Citace pro vybraný taxon: Ciconia nigra
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2009Koleček J. Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy. [Bird abundance in lowland riverine forests of the middle Moravia.] 43 stran,9 příloh.. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce K. Weidinger VŠKP D PDF
 2008Hampl R. Biology of Black Stork: diet, migration and reproduction. Disertační práce (Ph.D.). UPOL FPř KZOL. VŠKP D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348