Citace pro vybraný taxon: Tofieldia calyculata
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 1996Turoňová D. Dokeské mokřady - návrh na rozšíření ramsarského mokřadu o Novozámecký a Břehyňský rybník. – Ochrana přírody 51(10): 302 -303. Časopis D
 1996Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (eds.) Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České botanické společnosti v Mělníku. [Flora of the Kokořín and Mělník Regions.] – Příroda, Praha 7: 7 -109. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1989Anonym Státní přírodní rezervace Polabská Černava. – Sosna 1989(2): 8. Časopis D PDF
 1981Šebek S. Chráněné území na okrese Nymburk. – In: Poznej a chraň přírodu našeho okresu, 94 -141. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348