Citace pro vybraný taxon: Najas minor
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 1982Rydlo J. Záraza menší (Orobanche minor Smilh) u Osečka a její vliv na strukturu porostu. – Vlast. zpravodaj Polabí 22(1-2): 38 -41. Sborník vlastivědný D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348