Citace pro vybraný taxon: Crocus heuffelianus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Chytrý K., Prokešová H., Kalníková V. & Novák P. Teplomilné rostlinstvo Podkarpatské Rusi. [The Thermophilous Flora of Transcarpathian Ruthenia.] – Živa 68(1): 23 -26. Časopis D PDF
 2015Kutílková P. Nový Hrozenkov – městys lesů a hřebenových luk. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 16. Časopis D Celé číslo
 2013Popelářová M. & Ohryzková L. Vzácné rostliny Beskyd. 84 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožura D PDF
 2012Ohryzková L. & Popelářová M. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2010Bajer V. Přírodou Horního Vsacka - miniprůvodce po přírodním dědictví. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2009Krupa M. Šafrán Heuffelův, karpatský nebo spišský? – Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2): 15. Časopis D Celé číslo
 2008Šulgan F., Petřvalský J., Popelář P., Popelářová M. & Bartošová D. Co možná nevíte... – Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2): 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2007Popelářová M. Jaro v trávě a korunách stromů. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2): 2. Časopis D Celé číslo
 1995Pešout P. Současné možnosti ochrany biodiverzity malých vodních toků. [Present prospect of biodiversity protection in small streams.] – In: Aleš Dolný & Filip Harabiš, Sb. Ochrana biodiverzity malých vodních toků, 123 -126. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 1981Burda J. „Červené seznamy" ohrožených rostlin. – Zprav. SOP CHKO Jizerské hory 1981(1): 6 -7. Časopis D
 1981Neuschlová Š. Rozšíření chráněných a ohrožených druhů rostlin v Javorníkách. 129 stran,62 map,22 foto,lit.. Rigorózní práce (RNDr.). MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 1981Čeřovský J. Šafrán Heuffallův (Crocus heuffelianus Herb.). – Věda techn. ml. 35( 5): 150 ,1 obr.. Časopis D
 1980Vodičková V. Atlas chráněných rostlin. – Skalničky 1980(2): obr.příl.. Časopis D
 1977Kovanda M. Šafrán Heufellův - Crocus heuffelianus Herb., Vrba síťnatá - Salix reticulata L. – Živa 25(1): 12. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348