Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2008 Mustafić P., Marčić Z., Duplić A., Mrakovčić M., Ćaleta M., Zanella D., Buj I., Podnar M. & Dolenec Z.: A new loach species of the genus Cobitis in Croatia. Folia Zool. 57(1-2): 4-9. strana Časopis impaktovanýChorvatskoDPDF
 2008 Zanella D., Mrakovčić M., Mustafić P., Ćaleta M., Buj I., Marčić Z., Zrnčić S. & Razlog-Grlica J.: Age and growth of Sabanejewia balcanica in the Rijeka River, central Croatia. Folia Zool. 57(1-2): 162-167. strana Časopis impaktovanýChorvatskoDPDF
 2011 Kulfan M.: Cikády zblízka v evropských podmínkách. Živa 59(3): 128-130. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2009 Juřičková L.: Co (ne)víme o měkkýší fauně chorvatských ostrovů. Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů : 91-92. strana Sborník z konference-abstraktChorvatskoDPDF
 2008 Mrakovčić M., Duplić A., Mustafić P. & Marčić Z.: Conservation status of the genus Cobitis and related genera in Croatia. Folia Zool. 57(1-2): 35-41. strana Časopis impaktovanýChorvatskoDPDF
 2000 Caput K. & Plenkovia-Moraj A.: Epiphytic diatoms on sawgrass (Cladium mariscus) in the karstic Plitvice Lakes, Croatia. Biológia 55(4): 343. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2008 Buj I., Podnar M., Mrakovčić M., Choleva L., Šlechtová V., Tvrtković N., Ćaleta M., Mustafić P., Marčić Z., Zanella D. & Brigić A.: Genetic diversity and phylogenetic relationships of spined loaches (genus Cobitis) in Croatia based on mtDNA and allozyme analyses. Folia Zool. 57(1-2): 71-82. strana Časopis impaktovanýChorvatskoDPDF
 2013 Drag L., Zima J. Jr., Čížek L.: Genetická struktura populací kriticky ohroženého tesaříka alpského (Rosalia alpina) ve střední Evropě. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 59. strana Sborník z konference-abstraktChorvatskoDPDF
 1989 Král M.: Herpetologie. Pozorování na ostrově Hvar - SFRJ. Sosna 1989(2): 18-20. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2013 Matoušková M., Jánský B., Blahušiáková A., Kaiglová J. and Vlček L.: Chorvatsko hostilo mladé hydrology. Na mezinárodním semináři řešili studenti praktické problémy hospodaření s vodou. Přirodovědci.cz 2013(3): 7. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 1996 bk: Chorvatsko. Ochrana přírody 51( 1): 27. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2008 Anonym: Chorvatsko: nové rekordní trofeje kamzíka a jezevce. Svět myslivosti 9( 9): 49. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 1939 Jelínek V.: Jak lovil Mikuláš Zrinský. Stráž myslivosti 17(24): 389-390. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2007 Procházka J.: Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, kam ty od nás odlítáš? Sosna 2007(1): 20-23. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2013 Špálová J.: Klub Dámy české myslivosti. Myslivost 2013(12): 126. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2013 Galůšek J.: Lov kamzíka v Chorvatsku s výhledem na moře? Nemožné, nebo že by!? Myslivost 2013( 1): 62-63. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2013 Blacký Z.: Lov medvěda v Chorvatsku. Myslivost 2013( 2): 24-25. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2008 Buj I., Podnar M., Mrakovčić M., Ćaleta M., Mustafić P., Zanella D. & Marčić Z.: Morphological and genetic diversity of Sabanejewia balcanica in Croatia. Folia Zool. 57(1-2): 100-110. strana Časopis impaktovanýChorvatskoDPDF
 2014 Purger D., Lengyel A., Kevey B., Lendvai G., Horváth A., Tomić Z. & Csiky J.: Numerical classification of oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia. Numerická klasifikace doubrav na sprašových půdách v Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku. Preslia 86(1): 47-66. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2009 Radović A. & Tepić N.: O verview of the bird community historical data: bird assemblage multivariate analysis of the data collected from five mountain areas in the northern Croatia. Folia Zool. 58(2): 216-227. strana Časopis impaktovanýChorvatskoDPDF
 2002 Plenković-Moraj A., Horvatinčic N. & Primc-Habdija B.: Periphyton and its role in tufa deposition in karstic waters (PlitviceLakes, Chroatia). Biológia 57(4): 423-431. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2013 Šálek M., Červinka J., Banea O.C., Krofel M., Cirovic D., Penezic A., Selanec I., Grill S.: Početnost a habitatové preference šakala obecného ve vybraných oblastech Balkánského poloostrova. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 224. strana Sborník z konference-abstraktChorvatskoDPDF
 2011 Urbánková S., Mendel J., Šanda R., Halačka K., Vetešník L., Lusk S., Nowak M., Pekárik L., Koščo J., Vasileva E.D., Stefanov T., Ćaleta M. & Ruchin A.: Podhodnocenost druhové struktury ouklejky pruhované Alburnoides bipunctatus. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 238. strana Sborník z konference-abstraktChorvatskoDPDF
 2004 Alegro A., Biljaković M., Bogdanović S. & Boršić I.: Psammo-halophytic vegetation on the largest sand area on Croatian coast: The island of Mljet, southern Adriatic. Biológia 59(4): 435-445. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 1931 Anderle V. L.: Tetřev hlušec - da capo. (Dokončení.) Stráž myslivosti 9( 9): 141-144. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2009 Gomerčić T., Gužvica G., Đuras Gomerčić M., Frković A., Pavlović D., Kusak J., Sindičić M. & Huber Đ.: Variation in teeth number, teeth and skull disorders in Eurasian lynx, Lynx lynx from Croatia. Folia Zool. 58(1): 57-65. strana Časopis impaktovanýChorvatskoDPDF
 1935 Lemarie J.: Vlk složený jediným brokem. Stráž myslivosti 13(20): 567. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 1968 Ja: Z Jugoslávie. Myslivost 1968( 4): 91. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 1930 Anderle V. L.: Z mých vzpomínek. (Pokračování). Stráž myslivosti 8(21): 385-388. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2004 Šafránková Z.: Záchranný program pro sovu pálenou, kalouse ušatého a puštíka obecného. Sosna 2004: 23-24. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 1937 Jelínek V.: Značkovaní racci z ČSR a Německa zastřeleni v okolí Splitu. Stráž myslivosti 15: 551. strana ČasopisChorvatskoDPDF
 2005 Cepák J. & Škopek J. : Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. Report on Czech Bird Ringing for 2003. Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. strana ČasopisChorvatskoDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348