Citace pro vybraný taxon: Gladiolus palustris
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2010Drábková M. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Stará řeka. – Veronica 24(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Kolektiv Správy CHKO Poodří Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Poodří na období 2009-2018. – Poodří 12(3): 1 -76. Časopis D PDF
 1996Koutecká V., Prymusová Z. Ohrožené druhy rostlin mokřadů části Ostravska a Karvinska. – In: Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, 96 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 1991Švendová K. Žebratka bahenní. – Těšínsko 1991(2): 30 -31,1 foto. Časopis recenzovaný D
 1990Štědronský E. Žebratka bahenní. – Rybářství 1990( 6): 265. Časopis D
 1989Sedláčková M. O návrhu CHKO Poodří. – Vlast. sb. okresu Nový Jičín 44: 62 -70,2 foto. Sborník vlastivědný D
 1984Hroudová Z., Dostálek J. & Zákravský P. Některé méně časté druhy litorálu rybníka Rožmberk. [Some rare species of the Rožmberk fishpond littoral.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 19(1): 55 -57. Časopis D PDF
 1982Podhajská Z. Jak kvete léto? – Naší přírodou 2( 8): 10 -11. Časopis D
 1980Toběrná V. Flóra a vegetace modelového území Polabí se zvláštním zřetelem k antropogennlm vlivům. 267 stran. – ms. Neveřejná D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348