Citace pro vybranou lokalitu
  Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu.

 RokCitacePublikaceTyp pub.LokalitaDetailPDF.
 2012 Ekrtová E. & Ekrt L.: Křížem krážem arménským Malým Kavkazem III. Diverzita lesní vegetace – její ochrana a paralely se střední Evropou. Criss-crossing the Armenian Lesser Caucasus III. Diver­sity in Forest vegetation – its Protection and Parallels with Central Europe. Živa 60(3): 119-122. strana ČasopisArménieDPDF
 1960 dá: Obohacuje se zvířena v Arménské SSR. Myslivost 1960(11): 175. strana ČasopisArménieDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348