Citace pro vybraný taxon: Potamogeton crispus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Klaudys M. Skřípina kořenující na Podblanicku. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 6 -8. Časopis D PDF
 2012Pejša J., Rus I. & Vonička P. Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2010Čech M., Peterka J., Říha M., Jůza T. & Kubečka J. Distribution of egg strands of European perch (Perca fluviatilis, L.) with respect to depth and spawning substrate. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 52 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Waldhauser M., Mikát M. Šidélko ozdobné – překvapení z výsypky. [The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump.] – Ochrana přírody 65(2): 15 -17. Časopis D PDF
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Anonym Blaník. Chráněná území ČR, Střední Čechy. 24 stran. Správa CHKO Blaník. Monografie D PDF
 1991Nesvadbová J. & Sofron J. Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. [Veitrag zur Erkenntnis der Flora des LSG Kaiserwald (Westböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 55 -64. Časopis D
 1984Nováková H. Výsledky studia kvantitativního rozšíření širokolistých rdestů v Labi v letech 1976-1979. – Práce a studie - přír. 15: 59 -67. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348