Citace pro vybraný taxon: Potamogeton natans
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Sychra J. & Malenovský I. Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 187 -188. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2014Pavelka K. Ptačí oblast a významné ptačí území - Poodří. – Ptačí svět 21(3): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2012Ondra P. Dunajská delta v létě. – Vanellus 7: 89 -99. Časopis D PDF
 2009Sovíková L. Nová přírodní rezervace v chráněné krajinné oblasti Poodří. – Poodří 12(1): 9 -11. Časopis D PDF
 2009Kolektiv Správy CHKO Poodří Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Poodří na období 2009-2018. – Poodří 12(3): 1 -76. Časopis D PDF
 2004Polášek Z. & Lacina D. Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 1996Koutecká V., Prymusová Z. Ohrožené druhy rostlin mokřadů části Ostravska a Karvinska. – In: Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, 96 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 1996Svendová K. Rozšíření nepukalky plovoucí na severní Moravě a ve Slezsku. – In: Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, 98 -99. strana. Sborník z konference-abstrakt D
 1996Svendová K., Vlček P. Zajímavá mokřadní společenstva na katastru města Havířova. – Těšínsko 29(3): 31 -32, 1 foto. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1989Hlásek J. Nepukalka vzpývající. – Rybářství 1989(10): 81 ,1 foto. Časopis D
 1989Sedláčková M. O návrhu CHKO Poodří. – Vlast. sb. okresu Nový Jičín 44: 62 -70,2 foto. Sborník vlastivědný D
 1982Rydlo J. Kriticky a silně ohrožené druhy květeny – Naší přírodou 2( 7): 24 -25. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348