Citace pro vybraný taxon: Ornithogalum umbellatum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2012Pejša J., Rus I. & Vonička P. Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2009Šebestian J. & Brinke T. Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2009Kolektiv Správy CHKO Poodří Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Poodří na období 2009-2018. – Poodří 12(3): 1 -76. Časopis D PDF
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Zelený V. Šmel okoličnatý v rybníku Věžnický. – Pod Blaníkem 9(31) č.4: 2 -3. Časopis D PDF
 2004Polášek Z. & Lacina D. Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2002Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. Floristické mapování Labských pískovců - předběžná analýza na základě srovnání se saským atlasem rozšíření. [Mapping of the flora of the Elbe Sandstones – a preliminary analysis based on the comparison to the saxonian distribution atlas.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 1996Pešout P. Šmel okoličnatý na Podblanicku. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 36: 223 -227. Časopis D
 1995Husák Š. Výzkum vegetace malých vodních toků. (Stav malých vodních toků z pohledu hydrobotanika). [The state of small streams from the angle of hydrobotanist.] – In: Aleš Dolný & Filip Harabiš, Sb. Ochrana biodiverzity malých vodních toků, 115 -122. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 1990Duchoslav M. Floristický příspěvek ke květeně Vysokomýtska. [Contribution to the flora of Vysoké Mýto ares (East Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1): 77 -80. Časopis D
 1985Albrecht J. Vodní květena Třeboňska - květy nad hladinou a kolem ní. – Třeboňsko 7: 8 -11, 5 foto. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348