Citace pro vybraný taxon: Scilla siberica
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 1990Chytrý M. Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojemsku. [Melicetum cilistae Kaiser 1926 in the surroundings of Znojmo (SW Moravia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 71 -75. Časopis D
 1983Čeřovský J. Zvonek sibiřský. – Věda techn. ml. 62( 9): 55 -56,1 foto. Časopis D
 1982Štefka L. Rostliny Moravského krasu. – Naší přírodou 2( 9): 14 -16. Časopis D
 1981Stockmann V. Chráněná krajinná oblast Malé Karpaty. – Památky a příroda 6( 6): 368 -371,7 foto,1 mapa.. Časopis D
 1981Vaněčková L. Vymizelé a mizející druhy Moravského krasu. – Studie ČSAV 20: 139 -141,lit.. Časopis D
 1980Buček A. & Pátkova J. Ochrana fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Pálava. – Památky a příroda 5( 9): 564 -567,1 mapka,1 tab.,lit.. Časopis D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Kopeček. 97 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Stolová hora. 108 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Turold. 114 stran. – ms. Neveřejná D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348