisPolskoDPDF
 1950 Rambousek J.: Los v Polsku. Stráž myslivosti 28(12): 160-161. strana ČasopisPolskoDPDF
 2008 Ziegrosser P.: Lovy v Bialowiežském pralese. Svět myslivosti 9( 9): 22. strana ČasopisPolskoDPDF
 1998 Opravil E.: Lutynska-Zajac M.,Rostlinnos'c i gospodarska rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne.- Instytut Archeologii Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 279 str. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 47(1): 64. strana ČasopisPolskoDPDF
 1932 Anonym: Máme chrániti lišku? (Překlad z polského.) Stráž myslivosti 10(13): 198. strana ČasopisPolskoDPDF
 2010 Kasina J.: Máme opět Mistra Evropy ve vábení jelenů!!! Myslivost 2010( 6): 22-23. strana ČasopisPolskoDPDF
 1985 Vítek J. : Medvědi jeskyně zpřístupněna. Věda a život 30( 4): 276-277. strana, 1 foto ČasopisPolskoDPDF
 2012 Linhartová A.: Mezinárodní soutěž barvářů v Polsku. Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 6. strana ČasopisPolskoDPDF
 1997 Holub J.: Mirek Z., Piekos-Mirkowa H., Zajac A. et Zajac M., Vascular plants of Poland - a checklist. Preslia 69(2): 183-184. strana ČasopisPolskoDPDF
 1934 Jotos: Můj první srnec. Stráž myslivosti 12(11): 175-177. strana ČasopisPolskoDPDF
 2011 Bashta A.-T., Piskorski M., Mysłajek R. W., Tereba A., Kurek K. & Sachanowicz K.: Myotis alcathoe in Poland and Ukraine: new data on its status and habitat in Central Europe. Folia Zool. 60(1): 1-4. strana Časopis impaktovanýPolskoDPDF
 1965 Sekera J.: Myslivecké poznatky z Polska. Myslivost 1965(12): 184-185. strana ČasopisPolskoDPDF
 1934 Dyk A.: Myslivecký zájezd do Polska. Stráž myslivosti 12(11): 165-168. strana ČasopisPolskoDPDF
 1949 Brázda A.: Myslivost v Polsku. Stráž myslivosti 27( 7): 65-66. strana ČasopisPolskoDPDF
 2008 Rybak R.: Myslivost v Polsku. Svět myslivosti 9( 3): 17. strana ČasopisPolskoDPDF
 1936 Waldstein-Wartenberg E.: Na jelení říji 1936 - nazapomenu! Stráž myslivosti 14(22): 622-625. strana ČasopisPolskoDPDF
 2008 Rind K.: Na lovu hus v Polsku. Svět myslivosti 9( 3): 20. strana ČasopisPolskoDPDF
 1984 Zbigniew M.: Najbogatsze stanowisljo lnu wlochatego Linum hirsutum v okregu Miechowsko-Pinezowskim. Chronmy przyroce ojczysta 40(3): 91. strana ČasopisPolskoDPDF
 2013 Kusolits J.: Národní park Ujšcie Warty. Myslivost 2013(10): 80-81. strana ČasopisPolskoDPDF
 2013 Kusolits J.: Národní park Wigry a Augustovský prales. Myslivost 2013( 4): 34-35. strana ČasopisPolskoDPDF
 1985 Pelíšek J.: Národní parky v Polsku. Věda a život 30(12): 867-869. strana, 3 foto ČasopisPolskoDPDF
 1932 Fký O.: Několik zajímavých výřadů z polských honiteb. Stráž myslivosti 10( 2): 31. strana ČasopisPolskoDPDF
 2013 Kusolits J.: NP Kampinos. Myslivost 2013( 1): 33-35. strana ČasopisPolskoDPDF
 1967 Ja.: O přesném sčítaní zajíců. Myslivost 1967( 7): 160. strana ČasopisPolskoDPDF
 1932 Farský O.: O zubrech v oboře knížete Plesa. Stráž myslivosti 10(17): 249-250. strana ČasopisPolskoDPDF
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348